Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Investeringen in provinciale infrastructuur Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Dreef 3, Haarlem
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Datum28 maart 2001Bureau Communicatie
Tel(023) 514 44 52
OnderwerpNieuwe investeringen in provinciale infrastructuurFax(023) 514 41 55 (Heden per email verzonden aan lijst 004,005,006, 008,009,010,013) Internet
www.noord-holland.nl
Email:
bjz.communicatie@
noord-holland.nl

Nieuwe investeringen in provinciale infrastructuur

Gedeputeerde Staten heeft besloten in 2001 ruim 21 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de provinciale infrastructuur. Het gaat om nieuwe een aanvullende investeringen in wegen, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer, en vaarwegen met als doel de verkeersafwikkeling, doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. De projecten zijn:

Zaanstreek
·N203, reconstructie aansluiting Busch en Dam, gemeente Zaanstad De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van een verkeersregelinstallatie 450.000,- Noord-Holland noord
·Reconstructie aansluiting N249/N99 bij Van Ewijcksluis In samenwerking met Rijkswaterstaat wordt een rotonde op de kruising gerealiseerd 750.000,- ·N241, fietstunnel De Hoep, gemeente Schagen 5.000.000,- Regio Haarlem
·Ombouw A205 tot N205
Na de openstelling van de N22 in 2002 krijgt een deel van de A205 de status van een N-weg. Daarnaast worden aanvullende werkzaamheden verricht aan de brug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer 2.000.000,- Regio Alkmaar en Waterland
·Aanleg Dynamisch Route Informatiepanelen (DRIP's), onderdeel pilot Dynamisch Verkeersmanagement Alkmaar/ Noord-Holland Midden 3.500.000,- ·N246, linksafstrook Markenbinnen
Ter verbetering van de verkeersveiligheid komend vanuit het noorden op de N246 ter hoogte van Markenbinnen wordt een linksafstrook aangelegd. 1.500.000,- ·N509, fietsverbinding Oosthuizerweg, gemeente Beemster Ter verbetering van de veiligheid voor fietsers wordt de Oosthuizerweg ingericht tot erfontsluitingsweg. Maatregelen zijn het aanbrengen van fietssuggestiestroken, drempels en twee plateau's op de kruisingen met de Purmerenderweg en de Nekkerweg.
1.000.000,-
West Friesland
·N508, fietsverbinding Oterleek-Rustenburg, gemeenten WesterKoggenland en Schermer Om de N508 veiliger te maken voor fietsverkeer wordt de weg heringericht als erfontsluitingsweg. Maatregelen zijn het aanbrengen van fietssuggestiestroken en drempels 1.200.000,- ·Aansluiting van de Braken (N507) op de Jaagweg (N243), gemeente WesterKoggenland Een verkeersregelinstallatie wordt geplaatst op dit kruispunt ter verbetering van de verkeersveiligheid 800.000,- Uithoorn en Aalsmeer
·Masterplan N201tussen de Legmeerdijk en de brug Uithoorn Maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn het aanbrengen van openbare verlichting over het gehele tracé, reconstructie van het kruispunt van de Van Ghentlaan, het aanbrengen van een rechtsafstrook ter plaatse van de Poelweg in combinatie met realisatie van een verkeersregelinstallatie, alsmede plaatsing van matrixborden in de kern van Uithoorn. 1.300.000,- ·Kruispunt N522/Oranjebaan, gemeente Amstelveen
Reconstructie van de busstrook op de westelijke poot en aanpassing van de voorrangsvoorziening voor bussen bij verkeerslichten. Op de oostelijke poot wordt een busstrook aangelegd en voorrangsvoorzieningen gerealiseerd. 1.200.000,- ·Achterstallig onderhoud Schipholdraaibrug, gemeente Aalsmeer 3.000.000,- Gehele provincie:
·Kwaliteits- en kwantiteitsmetingen baggerspecie in provinciale vaarwegen 175.000,-

Inlichtingen:
voor de pers: Sacha Boedijn, bureau Comunicatie, tel, (023) 514 44 58 voor anderen: Joop Killian, afdeling RWB, tel, (023) 514 46 13 en Trudy van Egmond, afdeling RWB, tel. (023) 514 52 33

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie