Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verhuizing gemeentehuis Bellingwede

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde

Verhuizing gemeentehuis
Sluiting gemeentehuis
Adreswijziging/telefoonnummers
Automatische Incasso
Mileuvergunningen
Aanvraag bouwvergunningen
Project Duitse Compensatie Dwangarbeid
VERHUIZING GEMEENTEHUIS
Op 28, 29, 30 maart a.s. is het dan zover. Dan gaan alle diensten van het gemeentehuis aan de Hoofdweg 158 te Bellingwedde over naar het nieuwe gemeentehuis te Wedde: het voormalige waterschapsgebouw tegenover de burcht 'Huis ter Wedde'. Dat dit voor die laatste week van maart (en de week erna) problemen op kan leveren voor de dienstverlening naar u als burger, is onvermijdelijk. Weet u op voorhand zeker dat u dan iets bij het gemeentehuis moet regelen (bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort), dan doet er goed aan dat zo snel mogelijk te doen en dit niet op het laatst te laten aankomen. Wij vragen uw begrip voor het ongemak dat hieruit voortvloeit.
SLUITING GEMEENTEHUIS
Op donderdagavond 29 en vrijdag 30 maart a.s. zal het gemeentehuis gesloten zijn voor alle afdelingen. Voor zeer dringende situaties en voor het doen van aangifte van geboorte of overlijden, is het gemeentehuis telefonisch te bereiken via nummer 0597-537100. Vanaf maandag 2 april is het nieuwe gemeentehuis in Wedde voor het publiek geopend op de normale openingstijden.
ADRESWIJZIGING/TELEFOONNUMMERS
Met ingang van 29 maart a.s. worden, als gevolg van de verhuizing van het gemeentehuis, het postadres en het bezoekadres gewijzigd: Postadres:
Gemeente Bellingwedde
Postbus 18
9698 ZG Wedde
Bezoekadres:
Gemeente Bellingwedde
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde
Wij verzoeken u het nieuwe postadres in uw gemeentegids toe te voegen (blz. 17). De overige gegevens zijn reeds vermeld. De telefoonnummers en het faxnummer blijven ongewijzigd: Telefoon:
0597-537100
Fax: 0597-531555
AUTOMATISCHE INCASSO

De verschuldigde bedragen voor de Afvalstoffenheffing, de Rioolrechten en de Onroerend Zaakbelasting zijn gecombineerd op één aanslagbiljet. Het is mogelijk om via een automatische incasso deze aanslag gemeentelijke belastingen in 9 termijnen te betalen.

Hierbij wordt de gemeente gemachtigd het belastingbedrag in 9 gelijke termijnen van uw rekening af te laten schrijven. Indien u reeds eerder van deze mogelijkheid gebruik hebt gemaakt, hoeft u niets te ondernemen: de automatische incasso zal dan worden voortgezet.

Wilt u alsnog gebruik maken van de mogelijkheid tot automatische incasso, stuurt u dan de groene machtigingskaart in. Mocht u de groene kaart niet meer in uw hebben of wilt u meer weten over automatische incasso, belt u dan met de afdeling Financiën, tel. 0597-537160. MILIEUVERGUNNINGEN Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde hebben vergunningen verleend aan:

* P.G.M. Gerrits, Kerkweg 32, 9695 ET BELLINGWOLDE voor het in werking hebben van een melkrundveehouderij en akkerbouwbedrijf gelegen aan de Kerkweg 32 te Bellingwolde;

* A. V. Zeitveld, 1e Dalweg 15, 9695 TM VRIESCHELOO voor het in werking hebben van een paardenstoeterij c.q. paardenfokkerij aan de 1e Dalweg 15 te Vriescheloo;

* H.Morriën, Koloniesweg 19, 9695 EL BELLINGWOLDE voor het in werking hebben van een papegaaienopvang en vermeerderingsbedrijf aan de Koloniesweg 19 te Bellingwolde;

Aan de besluiten zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten. Terinzagelegging De beschikkingen en andere bijbehorende stukken liggen van 15 maart tot en met 25 april 2001 ter inzage op werkdagen 09.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. Alleen indien u daarom verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd. Beroep Tegen de besluiten kan tot 26 april 2001 beroep worden ingesteld door:

a. de betrokken adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen; b. degenen die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikkingen; c. belanghebbende die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen in te brengen; d. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikkingen ten opzichte van de ontwerpen daarvan zijn aangebracht.

Een beroepschrift moet binnen bovenvermelde termijn in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen bij de voorzitter eveneens een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet voor bovenvermelde datum worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, anders wordt het besluit na afloop van de beroepstermijn van kracht. Het besluit wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist. In het geval waarbij tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht nadat de bouwvergunning is verleend
AANVRAAG BOUWVERGUNNINGEN
dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 24-2-2001 t/m. 9-3-2001 de volgende aanvragen voor een gebruiksvergunning heeft
* Dorpsstraat 79 te Vriescheloo voor brandveilig gebruik van Bistro "De Deel".

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 24-2-2001 t/m. 9-3-2001 de volgende aanvragen voor een bouwvergunning hebben ontvangen:

* voor het vergroten van een tuinhuisje, Weddermarke, naast nr. 12 te Wedde.

* voor het veranderen van een woning, Hamsterweg 16 te Bellingwolde.
* voor het oprichten van een woning met carport, Veelerveensterweg nabij 19 te Veelerveen.

* voor het veranderen van een melkstal, Tweekarspelenweg 3 te Blijham.

* voor het vernieuwen van een woning Nieuweweg 25 te Bellingwolde.
* voor het oprichten van een bedrijfsgebouwtje Leidijksweg 19 te
* voor het vergroten van een woning, Kochspad 1 te Blijham.
* voor het vervangen van een dak, Wedderbergenweg 13 te Wedde.
* voor het vergroten van een woning en een schuur Loosterweg 16 Vriescheloo.

* voor het oprichten van een berging Industrieweg 13 Vriescheloo.
* voor het oprichten van een veranda en een carport Beukenlaan 11 Blijham.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 24-2-2001 t/m. 9-3-2001 de volgende meldingen bouwvoornemen

hebben ontvangen:

* voor het oprichten van een tuinhuisje, Achterste Rou 23 te Blijham.

* voor het vervangen van een berging, nabij Oosteinde 31 te Blijham. dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 24-2-2001 t/m. 9-3-2001 de volgende meldingen sloopvoornemen hebben ontvangen:
* voor het slopen van een dak, Wedderbergenweg 13 te Wedde. dat de volgende beschikkingen op 2-3-2000 zijn afgegeven:
* voor het oprichten van een serre, Paviljoenweg 2-49 te Wedde.
* voor het oprichten van een bedrijfshal en een woning met garage, Leidijksweg 15 te Bellingwolde.

* voor het oprichten van een serre, Lindenlaan 46 te Bellingwolde.
* voor het oprichten van een garage / berging, Rhederweg 31 te Bellingwolde.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen op 12-3-2001 zijn afgegeven:
* voor het oprichten van een vrijstaande garage, Hoofdweg 86c te Wedde.

* voor het oprichten van een tuinhuisje, Bovenlanden 5 te Blijham.
* voor het uitbrijden van een woning/praktijk Hoofdweg 210 te Bellingwolde.

* voor het oprichten van een overkapping, Bisschopsweg 6, Vriescheloo.

* voor het vergroten van een woning, Industrieweg 26 te Vriescheloo.
* voor het oprichten van een berging, Oostersingel 3 te Wedde.
* voor het plaatsen van een lichtreclame, Hofdweg 53 te Bellingwolde.

* voor het veranderen van een woning, Oosterstraat 18a te Blijham.
* voor het vernieuwen / vergroten van een schuur, Kanaaldijk O.Z. 5 te Bellingwolde.
PROJECT DUITSE COMPENSATIE DWANGARBEID
Bent u slavenarbeider of dwangarbeider geweest tijdens het NAZI regime of ander slachtoffer van NAZI onrecht of erfgenaam van slachtoffer?
- als u niet joods bent en slaven- of dwangarbeid tijdens het Nazi regime heeft verricht;

- als u niet-joods slachtoffer was van medische experimenten of ander persoonlijk letsel

hebt opgelopen tijdens het Nazi regime;

* als u de erfgenaam bent van een slaven- of dwangarbeider of ander slachtoffer dat na

* 15/2/1999 overleden is;


- als u eigendommen heeft verloren tijdens het Nazi regime, onafhankelijk van de vraag of - u joods of niet joods bent en onafhankelijk van uw huidige woonplaats;

* als u de erfgenaam bent van iemand die eigendommen heeft verloren tijdens het Nazi-

regime.

U kunt misschien recht hebben op schadevergoeding uit dit nieuwe Duits Fonds.

Neemt u dan contact op met het IOM ( Internationale Organisatie voor Migratie Project Duitse Compensatie Dwangarbeid) voor het aanvragen van een aanvraagformulier. Dit formulier moet u dan vóór 11 augustus 2001 hebben ingestuurd. Uw aanvraag wordt kosteloos behandeld.

IOM
Antwoordnummer 808
7300 WB Apeldoorn
tel. 0900 - 9988899

Voor inlichtingen kunt u ook bellen met de heer H. Engels, afdeling Sociale Zaken, ma. t/m do. tussen 09.00 en 10.00 uur, tel. 0597-537140.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...