Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Wet milieubeheer

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen op grond van de Wet milieubeheer hebben verleend:
* een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een metaalverwerkend bedrijf, Langendijk 15, SCS B.V.;
* een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een magazijn met metaalbewerking, Dillenburgstraat 1, Machinefabriek Goossens B.V.;

* een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een bedrijf voor apparatenbouw, Hoppenkuil 9, Zuilemaer B.V.;
* een vergunning voor het uitbreiden van een constructiewerkplaats voor hydraulische cylinders, Hoppenkuil 6, Hydrowa B.V.

De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 28 maart 2001 tot 9 mei 2001 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Tot 9 mei 2001 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerpbeschikkingen bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen. Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

* Purall V.O.F., Kruburg 5a, opslag- en transportbedrijf;
* Combi Cleaning, Lottistraat 35, opslag- en transportbedrijf;
* R.J. Daems, Strijpsestraat 98, woon- en verblijfsgebouw;
* SITEL Corporation, Limburglaan 43, woon- en verblijfsgebouw.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V singel 8 te Eindhoven.

Algemene wet bestuursrecht
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat zij onder voorwaarde ontheffing hebben verleend van het in artikel 4.1.7., eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven bepaalde, aan NS Railinfrabeheer B.V. te Eindhoven om geluid te kunnen produceren met de PAWA-installatie in de wijk Tongelre. De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen op de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V singel 8 te Eindhoven ter inzage van 28 maart 2001 tot 9 mei 2001 elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Tot 9 mei 2001 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen het voornemen om ontheffing te verlenen bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het voornemen en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het voornemen. Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie