Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minder rompslomp bij huwelijk met een buitenlander

Datum nieuwsfeit: 29-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

29.03.01

Minder rompslomp bij huwelijk met een buitenlander

De regelgeving ter voorkoming van schijnhuwelijken wordt per 1 april a.s. gewijzigd (Stb 2001, nr. 145). Tot nog toe moet, voor een huwelijk waarbij een vreemdeling betrokken is, de vreemdeling altijd (ook dus wanneer hij zelf al een verblijfsvergunning heeft) bij de vreemdelingendienst een verklaring aanvragen over zijn verblijfsrechtelijke positie. Vanaf genoemde datum zal een dergelijke verklaring alleen nog worden gevraagd van vreemdelingen die niet over een verblijfsrecht zonder beperkingen beschikken.

Doel van de regelgeving waarom het hier gaat, is primair te voorkomen dat een huwelijk wordt aangegaan alleen met het oogmerk om een verblijfsrecht in Nederland te verwerven. Bij de aangifte van het huwelijk of de inschrijving van een buitenlands huwelijk moet in verband daarmee een verklaring van de vreemdelingendienst worden overgelegd met informatie over de verblijfsrechtelijke positie van de betrokken vreemdeling. Als daaruit blijkt dat het om een schijnhuwelijk gaat kan de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren het huwelijk te sluiten.

De wijziging betekent dat onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie die een verblijfsrecht ontlenen aan het Gemeenschapsrecht en vreemdelingen met een verblijfsrecht voor onbepaalde duur worden vrijgesteld van het aanvragen van een verklaring van de vreemdelingendienst. Verder is een verklaring van de vreemdelingendienst niet meer vereist voor de inschrijving van een in het buitenland gesloten huwelijk in de gemeentelijke basisadministratie of in de registers van de burgerlijke stand-in Den Haag, als dat huwelijk reeds is ontbonden of ten minste tien jaar voor de inschrijving is voltrokken. De geldigheidsduur van de verklaring van de vreemdelingendienst verlengd van twee tot zes maanden.

Voor het geregistreerd partnerschap gaan regels gelden, gelijk aan de regels voor schijnhuwelijken. Dit betekent dat een vreemdeling die niet beschikt over een verblijfsrecht zonder beperkingen, evenals bij het aangaan van een huwelijk, een verklaring van de vreemdelingendienst dient over te leggen. Aan de vreemdeling die in Nederland een geregistreerd partnerschap wil aangaan, wordt niet meer de eis gesteld dat hij reeds in het bezit moet zijn van een rechtsgeldige verblijfstitel.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 29-03-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie