Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 29-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.** update 11.20 uur

*** update 13.40 uur

**** update 14.10 uur

donderdag 29 maart 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering begint om 10.15 uur.

Na een hamerstuk debatteert de Kamer naar aanleiding van de Europese top (de vergadering van de regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie) die op 23 en 24 maart jongstleden te Stockholm gehouden is.


*** Ten slotte debatteert de Kamer over de situatie inzake mond- en klauwzeer (indien dit bij de regeling wordt vastgesteld).


*Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.


*** Aan het einde van de vergadering hebben eventueel stemmingen plaats.


OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:10.00 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over het
Kabeljauwherstelplan.

Buitenlandse Zaken:10.00 tot ca. 12.30 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over:

-het Nederlands hulpbeleid via internationale organisaties;

-armoedebestrijding;

-een bijeenkomst van de Verenigde Naties in Addis Abeba (de Big Table Ministerial Consultation).

Justitie: 10.00 tot ca. 13.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over de voorbereiding op- en de invoering van de vreemdelingenwet.

Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.00 tot ca. 12.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over de positie van Gemeentelijke Kredietbanken onder de wet financiering decentrale overheden (wet fido).

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 12.00 tot ca. 14.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over:
-het financieringssysteem van de destructiewet;
-maatregelen met betrekking tot BSE, zoals onder meer de verwerking van dierlijke afvallen.

Europese Zaken en Verkeer en Waterstaat: 14.00 tot ca. 15.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen de Vries (Verkeer en Waterstaat) en Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Verkeer en Waterstaat van de lidstaten van de Europese Unie.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken, Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 14.00 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) en de staatssecretarissen Ybema (Economische Zaken) en Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de evaluatie van het EK2000 met betrekking tot organisaties die zich bezig hebben gehouden met de voorbereiding en uitvoering.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.30 tot ca. 17.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over verschillende onderwerpen met betrekking tot leraren. Er wordt onder meer gesproken over de krapte op de arbeidsmarkt en de zijinstroom van leerkrachten in het onderwijs.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.00 tot ca. 17.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over vertraging bij de betaling van voorschotten op de subsidies voor agrarisch natuurbeheer aan agrarische natuurverenigingen.

****Dit overleg komt te vervallen.
Europese Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 15.30 tot ca. 16.45 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Milieu van de lidstaten van de Europese Unie.

OPENBARE HOORZITTING

Verkeer en Waterstaat: 10.00 uur tot ca. 12.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: het horen van vertegenwoordigers over projecten inzake lichte spoorverbindingen (lightrail) in bijvoorbeeld stadsgewesten.
Achtereenvolgens komen aan het woord: 10.00 uur 10.40 uur: Randstadrail, Rijn-Gouwelijn en Regionet;
10.40 uur 11.20 uur: Randstadspoor, IGO+ en Regionale rail Arnhem-Nijmegen;
11.20 uur 12.00 uur: Provincie Limburg, STOV en Enschede-Gronau;
12.00 uur 12.30 uur: Railinfrabeheer en Railned.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Justitie: 09.30 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: procedures.

Verkeer en Waterstaat: 09.45 uur Troelstrazaal
Agenda: procedures.

Defensie: 10.15 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Rijksuitgaven, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën 10.30 uur tot ca. 12.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: gesprek met ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over de invoering van de euro.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 12.30 tot ca. 13.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van het Landelijk Selectie Opleidingsinstituut Politie (LSOP).

Buitenlands Zaken en Defensie: 13.00 uur Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Nederlandse- Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.45 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

**Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 14.00 tot ca. 14.30 uur Klompézaal

Agenda: besloten briefing door minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij) over mond- en klauwzeer.


KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat ontvangen vanaf 13.00 uur een delegatie van de firma Westerscheldetunnel NV over de Westerschelde oeververbinding (Suze Groenewegzaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie