Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe brochure NIBUD over stoppen met werken

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NIBUD Persbericht

nibudan.gif (21455 bytes) P E R S B E R I C H T

Stoppen met werken

Een nieuwe levensfase, een nieuwe financiële situatie

Stoppen met werken is een nieuwe brochure, uitgegeven door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD. Met behulp van deze brochure kan de nieuwe financiële situatie worden vastgesteld na de pensioengerechtigde leeftijd. Tevens kunnen diegenen die eerder willen stoppen met werken, aan de hand van deze uitgave uitrekenen of dit financieel haalbaar is. Stoppen met werken bespreekt de nieuwe inkomstenbronnen als de AOW, het bedrijfspensioen en lijfrentes. Ook de berekening van bruto naar netto bedragen komt uitvoerig aan de orde. Naast het inkomen kan er ook aan de uitgavenkant veel veranderen. Aan de hand van een begrotingsoverzicht kan hier duidelijkheid in verkregen worden. De brochure gaat ook kort in op nalatenschap. Stoppen met werken is de tweede uitgave in een nieuwe reeks van het NIBUD "Geldzaken nu en straks". Eerder verscheen al de brochure "Een huis kopen".

AOW en bedrijfspensioen

Als je stopt met werken krijg je vaak van meerdere kanten inkomsten. Iedereen is in Nederland verzekerd voor AOW vanaf zijn 65e jaar. Stoppen met werken geeft praktische informatie over deze uitkering. Naast de AOW bouwen de meeste mensen via hun werkgever pensioen op. Als dit bij verschillende werkgevers is gebeurd kan er sprake zijn van pensioenbreuk. Ook kunnen er grote verschillen in pensioenen zijn doordat pensioenverzekeraars verschillende constructies hanteren. In de brochure Stoppen met werken wordt beschreven hoe de verschillende bedrijfspensioenen in elkaar steken en hoe eerder opgebouwde pensioenen kunnen worden getraceerd. Ook worden de gevolgen besproken voor het pensioen bij echtscheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Eigen vermogen

Eigen vermogen is een andere bron om het inkomen aan te vullen. In Stoppen met werken wordt besproken hoe het eigen huis gebruikt kan worden voor de pensioenaanspraken. Ook is er uitvoerig aandacht voor diverse beleggingsvormen zoals een kapitaalverzekering en koopsompolissen. Vaak wordt aan het einde van een looptijd van een dergelijke constructie een groot bedrag ineens uitgekeerd. De brochure geeft tips en mogelijkheden wat je met dat bedrag kunt doen.

Het bruto-netto traject

Als alle pensioenaanspraken boven water zijn, is het mogelijk uit te rekenen hoeveel er netto per maand wordt uitgekeerd. Zeker bij meerdere inkomstenbronnen kan dit lastig zijn. Niet alle inkomsten vallen in dezelfde belastingschaal. Ook ga je minder belasting betalen als je 65 wordt. Dit heeft ook weer negatieve financiële consequenties voor de aftrekmogelijkheden. Met behulp van rekenvoorbeelden en schemas kan het bruto-netto traject worden doorlopen.

Andere uitgaven

Om te kunnen beoordelen of de inkomsten voldoende zijn, dienen ook de uitgaven op een rij te worden gezet. Hierin kan samen met de nieuwe levensfase het een en ander veranderen. Denk aan een afgeloste hypotheek of afgestudeerde zelfverdienende kinderen. Maar ook een toename van stookkosten of hogere uitgaven aan vrije tijdsbesteding. In Stoppen met werken worden de verschillende uitgavenposten besproken en kunnen de bedragen direct in een schema worden ingevuld.

Nalatenschap en extra voorzieningen
In Stoppen met werken wordt kort aandacht besteedt aan regelingen die van invloed zijn op inkomsten en uitgaven zoals huursubsidie, kwijtscheldingsregelingen en kortingspassen voor senioren. Ook worden een aantal belangrijke aspecten en tips ten aanzien van de nalatenschap gegeven. Schenkingen aan de kinderen en kleinkinderen en een aantal relevante punten uit het erfrecht komen aan de orde.

Prijs en bestelwijze
Stoppen met werken kost 31,40. De brochure kan worden besteld door het bedrag over te maken op postgiro 368700 ten name van het NIBUD in Utrecht. Vermeld het bestelnummer C15.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie