Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verhuizing gemeentehuis Bellingwede

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde

Verhuizing gemeentehuis
Sluiting gemeentehuis
Adreswijziging/telefoonnummers
Automatische Incasso
Mileuvergunningen
Aanvraag bouwvergunningen
Project Duitse Compensatie Dwangarbeid
VERHUIZING GEMEENTEHUIS
Op 28, 29, 30 maart a.s. is het dan zover. Dan gaan alle diensten van het gemeentehuis aan de Hoofdweg 158 te Bellingwedde over naar het nieuwe gemeentehuis te Wedde: het voormalige waterschapsgebouw tegenover de burcht 'Huis ter Wedde'. Dat dit voor die laatste week van maart (en de week erna) problemen op kan leveren voor de dienstverlening naar u als burger, is onvermijdelijk. Weet u op voorhand zeker dat u dan iets bij het gemeentehuis moet regelen (bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort), dan doet er goed aan dat zo snel mogelijk te doen en dit niet op het laatst te laten aankomen. Wij vragen uw begrip voor het ongemak dat hieruit voortvloeit.
SLUITING GEMEENTEHUIS
Op donderdagavond 29 en vrijdag 30 maart a.s. zal het gemeentehuis gesloten zijn voor alle afdelingen. Voor zeer dringende situaties en voor het doen van aangifte van geboorte of overlijden, is het gemeentehuis telefonisch te bereiken via nummer 0597-537100. Vanaf maandag 2 april is het nieuwe gemeentehuis in Wedde voor het publiek geopend op de normale openingstijden.
ADRESWIJZIGING/TELEFOONNUMMERS
Met ingang van 29 maart a.s. worden, als gevolg van de verhuizing van het gemeentehuis, het postadres en het bezoekadres gewijzigd: Postadres:
Gemeente Bellingwedde
Postbus 18
9698 ZG Wedde
Bezoekadres:
Gemeente Bellingwedde
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde
Wij verzoeken u het nieuwe postadres in uw gemeentegids toe te voegen (blz. 17). De overige gegevens zijn reeds vermeld. De telefoonnummers en het faxnummer blijven ongewijzigd: Telefoon:
0597-537100
Fax: 0597-531555
AUTOMATISCHE INCASSO

De verschuldigde bedragen voor de Afvalstoffenheffing, de Rioolrechten en de Onroerend Zaakbelasting zijn gecombineerd op één aanslagbiljet. Het is mogelijk om via een automatische incasso deze aanslag gemeentelijke belastingen in 9 termijnen te betalen.

Hierbij wordt de gemeente gemachtigd het belastingbedrag in 9 gelijke termijnen van uw rekening af te laten schrijven. Indien u reeds eerder van deze mogelijkheid gebruik hebt gemaakt, hoeft u niets te ondernemen: de automatische incasso zal dan worden voortgezet.

Wilt u alsnog gebruik maken van de mogelijkheid tot automatische incasso, stuurt u dan de groene machtigingskaart in. Mocht u de groene kaart niet meer in uw hebben of wilt u meer weten over automatische incasso, belt u dan met de afdeling Financiën, tel. 0597-537160. MILIEUVERGUNNINGEN Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde hebben vergunningen verleend aan:

* P.G.M. Gerrits, Kerkweg 32, 9695 ET BELLINGWOLDE voor het in werking hebben van een melkrundveehouderij en akkerbouwbedrijf gelegen aan de Kerkweg 32 te Bellingwolde;

* A. V. Zeitveld, 1e Dalweg 15, 9695 TM VRIESCHELOO voor het in werking hebben van een paardenstoeterij c.q. paardenfokkerij aan de 1e Dalweg 15 te Vriescheloo;

* H.Morriën, Koloniesweg 19, 9695 EL BELLINGWOLDE voor het in werking hebben van een papegaaienopvang en vermeerderingsbedrijf aan de Koloniesweg 19 te Bellingwolde;

Aan de besluiten zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten. Terinzagelegging De beschikkingen en andere bijbehorende stukken liggen van 15 maart tot en met 25 april 2001 ter inzage op werkdagen 09.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. Alleen indien u daarom verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd. Beroep Tegen de besluiten kan tot 26 april 2001 beroep worden ingesteld door:

a. de betrokken adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen; b. degenen die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikkingen; c. belanghebbende die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen in te brengen; d. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikkingen ten opzichte van de ontwerpen daarvan zijn aangebracht.

Een beroepschrift moet binnen bovenvermelde termijn in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen bij de voorzitter eveneens een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet voor bovenvermelde datum worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, anders wordt het besluit na afloop van de beroepstermijn van kracht. Het besluit wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist. In het geval waarbij tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht nadat de bouwvergunning is verleend
AANVRAAG BOUWVERGUNNINGEN
dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 24-2-2001 t/m. 9-3-2001 de volgende aanvragen voor een gebruiksvergunning heeft
* Dorpsstraat 79 te Vriescheloo voor brandveilig gebruik van Bistro "De Deel".

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 24-2-2001 t/m. 9-3-2001 de volgende aanvragen voor een bouwvergunning hebben ontvangen:

* voor het vergroten van een tuinhuisje, Weddermarke, naast nr. 12 te Wedde.

* voor het veranderen van een woning, Hamsterweg 16 te Bellingwolde.
* voor het oprichten van een woning met carport, Veelerveensterweg nabij 19 te Veelerveen.

* voor het veranderen van een melkstal, Tweekarspelenweg 3 te Blijham.

* voor het vernieuwen van een woning Nieuweweg 25 te Bellingwolde.
* voor het oprichten van een bedrijfsgebouwtje Leidijksweg 19 te
* voor het vergroten van een woning, Kochspad 1 te Blijham.
* voor het vervangen van een dak, Wedderbergenweg 13 te Wedde.
* voor het vergroten van een woning en een schuur Loosterweg 16 Vriescheloo.

* voor het oprichten van een berging Industrieweg 13 Vriescheloo.
* voor het oprichten van een veranda en een carport Beukenlaan 11 Blijham.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 24-2-2001 t/m. 9-3-2001 de volgende meldingen bouwvoornemen

hebben ontvangen:

* voor het oprichten van een tuinhuisje, Achterste Rou 23 te Blijham.

* voor het vervangen van een berging, nabij Oosteinde 31 te Blijham. dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 24-2-2001 t/m. 9-3-2001 de volgende meldingen sloopvoornemen hebben ontvangen:
* voor het slopen van een dak, Wedderbergenweg 13 te Wedde. dat de volgende beschikkingen op 2-3-2000 zijn afgegeven:
* voor het oprichten van een serre, Paviljoenweg 2-49 te Wedde.
* voor het oprichten van een bedrijfshal en een woning met garage, Leidijksweg 15 te Bellingwolde.

* voor het oprichten van een serre, Lindenlaan 46 te Bellingwolde.
* voor het oprichten van een garage / berging, Rhederweg 31 te Bellingwolde.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen op 12-3-2001 zijn afgegeven:
* voor het oprichten van een vrijstaande garage, Hoofdweg 86c te Wedde.

* voor het oprichten van een tuinhuisje, Bovenlanden 5 te Blijham.
* voor het uitbrijden van een woning/praktijk Hoofdweg 210 te Bellingwolde.

* voor het oprichten van een overkapping, Bisschopsweg 6, Vriescheloo.

* voor het vergroten van een woning, Industrieweg 26 te Vriescheloo.
* voor het oprichten van een berging, Oostersingel 3 te Wedde.
* voor het plaatsen van een lichtreclame, Hofdweg 53 te Bellingwolde.

* voor het veranderen van een woning, Oosterstraat 18a te Blijham.
* voor het vernieuwen / vergroten van een schuur, Kanaaldijk O.Z. 5 te Bellingwolde.
PROJECT DUITSE COMPENSATIE DWANGARBEID
Bent u slavenarbeider of dwangarbeider geweest tijdens het NAZI regime of ander slachtoffer van NAZI onrecht of erfgenaam van slachtoffer?
- als u niet joods bent en slaven- of dwangarbeid tijdens het Nazi regime heeft verricht;

- als u niet-joods slachtoffer was van medische experimenten of ander persoonlijk letsel

hebt opgelopen tijdens het Nazi regime;

* als u de erfgenaam bent van een slaven- of dwangarbeider of ander slachtoffer dat na

* 15/2/1999 overleden is;


- als u eigendommen heeft verloren tijdens het Nazi regime, onafhankelijk van de vraag of - u joods of niet joods bent en onafhankelijk van uw huidige woonplaats;

* als u de erfgenaam bent van iemand die eigendommen heeft verloren tijdens het Nazi-

regime.

U kunt misschien recht hebben op schadevergoeding uit dit nieuwe Duits Fonds.

Neemt u dan contact op met het IOM ( Internationale Organisatie voor Migratie Project Duitse Compensatie Dwangarbeid) voor het aanvragen van een aanvraagformulier. Dit formulier moet u dan vóór 11 augustus 2001 hebben ingestuurd. Uw aanvraag wordt kosteloos behandeld.

IOM
Antwoordnummer 808
7300 WB Apeldoorn
tel. 0900 - 9988899

Voor inlichtingen kunt u ook bellen met de heer H. Engels, afdeling Sociale Zaken, ma. t/m do. tussen 09.00 en 10.00 uur, tel. 0597-537140.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie