Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Trendmatige groei arbeidsaanbod 2,5% per jaar tot 2006

Datum nieuwsfeit: 29-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Planbureau
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Planbureau

CENTRAAL PLANBUREAU

Onderwerp: persbericht
Nummer:6
Datum: 29 maart 2001
Inlichtingen bij: Free Huizinga (tel: 070-3383467), of bij Jacqueline Timmerhuis (tel: 070-3383477).

Trendmatige groei 2,5% per jaar tot 2006

Het arbeidsaanbod zal in de komende jaren minder hard groeien dan de afgelopen jaren. Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse economie het hoge groeitempo van het bruto binnenlands product (BBP) in de afgelopen jaren niet zal kunnen volhouden. Ondanks een versnelling van de groei van de arbeidsproductiviteit leidt een conjunctuurneutrale raming voor 2006 tot een trendmatige groeiverwachting van 2,5% per jaar in de komende kabinetsperiode. De SER heeft geadviseerd het budgettair beleid in de komende kabinetsperiode te baseren op een 'voorzichtig trendmatig' scenario. Die voorzichtigheid zou vorm kunnen krijgen in een marge van 0,25 procentpunt onder de trendmatig geraamde groei. Voor de kabinetsperiode 2003-2006 zou dit scenario een jaarlijkse BBP-groei van 2,25% inhouden.

Dit schrijft dr. F.J.H. Don, directeur van het Centraal Planbureau (CPB), in een artikel in het blad Economisch-Statistische Berichten (ESB) van deze week, dat donderdag 29 maart wordt vrijgegeven. In dit artikel berekent Don de potentiële en de trendmatige groei van de Nederlandse economie op middellange termijn. Het artikel is een verkorte versie van het eveneens vandaag verschenen CPB Document 1, 'Het Nederlands groeipotentieel op middellange termijn'.

Deze CPB-publicatie wil bijdragen aan een goed inzicht in het groeipotentieel tot 2006. Met het oog op de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer, die gepland staan voor mei 2002, buigen de politieke partijen zich in de komende maanden over het ontwerp van hun verkiezingsprogramma's. Daarbij heeft men behoefte aan een indruk van de groeiperspectieven voor de Nederlandse economie, en de budgettaire ruimte die bij ongewijzigd beleid beschikbaar komt.

Eerste in een reeks publicaties over de middellange termijn

Nog voor de zomer zal het CPB een boekhoudkundige berekening publiceren van de budgettaire ruimte in de volgende kabinetsperiode. De analyse in het nu gepubliceerde CPB Document is geconcentreerd op de restricties die de aanbodzijde van de economie legt op de economische groei. In de uitgebreidere verkenning van de middellange termijn die het CPB in het komend najaar wil publiceren, zal ook de vraagzijde in de beschouwing worden betrokken.

Arbeidsaanbod

In de jaren 1996-2001 nam het arbeidsaanbod in personen met gemiddeld 2% per jaar toe, tegen gemiddeld 1,4% per jaar in de periode 1990-1995. Op grond van de demografische ontwikkeling had juist een tragere groei van het arbeidsaanbod verwacht mogen worden.

In de periode 2002-2006 zal de demografische groei van het arbeidsaanbod bijna tot nul teruglopen. De beroepsgeschikte bevolking groeit weliswaar nog iets door een toename van de bevolkingsomvang; daar staat echter een afname van de beroepsgeschikte bevolking tegenover vanwege de door vergrijzing veranderende leeftijdsopbouw. De geraamde groei in het arbeidsaanbod van 1,1% per jaar moet de komende jaren bijna geheel komen van een hogere participatie; dit zorgt naar verwachting voor een groei van het arbeidsaanbod met 1,0% per jaar. Enerzijds is er sprake van een trendmatige verhoging van de participatie; dit betreft vooral de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen. Anderzijds beïnvloedt overheidsbeleid, zoals de belastingherziening 2001 en WAO-maatregelen, de participatie. Hierbij is vaak sprake van pijplijneffecten, dat wil zeggen dat de gunstige effecten van beleidsmaatregelen die gericht zijn op bevordering van het arbeidsaanbod, meestal geleidelijk optreden over een reeks van jaren.

Arbeidsproductiviteit

De gemiddelde arbeidsproductiviteit per gewerkt uur is in Nederland - en dan vooral in de industrie - een van de hoogste ter wereld, en vergelijkbaar met die in de VS. Het is dus niet meer zo eenvoudig om een hoge groei van arbeidsproductiviteit te bereiken door imitatie en inhaal van technologische ontwikkeling. Dat de Nederlandse arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar desondanks lager is dan die in veel andere geïndustrialiseerde landen, vindt zijn oorzaak in het relatief lage aantal gewerkte uren per arbeidsjaar.

In de periode 1996-2001 is de arbeidsproductiviteit in de marktsector jaarlijks structureel gestegen met gemiddeld 1,7%. ICT levert hier de laatste jaren een belangrijke bijdrage aan, zowel via een versnelling in de arbeidsbesparende technische vooruitgang als via een stijging in de kapitaalintensiteit. In 1998 is een eind gekomen aan een gestage daling van de kapitaalintensiteit. Voor de periode 2002-2006 verwacht het CPB een verdere toename van de kapitaalintensiteit. De grootste bijdrage aan de structurele groei van de arbeidsproductiviteit van de marktsector kan verwacht worden van de arbeidsbesparende technologische vooruitgang. Deze zal naar raming zorgen voor 2,0 procentpunt van de totale arbeidsproductiviteitsgroei van 2,2% per jaar over 2002-2006. Onzekerheden in deze raming liggen vooral in de effecten die de ICT-revolutie kan hebben in de Nederlandse economie. Dit kan een effect hebben van jaarlijks 0,3 procentpunt meer of minder groei van de structurele arbeidsproductiviteit.

Houdbaar productieniveau

Potentiële groei wil zeggen de groei van de potentiële productie. De potentiële productie is het houdbare niveau van de productie dat bereikt kan worden, gegeven de productiestructuur, de stand van de technologie en de beschikbare productiefactoren (arbeid en kapitaal). Dit houdbare productieniveau ligt lager dan de technisch maximaal haalbare productie, waarbij de beschikbare productiefactoren maximaal worden benut. In de praktijk is deze maximale bezetting niet houdbaar en niet efficiënt.
De potentiële productie is de potentiële werkgelegenheid maal het structurele niveau van de arbeidsproductiviteit, dat bepaald wordt door de kapitaalintensiteit en de stand van de technologie. Het CPB raamt de groei van de potentiële productie voor de periode 2002-2006 op 2,75% per jaar.

Evenwichtswerkloosheid en potentiële werkgelegenheid

De houdbare inzet van de factor arbeid wordt bepaald door de evenwichtswerkloosheid. De potentiële werkgelegenheid is dan het structurele arbeidsaanbod minus de evenwichtswerkloosheid. De evenwichtswerkloosheid is het werkloosheidsniveau waar de aanpassingsprocessen in de economie naar toe bewegen. Dit is niet constant in de tijd. De evenwichtswerkloosheid wordt bepaald door de wig (belasting- en premiedruk), de relatieve uitkeringshoogte en de reële rente. In de raming is uitgegaan van een gelijkblijvende evenwichtswerkloosheid vanaf 2001.

Output gap en trendmatige groei

Het verschil tussen de feitelijke en de potentiële productie wordt gewoonlijk aangeduid als de output gap. Deze kan zowel positief zijn (hoogconjunctuur) als negatief (laagconjunctuur). Komend vanuit een situatie van laagconjunctuur kan de feitelijke groei gemakkelijk groter zijn dan de potentiële groei. Vanuit een situatie van hoogconjunctuur is het omgekeerde waarschijnlijker.

Voor 2001 raamt het CPB een positieve output gap van 1,25% Bij een trendmatig, conjunctuurneutraal beeld voor de middellange termijn past een output gap van nul in het eindjaar van de ramingsperiode (in dit geval vijf jaar). Dit betekent dat de trendmatige BBP-groei in die periode gemiddeld 0,25 procentpunt lager ligt dan de potentiële groei. Bij de berekende potentiële groei van 2,75% betekent dit een trendmatige BBP-groei van 2,5% per jaar.

De SER heeft geadviseerd het budgettaire beleid voor een volgende kabinetsperiode te baseren op een 'voorzichtig trendmatig' scenario. Die voorzichtigheid zou vorm kunnen krijgen in een marge van 0,25% onder de trendmatige groei. Aldus zou een voorzichtig trendmatig scenario voor de kabinetsperiode 2003-2006 een BBP-groei van 2,25% per jaar inhouden.

CPB Document 1,'Het Nederlands groeipotentieel op middellange termijn', ISBN 90 5833 063 X, is te bestellen bij:

Hageman Fulfilment BV
Postbus 1110
3330 CC Zwijndrecht
Telefoon: 078 - 6 29 33 33
Telefax: 078 - 6 10 42 87
E-mail: (hff@wxs.nl)
Internet: www.hageman.nl

Prijs: NLG 20,-

Tevens is de volledige publicatie (gratis) beschikbaar als PDF-file.

| Top | Home | Search | Sitemap |

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...