Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestemmingsplannen gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 29-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort

Onherroepelijk bestemmingsplan Lange Maat

Burgemeester en wethouders van Westervoort maken ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake de 9e partiële herziening van het bestemmingsplan Lange Maat -de bouw van een dubbel woonhuis op het perceel naast Heilweg 41- onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan ligt voortdurend voor een ieder ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM.

Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).

Eindverslag inspraak De Ganzenpoel
Burgemeester en wethouders van Westervoort maken bekend dat de terinzagelegging van het voorontwerp van de 6e partiële herziening van het bestemmingsplan de Ganzenpoel inzake de bouw van een dubbele woning en twee vrijstaande woningen op een perceel aan de Linse Stege (voormalige manegeterrein) niet heeft geleid tot een inspraakreactie. Het eindverslag van deze inspraakprocedure is thans vastgesteld en ligt met ingang van 15 maart 2001 gedurende een termijn van vier weken bij de afdeling AJZ/VROM voor een ieder ter inzage. Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak). Deze datum is tevens het officiële einde van de inspraakperiode. De mogelijkheid bestaat om ten aanzien van de uitvoering van de inspraakprocedure een schriftelijke klacht bij burgemeester en wethouders in te dienen. Dit dient te geschieden binnen vier weken na afloop van de inspraakprocedure.

Ontwerp herziening bestemmingsplan de Ganzenpoel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 15 maart 2001 gedurende vier weken het ontwerp van de 6e partiële herziening van het bestemmingsplan de Ganzenpoel voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling AJZ/VROM. Deze partiële herziening heeft tot doel de bouw van een dubbele woning en twee vrijstaande woningen mogelijk te maken op een perceel aan de Linse Stege (voormalige manegeterrein).
Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).

Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk en gemotiveerd zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken.
Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken bekend dat bij besluit van 20 februari 2001 een tijdelijke vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend aan:

* Van Essen BV, Hamersestraat 33A te Westervoort.
De aanvraag om deze vergunning, zijnde een aanvraag om een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer, is ingekomen op 22 mei 1996. Op 3 december 1999 is in afwijking van de aanvraag verzocht om een tijdelijke vergunning te verlenen. De tijdelijke vergunning heeft betrekking op de percelen plaatselijk bekend Hamersestraat 27, 29, 33 en 33A te Westervoort en omvat een detailhandel in auto-accessoires en onderdelen (inbegrepen de montage daarvan) en detailhandel in bouwmaterialen. Voor een deel van de inrichting (bestaande uit het oostelijk terreingedeelte, plaatselijk bekend Hamersestraat 33) is bij besluit van 8 december 1977 een oprichtingsvergunning ingevolge de Hinderwet verleend.

Aan de tijdelijke vergunning zijn voorschriften verbonden. Op deze manier zullen de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, zoveel mogelijk worden beperkt. De vergunning geldt voor een periode van maximaal 3 jaar na het van kracht worden van de vergunning. Vrachtwagenbewegingen tussen 21.00 uur en 07.00 uur van en naar de inrichting zijn in de vergunning uitgezonderd. Aan de vergunning zijn, ten opzichte van de ontwerp-beschikking zoals deze eerder ter inzage heeft gelegen, twee nieuwe voorschriften toegevoegd.

De vergunning wordt na het verstrijken van de beroepstermijn van kracht tenzij beroep is ingesteld en bij de Raad van State gelijktijdig is verzocht om schorsing of het treffen van een voorlopige voorziening.

Inzage stukken
De vergunning en alle andere stukken die erbij horen kunnen vanaf 15 maart 2001 gedurende 6 weken worden ingezien bij de afdeling AJZ/VROM. U kunt daar terecht op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op afspraak s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Bovendien kunnen op afspraak de stukken op maandagavond van 18.00 tot 21.00 uur worden ingezien. Bel voor een afspraak naar (026) 3179500.

Beroep en bezwaar
Tegen de definitieve beschikking op de milieuvergunning aanvraag kunnen in beroep gaan:
a. de betrokken wettelijke adviseurs;
b. degenen die bedenkingen hebben ingebracht;
c. overige belanghebbenden die kunnen aantonen en motiveren, dat zij niet eerder in staat waren om bedenkingen in te brengen volgens de wettelijke voorschriften.

Een beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een beroepschrift kan tot uiterlijk 27 april 2001 worden ingediend.
Als een beroepschrift is ingediend kan indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist met betrekking tot de definitieve vergunning worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Bij het verzoek dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd.
Voor zowel het instellen van een beroep als een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen is griffierecht verschuldigd, dat op uitnodiging van de Afdeling dient te worden voldaan.
Eindverslag inspraak Hamerden
Burgemeester en wethouders van Westervoort maken bekend dat de terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan Hamerden-II niet heeft geleid tot inspraakreacties.

Dit plan maakt bewoning mogelijk van het pand Hamersestraat 16a te Westervoort en geeft een actuele bestemming dienstverlening en wonen (conform de bestaande situatie) aan het naastgelegen pand Hamersestraat 16.

Het eindverslag van deze inspraakprocedure is thans vastgesteld en ligt met ingang van 15 maart 2001 gedurende een termijn van vier weken bij de afdeling AJZ/VROM van de gemeentesecretarie, Dorpsplein 1 te Westervoort, voor een ieder ter inzage.

Inzage kan worden verkregen op het gemeentehuis:
* op alle werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur of op afspraak van 14.00 uur - 16.00 uur;

* op maandag op afspraak van 18.00 uur - 21.00 uur
Bovengenoemde datum is tevens het officiële einde van de inspraakperiode. De mogelijkheid bestaat om ten aanzien van de uitvoering van de inspraakprocedure een schriftelijke klacht bij burgemeester en wethouders in te dienen. Dit dient te geschieden binnen vier weken na afloop van de inspraakprocedure.
De terinzagelegging van het ontwerpplan wordt afzonderlijk gepubliceerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...