Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Leusden

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

verleende vergunningen

Op 19 maart 2001 is door burgemeester en wethouders van Leusden aan R. van de Kraats een vergunning krachtens de Wet milieubeheer verleend voor het gedeeltelijk intrekken van de vergunning van 27 maart 1990 op het perceel Emelaarseweg 15 te Achterveld, met als doel om de ammoniakdepositierechten te betrekken bij een vergunningaanvraag in de gemeente Ede.

Op 19 maart 2001 is door burgemeester en wethouders van Leusden aan H.C. van Roomen een wijzigingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een melkveehouderij op het perceel Aschatterweg 217 te Leusden.

De vergunningen zijn ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Indien u daartegen bezwaar hebt, kunt u tot en met 14 mei 2001 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Dit beroep staat alleen open voor:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
- degenen die bedenkingen hebben tegen de eventuele wijzigingen die in deze beschikking ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking.

Zij die beroep hebben ingesteld, kunnen de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om een voorlopige voorziening verzoeken. Als dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt gedaan, wordt daarmee voorkomen dat de vergunning van kracht wordt na afloop van de beroepstermijn.

De vergunning wordt ook niet van kracht zolang een bouwvergunning, die is vereist voor werkzaamheden waarvoor de milieuvergunning is bedoeld, nog niet is verleend (artikel 20.8 Wet milieubeheer).

Het verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

De beschikking en de andere relevante stukken liggen vanaf 28 maart 2001 tot het einde van de beroepstermijn op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, 't Erf 1 te Leusden, balie 8. Bovendien bestaat, na telefonische afspraak, de mogelijkheid om de stukken in te zien op iedere vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur (telefoon 033-4961759).

Wij adviseren u om, indien u prijs stelt op inhoudelijke, dan wel technische informatie, eerst een afspraak te maken met de heer J.A. Bomers.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie