Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluiten Wet Milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluiten

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan J.G. Veldhuizen, voor een veehouderij op het adres Mispelweg 3 te Lunteren WM/2000-114 Tevens is het gemeentebestuur voornemens de vergunning Wet milieubeheer gedeeltelijk in te trekken van H. van Roekel, Hessenweg 61 te Lunteren, van 19 augustus 1975, nr. HW-75-010 en wel voor 14 kraamzeugen, 39 guste en dragende zeugen en 213 gespeende biggen.

Besluiten

Op 20 maart 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning ver­ leend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

E.J. Speelziek, voor een veehouderij op het adres Zuiderkade 50 te Ede WM/2000-037
B. van Omme, voor een veehouderij op het adres Lange Heideweg 12 te Otterlo WM/2000-063
J. Groeneveld, voor een veehouderij op het adres Maanderdijk 6-8 te Bennekom WM/2000-076
J.P.A. van Ginkel, voor een veehouderij op het adres Barneveldseweg 9 te Otterlo WM/2000-077
W. van Veldhuizen, voor een veehouderij op het adres Lage Valkseweg 166 te Lunteren WM/2000-079
J. Koudijs, voor een veehouderij op het adres Meulunterseweg 112 te Lunteren WM/2000-087

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 2 mei 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 23 april 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedach­ tenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel (0318) 68 0522.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten.
Tot 16 mei 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit; degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 16 mei 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage

De stukken van bovenvermelde ontwerp-besluiten kunnen tot 2 mei 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 16 mei 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Verklaring

(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar die wel voldoen aan de normen van die vergunning)

Op 20 maart 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan G. Hootsen, Meentweg 6 te Bennekom melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft tot gevolg dat schuur G wordt verlengd zonder wijziging van het aantal verleende dieren WM/1999-033.

Bedenkingen

Naar aanleiding van een verklaring
kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: bezwaar.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.Ede, 28 maart 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie