Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ESC: Modernisering mededingingsregels goede zaak

Datum nieuwsfeit: 29-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

CES/01/36

PERSCOMMUNIQUE Nr. 36/2001 Brussel, 29 maart 2001

ADVIES VAN HET ESC: modernisering van de mededingingsregels is een goede zaak

In een op 29 maart jl. uitgebracht advies heeft het Economisch en Sociaal Comité zich geschaard achter de herziening van de regeling betreffende de uitvoering van de mededingingsregels, die door de Commissie in een voorstel voor een Raadsverordening betreffende bijstelling van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag werd voorgesteld. Rapporteur was de heer Bagliano (groep Werkgevers).

Het EG-Verdrag bevat de algemene regels inzake mededingingsbeperkende gedragingen en misbruik van een machtspositie. Bij de Raadsverordening van 1962 werd een systeem in het leven geroepen waarin het verbod van artikel 81, lid 1, rechtstreeks toepasselijk is en mededingingsbeperkingen vooraf moeten worden aangemeld om krachtens artikel 81, lid 3, voor een vrijstelling in aanmerking te komen. Zowel de Commissie als de nationale rechters en mededingingsautoriteiten kunnen artikel 81, lid 1, toepassen, maar uitsluitend de Commissie is bevoegd voor het verlenen van vrijstellingen ex lid 3.

De Commissie stelt nu voor om het aanmeldings- en vrijstellingssysteem af te schaffen, en te vervangen door de regel dat artikel 81 rechtstreeks door de nationale mededingingsautoriteiten en rechters kunnen worden toegepast, zonder dat de Commissie eerst een beschikking moet geven. Zij behoudt evenwel het recht om in specifieke gevallen op te treden. Het voorstel is bedoeld om:

* de vrije mededinging beter te beschermen, door het aantal tot rechtshandhaving bevoegde organen op te voeren, het optreden van de Commissie meer te richten op het opsporen van ernstige inbreuken, en haar onderzoeksbevoegdheden uit te breiden;
* voor meer gelijke behandeling te zorgen, door het EG-mededingingsrecht vaker en op samenhangende wijze toe te passen; en

* voldoende rechtszekerheid te bieden voor ondernemingen en de administratieve rompslomp te verminderen.

Het Comité toont zich in dit advies een groot voorstander van de hervormingen en prijst de duidelijke en moedige formulering van het voorstel. Daarentegen had het wel graag gezien dat het voorstel een breder terrein had bestreken, zodat het een adequatere algemene beoordeling had kunnen geven. De materie is uitermate complex en de voorstellen gaan ver. Het Comité had dan ook graag via flankerende maatregelen meer opheldering willen krijgen. Er is namelijk te weinig aandacht besteed aan bepaalde cruciale facetten, zoals rechtszekerheid en de uniformiteit van de EG-mededingingsregels.

De volledig tekst van dit advies zal binnenkort in de elf officiële EU-talen beschikbaar zijn op de website van het ESC (www.esc.int.)

Mocht u meer informatie willen krijgen over het ESC en zijn activiteiten, dan kunt u contact opnemen met Nick Foster, dienst pers en voorlichting (tel. 32 2 546 9207; e-mail: nicholas (foster@esc.eu.int)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie