Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Vervang riool door afvalbehandeling bij de woonplek'

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Wageningen Universiteit

Persbericht

28 maart 2001, nr. 018

Grondlegger anaërobe afvalzuivering prof. Gatze Lettinga bij afscheid:

Vervang riool door afvalbehandeling bij de woonplek

"Onze huidige sanitairconcepten zijn allerminst gebaseerd op duurzaamheid en preventie, maar op een verouderd denkbeeld: afvoer van ons afval vanaf de woonplek met behulp van peperdure transportsystemen. Deze transportsystemen gaan vergezeld met verkwisting van grote hoeveelheden zeer schoon leidingwater en veel overlast voor de burger, met name overlast van stank en graafwerkzaamheden. We staan voor de uitdaging anaërobe zuivering, een gecontroleerde zuurstofloze biologische afbraak, toegepast te krijgen op rioolwater en huishoudelijk afval. Zo kunnen we komen tot minimalisatie van transport van afval door behandeling op of nabij de woonplek. Een vorm van zuivering die effectieve reiniging combineert met energieproductie, duurzamer kan het haast niet!", dit stelt prof.dr.ir. Gatze Lettinga in de afscheidsrede Ontbinding, lucht voor leven, die hij vrijdag 30 maart uitspreekt in verband met zijn afscheid als hoogleraar anaërobe zuiveringstechnologie en hergebruik aan Wageningen Universiteit. Lettinga wordt internationaal gezien al de pionier op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van anaërobe behandelingssystemen voor afvalwater, slib, rook en andere afvalstromen. De op basis van zijn technologie ontwikkelde reactoren worden nu wereldwijd toegepast voor de zuivering van industrieel afvalwater. Ter gelegenheid van zijn afscheid is er vanaf donderdag 29 maart in Wageningen een internationaal symposium over de ontwikkelingen in de anaërobe zuiveringstechnologie. De Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Researchcentrum heeft als eerbetoon van Lettinga besloten een nieuwe bijzondere leerstoel Biologische kringlooptechnologie in te stellen.

Doorbraak in afvalzuivering
Lettinga forceerde in de jaren zeventig een regelrechte doorbraak in de afvalzuivering met de ontwikkeling van het zogeheten Upflow Anaerobic Sludge Bed-proces (UASB). Hierdoor werd een goede zuivering van afvalwater mogelijk bij relatief korte verblijftijden. Wereldwijd zijn momenteel meer dan duizend UASB reactoren in bedrijf; zon 65% van alle anaërobe zuiveringsinstallaties die ooit gebouwd zijn. Het grote succes van deze installaties was voor een groot deel te danken aan de toepassing van korrelslib, waarin bacteriën hun afbrekende werkzaamheden optimaal kunnen verrichten. Naast de anaërobe zuiveringsinstallaties heeft Lettinga ook aanzienlijke bijdragen geleverd aan het zuiveren van afvalwater met zwavelverbindingen. Voor zijn verdiensten ontving Lettinga vorig jaar de Koninklijke/Shellprijs voor Duurzame Ontwikkeling en Energie.

Biologische afbraak
Professor Lettinga gaat bij zijn afscheidsrede in op het proces van rotting, een biologische gebeuren, waarvoor iedereen om begrijpelijke redenen de neus ophaalt. "Het verrottingsproces is echter een buitengewoon fascinerend microbiologische gebeuren: dode materie wordt in feite grotendeels biologisch vergast". Dit maakt het proces van verrotting, volgens Lettinga, zo aantrekkelijk voor behandelingssystemen voor afvalwater, slib en andere afvalstromen. "Dankzij een intensieve samenwerking met de vervuilende industrie is anaërobe zuivering nu een volwassen technologie, waarbij effectieve reiniging wordt gecombineerd met de productie van biogas". Het ontwikkelde UASB-systeem is volgens hem technisch gezien buitengewoon eenvoudig. Het korrelslib bestaat uit micro-ecosystemen, met - als het goed is - daarin alle organismen die het betreffende afvalwater snel en vrijwel volledig kunnen omzetten in methaan (biogas) en kooldioxide. "In de regel behoeft er niets anders gedaan te worden dan het afvalwater zo goed mogelijk met het slib in contact te brengen en natuurlijk de condities voor groei zo optimaal mogelijk te houden. Het proces verloopt dan vanzelf, er wordt gas geproduceerd, en dankzij dat gas wordt het slib in de reactor op een efficiënte maar ook heel tedere wijze gemengd. Het zijn in feite volledig zelfvoorzienende zuiveringssystemen", aldus Lettinga.

Duurzaamheid
Lettinga ziet het als een opdracht technologieën te ontwikkelen die de samenleving in de richting van duurzaamheid stuwen. "Mijns inziens leiden zeer veel van de huidige innovaties tot precies het tegenovergestelde, tot vernietiging van kapitaal en grondstoffen, oeverloos gesleep met goederen en dieren en een beangstigende voortgaande specialisatie. Innovatie moet geen doel op zich worden". Werkelijk duurzame milieutechnologieën moeten volgens Lettinga nauwelijks of geen grondstoffen en energie verbruiken en zelfs de mogelijkheid bieden om energie en grondstoffen te winnen uit afvalstoffen. Daarnaast moeten ze een hoge efficiency paren aan een lange levensduur, op zo mogelijk iedere schaal en locatie toepasbaar zijn en wat betreft constructie en bedrijfsvoering eenvoudig zijn. Lettinga constateert dat de anaërobe zuivering een groot succes is in de industriële sector en dat in dit opzicht de agrarische sector en publieke sanitairsector nog steeds achter de feiten aanlopen.

Echte boeren
Volgens Lettinga bieden met name anaërobe gistingsmethoden bij uitstek mogelijkheden om agrarische residuen beter te benutten en te gebruiken voor de productie van biogas, meststoffen en van organische bodemverbeteraars. In de agrarische sector kampen we, volgens Lettinga, in feite met een veel te ver doorgevoerde geïndustrialiseerde aanpak, met een aantal zeerongunstige effecten voor het milieu en de samenleving. Met name de wereldwijde eliminatie van de echte boeren, mensen die met hart en ziel, met liefde voor plant en dier hun beroep uitoefenen, gaat Lettinga als "milieutechnoloog en boerenzoon" aan het hart. "Ik ben van mening dat de echte boeren ten onrechte alleen in het beklaagdenbankje worden geplaatst, ook al zijn ze voor de ontwikkelingen in de landbouwsector in zeker mate medeverantwoordelijk. De hoofdverantwoordelijken vluchten weg", aldus Lettinga.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie