Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpak kom Teteringen en herinrichting Oosterhoutseweg

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

28-03-2001

Aanpak kom Teteringen en herinrichting Oosterhoutseweg
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Nota van Commentaar op de Ontwikkelingsschets Kom Teteringen en het Herinrichtingsplan Oosterhoutseweg vastgesteld. De Nota van Commentaar vormt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan Kom Teteringen en het Definitief Ontwerp Herinrichtingsplan Oosterhoutseweg.

De Nota van Commentaar behandelt alle bezwaren, opmerkingen en suggesties, die door bewoners en (belangen)organisaties naar voren zijn gebracht op de gepresenteerde voorstellen voor de aanpak van de Kom Teteringen en de herinrichting van de Oosterhoutseweg.

De Ontwikkelingsschets Kom Teteringen is vorig jaar maart tijdens een consultatiebijeenkomst besproken. Vervolgens is in juni 2000 het Herinrichtingsplan Oosterhoutseweg op een consultatiebijeenkomst aan de orde gekomen. De inwoners van Teteringen konden tot 15 september 2000 ook nog schriftelijk op beide plannen reageren. Dat hebben 55 personen en (belangen)organisaties gedaan. Het college heeft op basis van de ingekomen reacties een aantal wijzigingen in de plannen aangebracht. Zo is besloten dat voor de vestiging van de supermarkt op het Willem Alexanderplein niet alleen de locatie Willebrordstraat in aanmerking komt, maar dat ook kan worden gekeken naar andere mogelijkheden op het plein. De ontwikkeling van het Willem Alexanderplein en de Scheperij zal in nauw overleg met alle belanghebbenden plaats vinden. In de ontwikkelingsschets is de locatie Withof vervallen, omdat hiervoor al een aparte
bestemmingsplanprocedure is gestart. De locatie Landhuizengebied Valkenstraat is als nieuw element toegevoegd.

Nieuwe variant herinrichting Oosterhoutseweg
Mede naar aanleiding van de vele opmerkingen op het herinrichtingsplan Oosterhoutseweg is het model, waarbij het bestaande profiel en de bomen zoveel mogelijk worden gehandhaafd, verder uitgewerkt. Daarnaast zijn er nog verbeteringen aangebracht. Deze variant, met de naam 4+ komt tegemoet aan veel bezwaren. In deze variant komt er in het centrum van Teteringen geen vrije busbaan, maar deelt de bus de bestaande rijbaan met de auto. Op de parallelwegen mag de auto in één richting en de fiets in twee richtingen.

De Ontwikkelingsschets Kom Teteringen zal verder worden uitgewerkt in een bestemmingsplan, dat naar verwachting in de tweede helft van 2001 gereed is. De personen en organisaties die schriftelijk hebben gereageerd op de plannen, krijgen de Nota van Commentaar met de bijbehorende stukken toegezonden. Voor andere belanghebbenden liggen de stukken ter inzage in het Stadskantoor en het deelstadskantoor.

Samenhang
Alle ontwikkelingen in en om Teteringen en in de Hoge Vucht zijn gebaseerd op het structuurplan Breda Noordoost/Teteringen. Het structuurplan is op 27 mei 1999 door de gemeenteraad vastgesteld. De ontwikkelingen zijn veelomvattend en worden gelijktijdig en in samenhang aangepakt. Het gaat om het vormgeven van de nieuwbouwlocaties voor woningen in het kader van de Vinex-opgave, de daarmee verband houdende herinrichting van de Oosterhoutseweg, de aanpak van de Kom van Teteringen, de inrichting van de open ruimte tussen Breda-Noord en Teteringen en het buitengebied van Teteringen. De Vinex-opgave betreft de bouw van in totaal 3000 woningen, waarvan 550 in Breda-Noord en 2300 in en om Teteringen.

Op korte termijn spreekt het college van B&W zich uit over de stedenbouwkundige plannen voor Zuidwest (Stadsdonken, Waterakkers en Boswonen) en Noordoost (Om de Haenen en golfbaan). De inwoners van Teteringen ontvangen huis-aan-huis een Breda Bericht met informatie over de Nota van Commentaar en de stand van zaken van de diverse deelprojecten.
Op 23, 25 en 26 april organiseert de gemeente een aantal inloopbijeenkomsten voor belangstellenden.

Breda, 28 maart 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie