Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Algemene Ledenvergadering VEB wordt spannend'

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Algemene Ledenvergadering VEB wordt spannend

Datum: 28 maart 2001

Oosterhout, 23 maart 2001

Op woensdag 28 maart houdt de Vereniging van Effectenbezitters haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in . Binnen de vereniging is veel onvrede over het functioneren van de VEB Bottomline en inmiddels hebben de eerste leden reeds juridische stappen ondernomen richting Bank Labouchere, die de VEB Bottomline beheert.

De onvrede heeft een dermate vorm aangenomen, dat er een speciale website is geopend waar de eisen zijn vermeld: www.bottomclaim.nl Tijdens de ledenvergadering zullen de ontevreden leden opheldering vragen over de gang van zaken bij de VEB Bottomline. Deze beloofde in 1995 handelen in aandelen tegen kostprijs op vele buitenlandse op korte termijn mogelijk te maken. Uit de vorige week gepubliceerde brochure blijkt dat zij hier afstand van neemt doordat zij op basis van commercieel tarief gaan werken. Daarnaast werd toegezegd, dat interaktief handelen via de PC ook op korte termijn beschikbaar zou worden. Dat gaat nu komen, maar niet tegen de beloofde kostprijs, maar voor een vast bedrag van EURO 200 (NLG 400,--) per jaar.

De leden voelen zich in de kou gezet en hebben de volgende vragenlijst naar de VEB gestuurd. De directeur van de VEB, de heer Peter de Vries, heeft toegezegd op de Ledenvergadering in te gaan op de perikelen rondom de VEB Bottomline. De kritische VEB'ers wachten af.

Bottomclaim roept alle VEB Bottomline-gebruikers zich aan te melden op de website of hun steun te betuigen per brief aan Bottomclaim, Bouwlingstraat 48, 4902 AJ Oosterhout.

Vragen voor de VEB inzake de VEB Bottomline

Algemeen


· Klopt het dat de VEB en Labouchere geen akkoord hebben kunnen bereiken over de Bottom-Line en dat ze nu in een arbitrageprocedure zitten?

· Wat is de VEB van plan te doen in reactie op de onvrede die leeft bij een groep leden wat betreft de communicatie over de ontwikkeling van de Bottom-Line?

· Is de VEB van mening, dat de communicatie met de leden inzake de VEB Bottomline correct is verlopen. Zo nee, wat is er fout gegaan en wat zal er verbeteren?

· Is de VEB van mening, dat de deelnemers van de VEB-Bottomline krijgen wat er in aanvang is beloofd? Zo nee, wat doet de VEB om er voor te zorgen dat VEB Bottomline/Bank Labouchere alsnog voldoet aan de intenties die bij de start zijn beloofd?

· Is de VEB tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening, bezien in het licht van de beloften gedaan bij aanvang?

· Zijn er afspraken gemaakt over de letters VEB in de naam VEB Bottomline? Is de naam VEB Bottomline eigendom van de VEB of Bank Labouchere?

· Heeft de VEB afspraken gemaakt over de inhoud van de website van de VEB Bottomline? Zo ja welke? Kan de VEB de inhoud (laten) wijzigen?

· Met welke intentie hebben de Vereniging van Effectenbezitters(VEB) en Bank Labouchere indertijd de VEB Bottomline opgestart?

· Wat waren de voordelen voor elk der initiatiefnemers?

· Is er een maximaal aantal deelnemers afgesproken?

· Hoeveel deelnemers zijn er thans?


· Hoeveel is er door de deelnemers aan afkoopsommen voor bewaarloon ed. betaald?

· Is er destijds een tijdspad afgesproken over de onderwerpen interactieve teletekst, PC en buitenlandse beurzen? Zo ja, hoe ziet dat tijdspad er uit? Zo nee, waarom is er geen planning gemaakt?

· Is de VEB van mening, dat onder het handelen via interactieve Teletekst of de Personal Computer verstaan moet worden online handelen via Internet.
Kwaliteit en controle


· Hoe vaak heeft de VEB de kostprijs en kwaliteit van VEB Bottomline gecontroleerd? Wanneer zijn de verslagen van de controles in Effect gepubliceerd?

· Zijn de verslagen van de controle en de overige stukken betreffende VEB Bottomline en de daarover gevoerde correspondentie voor leden ter inzage?

· Heeft de VEB zich bij die controle laten bijstaan door deskundigen? Zo ja, door welke? Zo nee, waarom niet?

· Is de VEB van mening, dat alle transacties tot nu toe tegen kostprijs zijn uitgevoerd?

· Had de VEB bij de controle ook volledige inzage in de kosten die de diverse bedrijfsonderdelen van Bank Labouchere elkaar onderling doorberekenden? Zo ja, bevatten die wel of geen winst- en risico opslag?
Bank Labouchere


· Heeft de VEB de indruk dat het systeem Alex afgeleid is van de VEB Bottomline?

· Heeft de VEB kunnen controleren of de kosten (exclusief winstopslag) in evenredigheid zijn verdeeld over VEB Bottomline en andere bedrijfsonderdelen van Bank Labouchere? Zo ja, welke verdeelsleutel is dan gehanteerd?
Toekomst


· Gaat de Bottomline nu weer de mogelijkheid bieden voor het openen van nieuwe rekeningen? Zo ja, wanneer en is er dan ruimte voor alle VEB-leden?

· Wanneer en op welke andere buitenlandse beurzen kan er binnenkort tegen kostprijs worden gehandeld?

· Is de VEB akkoord gegaan met de inhoud van de brochure verspreid door de VEB Bottomline? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke grond niet? Houdt dat in dat dit een eigen initiatief is van VEB Bottomline/Bank Labouchere waar de VEB niets mee te maken heeft?

· Wanneer, welke andere buitenlandse beurzen.


· Zo ja, wat doet de VEB om er voor te zorgen dat VEB Bottomline/Bank Labouchere alsnog voldoet aan de intenties die bij de start zijn beloofd door zowel VEB en Bank Labouchere?

· Zo nee, waarom wil VEB zich nu niet meer aan de beloften aan de leden houden?

· Welke afspraken/garanties ter zake beleid in de toekomst kunnen we, zowel van de VEB, als van Bank Labouchere verwachten?
Belangenbehartiging


· Als er, naar later blijkt, bij beurs-introducties ed. zaken verzwegen zijn of er is een onjuiste voorstelling van zaken gegeven, schroomt de Veb, terecht, niet dit, zonodig in rechtsgedingen, aan de kaak te stellen. Kunnen ontevreden deelnemers aan VEB Bottomline/leden van de VEB, deze dienstverlening ook tegemoet zien? Kunnen ze zonodig van mede-initiatiefnemer VEB een schadevergoeding verwachten?

· Kunnen, in het uiterste geval, ontevreden deelnemers aan VEB Bottomline (leden van de VEB), die gezamenlijk de initiatiefnemers, eventueel in rechtsgedingen, aansprakelijk willen stellen, gebruikmaken van de organisatie en kennis van de belangenbehartiger van de effectenbezitters, de Vereniging van Effectenbezitters(VEB)? Zo nee, waarom niet en op welke wijze wil de vereniging deze leden dan steunen?
Voor informatie: Alex de Kock, www.bottomclaim.nl of telefoon: 0653-294758

Bottomclaim.nl
Bouwlingstraat 48
4902 AJ
Oosterhout
Telefoon: 0653-294758
(kockpit@wxs.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie