Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Grootscheepse aanpak risicovolle bomen in Delfzijl

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delfzijl

Keywords: Bomen, Kappen

VOORSTEL

27-03-2001

Grootscheepse aanpak risicovolle bomen in Delfzijl

In de gemeente Delfzijl, en dan met name in Delfzijl-Noord en langs een aantal wegen buiten de bebouwde kom, staan veel wilgen en populieren die langzamerhand een risico gaan vormen. Bij de meeste populieren- en wilgensoorten ontstaat na ongeveer 40 jaar takuitval en dood hout. 0m te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan, stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om een krediet van éénhonderd en achtenzestigduizend en driehonderdvijftig gulden beschikbaar te stellen voor een eenmalige aanpak van deze bomen.

Beoordeling

De wilgen en populieren zijn in de winter beoordeeld. Hieruit bleek dat een grootscheepse ingreep noodzakelijk is. Al enkele jaren wordt er gefaseerd gekapt. Deze aanpak duurt in de huidige situatie echter te lang. Uit de beoordeling van de bomen bleek dat de hoeveelheid dood hout en de aanwezigheid van veel plakoksels (waardoor vrij plotseling takken kunnen afbreken) een gefaseerde aanpak niet langer verantwoord maakt.

Voorstel

Het college stelt voor om 120 wilgen en 112 populieren te kappen. Daarnaast moeten 63 wilgen geknot of gekandelaberd worden. Kandelaberen is een vorm van knotten waarbij de boom wordt teruggesnoeid tot een stam met takstompen. Hierbij gaat het om bomen in Delfzijl-Noord, maar ook om wegbeplanting langs bijvoorbeeld de AE-weg in Woldendorp en in de J. Kerkhovenpolder. Daarnaast betreft het nog enkele bomen die verspreid staan door de hele gemeente.

Herplanten

De ingreep, waardoor een behoorlijke kaalslag ontstaat, kan niet plaatsvinden zonder bomen te herplanten. Langs de doorgaande wegen in Delfzijl-Noord en de wegen buiten de bebouwde kom zal herplant plaatsvinden van onder meer es, linde, esdoorn en haagbeuk.

Het is de bedoeling dat begin oktober met de uitvoering wordt gestart. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de herplant plaatsvinden in de periode najaar 2001 tot voorjaar 2002

Het plan ligt voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis.

Voor nader informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Imminga, telefoonnummer: 0596-639 964.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie