Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 2000 NedGraphics Holding

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: NedGraphics Holding NV
Zoek soortgelijke berichten
NedGraphics Holding NV

PERSBERICHT Aantal pagina's: 6 Utrecht, 28 maart 2001

NedGraphics sluit het jaar 2000 af met licht positief resultaat

Het jaar 2000 is voor NedGraphics Holding N.V. (NedGraphics) te kenmerken als een jaar waarin de onderneming grote strategische stappen heeft gezet. De sterke positie in GIS werd zowel autonoom als door acquisities verder uitgebouwd, terwijl NedGraphics op het gebied van geïntegreerde ICT oplossingen voor de textiel- en kledingindustie de transitie van CAD/ CAM leverancier naar totaaloplosser heeft gemaakt. De acquisitie van Porini heeft hier belangrijk aan bijgedragen. De omzet steeg met 21% tot EUR 26 miljoen (1999: EUR 21,6 miljoen). De nettowinst kwam mede door de buitengewone lasten van EUR 1,1 miljoen in 2000 uit op EUR 28,9 duizend (1999: EUR 2,3 miljoen), conform de in januari uitgesproken verwachting. De winst per aandeel nam af tot EUR 0,01 ten opzichte van EUR 1,22 in 1999. Het jaar 2001 zal in het teken staan van integratie van de geacquireerde ondernemingen om een solide basis te creëeren voor verdere groei in de komende jaren. NedGraphics verwacht in 2002 terug te keren naar een nettowinstmarge van circa 8%.

Heroriëntatie E-commerce strategie

In het jaar 2000 heeft NedGraphics besloten om zich met haar E-Commerce activiteiten volledig te richten op de kernactiviteiten GIS en geïntegreerde ICT oplossingen voor de textielindustrie. De zelfstandige E-Commerce activiteiten in Duitsland zijn vrijwel afgebouwd. E-Commerce blijft voor NedGraphics een belangrijk speerpunt in de strategie van de twee kernactiviteiten, waarbij geprofiteerd zal worden van de reeds sterke positie in deze markten.

Toelichting resultaat

Aan de omzetgroei van 21% hebben de acquisities van Porini en de CAD/ GIS activiteiten van Roccade sterk bijgedragen. Bij GIS realiseerde NedGraphics een autonome omzetgroei van 26%, terwijl de autonome omzet bij de geïntegreerde ICT Oplossingen voor de textielindustrie met 4% afnam. De brutomarge is gestegen naar 81% vergeleken met 78% in 1999. Dit is met name te danken aan de toename van diensten en services met een hogere toegevoegde waarde. Het aantal medewerkers is mede door de acquisities sinds ultimo 1999 met 30% toegenomen tot 304. Dit is de belangrijkste oorzaak geweest voor de stijging van 41% van de operationele kosten. Behalve de toename in personeel zijn ook de kosten per FTE toegenomen als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft het wereldwijd inlenen van uitzendkrachten tot hogere kosten geleid. NedGraphics heeft in het laatste kwartaal van 2000 maatregelen getroffen om de operationele kostenbasis voor 2001 structureel met EUR 0,9 miljoen te verlagen. Hierbij is een aantal kantoren geherstructureerd waarbij 19 werknemers zijn afgevloeid. Het operationeel resultaat daalde met 46% tot EUR 1,5 miljoen (1999: 2,8 miljoen). De incidentele last van EUR 1,1 miljoen is het saldo van herstructureringskosten, onder andere samenhangend met de uitfasering van de E-Commerce activiteiten in Duitsland, waarbij nog eens 18 mensen zijn afgevloeid, en de opbrengst van het minderheidsbelang in Sophis. De belastingdruk is met 33% relatief laag door het saldo van een aanwendbaar compensabel verlies (Info Design) en niet aanwendbare verliezen (Duitsland, Chattanooga en Engeland). Deze laatst genoemde factor zorgt echter voor een hogere belastingdruk dan in 1999 (20%). Bovenstaande heeft geresulteerd in een nettowinst van EUR 0,03 miljoen (1999: EUR 2,3 miljoen).

Het eigen vermogen is in 2000 gedaald tot EUR 51 duizend als gevolg van de afboeking van betaalde goodwill bij de in 2000 gepleegde acquisities, gedeeltelijk gecompenseerd door de opbrengst van EUR 5,2 miljoen door uitgifte van nieuwe aandelen. NedGraphics bekijkt de verschillende mogelijkheden om in de huidige markt de vermogenspositie op korte termijn te versterken.

Gang van zaken 2000

Geïntegreerde ICT Oplossingen voor de textiel- en kledingindustrie Zoals eerder aangekondigd was de daling in de traditionele CAD/ CAM markt sterker dan verwacht. Hoewel de in 1999 ingezette transformatie tot totaaloplosser van geïntegreerde CAD/ CAM oplossingen in 2000 vruchten afwierp, kon deze daling niet geheel worden gecompenseerd. De 10% daling in traditionele CAD/ CAM licentie omzet werd gedeeltelijk goedgemaakt door een stijging in niet CAD/ CAM omzet, resulterend in een autonome omzetdaling van 4%. Inclusief de omzet van Porini is een omzetgroei van ruim 10% gerealiseerd. In 2000 heeft NedGraphics verder geïnvesteerd in het realiseren van een compleet geïntegreerde back office applicatie met front end systemen, waarmee het hele proces van ontwerp tot aan de aflevering van het product aan de consument kan worden ondersteund. De acquisitie van Porini levert in dit opzicht een belangrijke aanvulling op de productenportfolio van NedGraphics. De operaties in Nederland en Engeland zijn in 2000 geoptimaliseerd, waarbij de aanpassing van de organisatie vooral gericht is op de traditionele CAD/ CAM markt.

GIS

De marktomstandigheden waren in 2000 voor GIS onverminderd positief. Dit heeft geresulteerd in een omzetgroei van 56%, waarvan 26% autonoom. Het jaar 2000 was ook succesvol op het gebied van acquisities, waarmee de sterke marktpositie van NedGraphics verder is verbreed en verstevigd. Naast de leidende positie die NedGraphics heeft op het gebied van geografische informatiesystemen voor lokale overheden, is haar strategie gericht op het verstevigen van haar positie in andere overheidsgerelateerde segmenten. Verder zag NedGraphics in 2000 ook de vraag naar consultancydiensten verder stijgen. Het GIS consultancy team is in 2000 verdubbeld tot 30 consultants.

Acquisities

Geïntegreerde ICT Oplossingen voor de textiel- en kledingindustrie In september 2000 heeft NedGraphics het Italiaanse Porini overgenomen, waarmee versneld kan worden ingespeeld op de groeiende vraag naar totaaloplossingen voor de textiel- en kledingindustrie. Porini is een gespecialiseerde aanbieder van web-enabled platformonafhankelijke totaaloplossingen voor de textielindustrie, die onafhankelijk van de bestaande backoffice systemen het hele proces van inkoop tot eindproduct integreert en automatiseert. Naast de complementariteit van de producten realiseert NedGraphics ook een betere geografische spreiding en een leidende positie in Italië. Bovendien biedt Porini de expertise en de mensen om de consultancy diensten verder uit te bouwen. Porini is per 1 juli in de cijfers van NedGraphics geconsolideerd.

Geografische Informatiesystemen

In oktober 2000 heeft NedGraphics de door Roccade ontwikkelde CAD/GIS-productenlijn GEOCAD en de bijbehorende ICT-diensten overgenomen, waarmee NedGraphics haar GIS-klantenbestand substantieel heeft uitgebreid. Tevens hebben de 13 personen werkzaam bij GEOCAD het GIS team van NedGraphics versterkt. Ook is het klantenbestand met de overname van Oranjewoud uitgebreid en heeft NedGraphics hiermee haar productlijn aangevuld met viewer-software. In december 2000 heeft NedGraphics de door LOGOS ontwikkelde CAD/GIS productlijn voor de luchtvaartindustrie, SmartGlobe, en de daarbij behorende ICT-diensten overgenomen. De productlijn SmartGlobe is complementair aan de CAD/GIS producten en biedt NedGraphics de mogelijkheid haar producten en kennis in te zetten in de luchtvaartindustrie. De 4 personen die werkzaam waren bij de CAD/GIS activiteiten van LOGOS zijn bij NedGraphics in dienst getreden. In maart 2000 is de zelfstandig opererende bedrijfseenheid 'Weg Ontwerp Services'-activiteiten (WOS) van EDS International (EDS) overgenomen. WOS ondersteunt met haar Autodesk-software het wegontwerpproces. Met deze overname heeft NedGraphics ook een sterke positie bij Rijkswaterstaat en provincies verworven.

Vooruitzichten

Het jaar 2001 zal in het teken staan van integratie. De in 2000 gepleegde acquisities hebben bijgedragen aan de versterkte positie op het gebied van GIS en de transformatie tot totaaloplosser op het gebied van de geïntegreerde ICT oplossingen voor de textiel- en kledingindustrie. Vooral wat betreft de laatste activiteit heeft NedGraphics met de acquisitie van Porini in 2000 de basis gelegd om in te spelen op de groeiende vraag naar deze diensten. In de komende jaren zal NedGraphics de strategische kansen van Porini verder benutten op zowel operationeel als organisatorisch gebied door te profiteren van elkaar´s producten, diensten en geografische marktposities. Op het gebied van GIS zal NedGraphics door verbreding van haar klantenbasis invulling geven aan haar strategie gericht op het verstevigen van haar positie in andere overheid-gerelateerde segmenten. Op basis van de bovengenoemde stappen verwacht NedGraphics in 2002 terug te keren naar een nettowinstmarge van circa 8%.

/ / / / / / / / / /

Profiel Nedgraphics
NedGraphics Holding N.V. is sinds 3 april 1998 genoteerd aan Euronext Amsterdam en is actief vanuit vestigingen in Nederland, Italië, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Frankrijk, België, Hong Kong, Duitsland, Zwitserland, Roemenië, Brazilië en Turkije. Het bedrijf realiseert ongeveer 70% van haar omzet buiten Nederland. In 2000 realiseerde NedGraphics een omzet van EUR 26,0 miljoen en een bedrijfsresultaat van EUR 1,5 miljoen. Geïntegreerde ICT-oplossingen voor de Textiel- en Kledingindustrie NedGraphics is leverancier van geïntegreerde ICT-oplossingen voor de Textiel- en Kledingindustrie, waaronder CAD/CAM-oplossingen, product data management (PDM), productie-monitoring, kleurenbeheer, weefselsimulatie, 3D presentatie en Enterprise Resource Planning (ERP) oplossingen. Geïntegreerde ICT CAD/GID oplossingen (CAD/GIS: Computer Aided Design/Geographical Information Systems) Software en services voor de registratie, het beheer en de analyse van geo-gerelateerde verschijnselen. De software-applicaties stellen onze klanten in overheidsgerelateerde sectoren in staat kaartgegevens te computeriseren en ze te verbinden met technische, juridische en administratieve databases. Hierdoor kunnen overheidsorganen hun infrastructuren efficiënter beheren. Sinds het einde van het jaar 2000 heeft NedGraphics haar activiteiten verder uitgebreid van lokale tot internationale overheidsgerelateerde markten, zoals bijvoorbeeld de voor de luchtvaart verantwoordelijke overheidsinstanties. NedGraphics is marktleider op het gebied van op open systemen gebaseerde CAD/GIS oplossingen voor Nederlandse gemeenten (70% marktaandeel) en CAD-systemen voor provinciale en centrale overheden in Nederland. Daarnaast levert NedGraphics oplossingen aan waterschappen, woningbouwcoöperaties, ingenieursbureaus en luchtvaartmaatschappijen.

Voor nadere informatie
Nedgraphics: De heer Ab van Marion, CEO, of de heer Patrick van den Hemel, CFO. E-mail: (avm@nedgraphics.nl) of (phe@nedgraphics.nl)
Telefoon: 0346 - 583070

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...