Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Membraantechnologie sleutel tot duurzaamheid

Datum nieuwsfeit: 29-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Universiteit Twente
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Twente

Membraantechnologie sleutel tot duurzaamheid
WN 01/15 * 29 maart 2001

oratie prof. dr. ing. M. Mulder, faculteit Chemische Technologie: Membraantechnologie, sleutel tot duurzaamheid

Ruim een kwart eeuw geleden probeerden vooraanstaande wetenschappers de toestand van de wereld te voorspellen in de komende eeuw. Hun computermodel stelde een apokalyptisch beeld in het vooruitzicht als we op dezelfde manier zouden doorgaan met consumeren en produceren. Later werd het model aangepast en won de mening veld dat het door nieuwe technologie mogelijk zou zijn op een duurzame manier met de beschikbare grondstoffen om te gaan. Dat leidde tot een scenario van een duurzame samenleving, waarin technologieontwikkeling een belangrijke rol speelt.

Door de groei van de wereldbevolking, de stijgende welvaart en de toenemende industrialisatie wordt het milieu al meer belast. Om verdere vervuiling van ons ecosysteem te voorkomen en bewust om te gaan met de aanwezige grondstoffen is het noodzakelijk om tot gesloten systemen over te gaan. Die stellen ons niet alleen in staat waardevolle stoffen terug te winnen en te hergebruiken. We kunnen daarmee ook de vuil-last onder controle brengen, wat zelfs kan leiden tot zero-discharge. Een sleutelrol is hier weggelegd voor membraantechnologie, samen met bioconversie. Als we in staat zijn om bijvoorbeeld, door middel van nanofiltratie, het afvalwater van een rioolwaterzuiveringsinstallatie op te werken tot drinkwater, hebben we de macro-keten binnen het stedelijk gebied gesloten. En als we dan ook nog een goede oplossing vinden voor het concentraat, is er sprake van een zero-dischargesysteem met als resultaat een sterke vermindering van de waterinname, van groot belang voor gebieden die het risico lopen van verdroging.

gesloten systemen

Toepassing van gesloten systemen brengt de nodige kosten met zich mee. In de industrie vormt dat niet zon probleem omdat het gebruik van gesloten systemen daar inmiddels leidt tot een sterke vermindering van lozingskosten en watergebruik. In de landbouw, tuinbouw en veeteelt is van deze gesloten systemen echter nog maar nauwelijks sprake. Toch zijn ook daar, vooral bij de melkveehouderij en tuinbouw, voldoende mogelijkheden om water terug te winnen en te hergebruiken, aldus prof. Mulder, die de invoering van membraantechnologie bij gesloten systemen tot hoofdthema van zijn leerstoel wil maken. Hierbij zal hij de nadruk leggen op membraanvervuiling en koncentraatopwerking.

biomassa

Behalve over watervervuiling moeten we ons, aldus Mulder, ook grote zorgen maken over het broeikaseffect, veroorzaakt door een toenemende CO2-uitstoot. In Kyoto is afgesproken dat de geïndustrialiseerde landen de CO2-uitstoot zullen verminderen. Maar dit valt alleen te realiseren, als we overgaan op duurzame energiebronnen ter vervanging van fossiele brandstoffen. Bij gebruikmaking van biomassa als energiebron wordt dan een gesloten CO2-systeem gerealiseerd, waarbij membraantechnologie eveneens een belangrijke rol zal vervullen, stelt Mulder. Zo laat biomassa zich omzetten in methaan, methanol of waterstof, componenten die kunnen dienen als brandstof voor een brandstofcel. Hierdoor is de chemische energie van de brandstof rechtstreeks om te zetten in elektriciteit, met een efficiency die duidelijk hoger ligt dan bij de conventionele elektriciteitscentrales en met als bijkomend voordeel dat er geen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Dankzij deze technologie wordt het dan tevens mogelijk om elektriciteit decentraal op te wekken, aldus prof. Mulder.

informatie: mw. drs. B. Koopmans, tel. (053) 489 4385 e-mail: (b.j.m.koopmans@cent.utwente.nl)

Noot voor de pers:
Dit is de eerste UT-oratie in Friesland (Martinikerk op de Breedeplaats, Franeker).
U kunt het boekje "Membraantechnologie, sleutel tot duurzaamheid" opvragen bij de dienst Communicatie en Transfer van de Universiteit Twente, tel. (053) 489 4366

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie