Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Friesland

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Besluitenlijst en persberichten vergadering Gedeputeerde Staten , 27 maart 2001


1. Gedeputeerde Staten hebben vandaag het Beleidskader voor het Financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Het Beleidskader is nu, ten opzichte van het in 1994 vastgestelde Beleidskader Financieel toezicht nieuwe stijl, weer helemaal geactualiseerd en aangevuld.
Vervolgprocedure: Statencommissie Algemene & Economische zaken (ter kennisn.)


2. Eens in de vier jaar worden de Friese waterschapsbesturen gekozen voor een periode van vier jaar. De zittingstermijn van de huidige besturen eindigt op 1 januari 2002. In verband met de evaluatie van het waterschapsbestel stellen Gedeputeerde Staten voor om de zittingstermijn van de huidige waterschapsbesturen te verlengen tot 1 januari 2004.
Vervolgprocedure: 28 mei Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 27 juni Provinciale Staten

3. Gedeputeerde Staten hebben vandaag de agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van 18 april (10.00 ur) vastgesteld. Op de agenda staan onder andere de punten:

- instelling externe hoor- en adviescommissie bezwaarschriften ambtenarenzaken;

- krediet voor de reconstructie van het kruispunt N355 - afslag Kootstertille;

- krediet voor de aanleg van een ontsluitingsweg ten behoeve van Emmaüs;

- projectvoorstellen Belvedère;

- nota Het Friese VMBO in de startblokken;

- nota Internationale contacten;

- reactie op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening;
- de ontsluitingsstructuur van Kootstertille op de provinciale weg N369;

- ontsluiting van het bedrijventerrein t Spoardykje te Tzummarum;

4. Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om een krediet van:

- 3.400.000,- beschikbaar te stellen voor de tijdelijke maatregelen op de N381, Drachten - Drentse grens;

- 90.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de carpoolplaats Leidijk.
Vervolgprocedure: 23 april Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 23 mei Provinciale Staten


5. Voor het kunnen behandelen van subsidieaanvragen uit het budget Cultuurbereik, is een subsidieverordening nodig. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten deze verordening vastgesteld. Deze zal nu eerst aan de Statencommissie voorgelegd worden, waarna de verordening definitief vastgesteld kan worden door Provinciale Staten. Vervolgprocedure: 11 april Statencommissie Wolwêzenssaken 23 mei Provinciale Staten


6. Gedeputeerde Staten hebben de dienstregeling 2001/2002 voor de treinen van NoordNed goedgekeurd. Met ingang van 26 maart 2001 zullen de treinen overdag structureel vanuit Leeuwarden doorrijden van en naar Harlingen-Haven. Als gevolg hiervan wordt de bediening van het station in Deinum, op voorstel van Plaatselijk Belang, gewijzigd. Vervolgprocedure: 23 april Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer (meded.)


7. Gedeputeerde Staten starten dit jaar geen onderzoek naar de overlevingskansen van vroege jonge kieviten. De Stichting Vogelrichtstation Menork had de provincie geadviseerd dit onderzoek te laten uitvoeren, omdat er momenteel, in verband met de mond- en klauwzeer, een raapverbod is ingesteld.


8. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met het voorstel om samen met de Friese gemeenten een bodeminformatiesysteem (BIS) aan te schaffen en in te voeren. Met dit BIS zal de bodemkwaliteit van de Friese bodem provinciedekkend in kaart gebracht worden. Vervolgprocedure: 23 april Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie