Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 29-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

OPENBARE KENNISGEVINGEN week 13

datum:

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het plaatsen van een kap op de garage bij de woning Linieweg 3 (ontvangen 16 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning Wierbalg 1184 (ontvangen 16 maart 2001);

-het uitbreiden van de woning Wierbalg 1183 (ontvangen 16 maart 2001);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Ruyghweg 132 (ontvangen 19 maart 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Ruyghweg 134 (ontvangen 19 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning Duinweg 35 (ontvangen 19 januari 2001);

-het bouwen van een gebouw voor een stichting, aan de Annie Romein Verschoorlaan (ontvangen 19 maart 2001);


-het uitbreiden van de recreatiewoning Gentiaan 10 (ontvangen 19 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Vogelzand 3614 (ontvangen 19 maart 2001);


-het maken van een portaal voor de entree van de hal aan de Middenvliet 8B (ontvangen 19 maart 2001);


-het bouwen van een opslagruimte aan de Langevliet 6 (ontvangen 20 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Jolstraat 76 (ontvangen 20 maart 2001);


-het bouwen van een berging achter de woning Ooievaarstraat 89 (ontvangen 21 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Wierbalg 1973 (ontvangen 21 maart 2001);


-het bouwen van een bijkeuken en een garage/berging achter de woning Meester J. de Vriesstraat 45 (ontvangen 22 maart 2001);


-het bouwen van een watertank voor een sprinklerinstallatie bij het bedrijfspand aan de Schrijnwerkersweg 15 (ontvangen 22 maart 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:


-het bouwen van een berging in de tuin van de woning Zanddijk 11 (verzenddatum 21 maart 2001).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Violenstraat 46 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het gedeeltelijk veranderen van het kantoorpand aan de Middenweg 168 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het bouwen van een tuinkamer aan de woning Wierbalg 1314 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het uitbreiden van de eetkeuken en het vergroten van de garage/berging van/bij de woning Langevliet 60K (verzenddatum 21 maart 2001);


-het bouwen van een serre achter de woning Langevliet 129 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het bouwen van een serre aan de woning Dijkschouwerslaan 77C (verzenddatum 21 maart 2001);


-het bouwen van een hobbykas achter de woning Oostoeverweg 2 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het maken van een extra verdieping (kap) op de woning Bassingracht 168 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning

Graaf Floris Vstraat 54 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Jupiter 6 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het legaliseren van de reeds gerealiseerde uitbreiding van de woning Kijkduinlaan 6 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Waddenzeestraat 3 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning Van Leeuwenhoekstraat 3 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Jupiter 14 (verzenddatum 22 maart 2001).

Iedereen die door het verlenen van (een van) de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank in Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor:


-het slopen van de woning Rijksweg 26A met bijbehorende opstallen;

-het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Callantsogervaart 7;


-het slopen van het schoolgebouw Meeuwenstraat 10 en 12;

-het slopen van een bloembollenopslag aan de Langevliet 1.
Monumentenvergunning

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het verbouwen en restaureren van het voormalige schoolgebouw De Boeg aan de Middenweg 159 ( onder toepassing van het bepaalde in artikel 5 van de Monumentenverordening 1990).

Ontwerpbestemmingsplan "Doggersvaart 2000"

De gemeente heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld om te kunnen meewerken aan de bouw van woningen langs de Doggersvaart. Het ontwerpbestemmingsplan Doggersvaart 2000" ligt vanaf vrijdag 30 maart 2001 gedurende vier weken op werkdagen van 8.00 uur tot 14.00 uur ter inzage in het stadhuis (bij de afdeling Bouwen en wonen, tweede etage) en op donderdag tot 20.00 uur ook bij het Service en Informatiepunt.

U kunt gedurende bovengenoemde termijn uw zienswijzen over het ontwerp schriftelijk kenbaar maken (Postbus 36, 1780 AA Den Helder).

Verkeerszaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het weggedeelte van de Van Foreestweg achter de percelen nummer 87 t/m 91, wordt gesloten voor voertuigen langer dan 15 meter.

De lengtebeperking wordt aangegeven met bord C17 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

Burgemeester en wethouders hebben ook besloten dat een gereserveerde parkeerplaats voor invaliden wordt aangelegd tegenover de woning Florastraat 20.

De invalidenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

U kunt tot 10 mei 2001 bezwaren tegen deze besluiten indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder. De stukken liggen vanaf vandaag tot 10 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Lastgevingen

In de berm van de Ambachtsweg staat al een hele tijd (de resten van) een aanhangwagen.

Ook op een parkeerplaats aan de Henry Hudsonstraat, staat al enige tijd een oude aanhangwagen met lekke band en ongeldig kenteken, vastgezet aan een paaltje. Daarnaast staat er op de parkeerplaats aan de Treilerstraat, tegenover nummer 9, een blauwe boottrailer zonder kenteken.

Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaren de wagens en het bootje van de openbare weg te verwijderen, en wel binnen een 1 week na de datum van deze publicatie (artikel 5.1.5 van de A.P.V.)

Gebeurt dit niet, dan zullen burgemeester en wethouders ze op kosten van de eigenaar laten verwijderen. Ze worden dan gedurende 3 maanden opgeslagen. De eigenaren kunnen ze dan komen ophalen. Meer informatie krijgt u bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan de Milieudienst, voor het kappen van negen Sorbussen in de P. Planciusstraat met herplant van vijf Sorbussen.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u bij de Milieudienst aan de Drs. F. Bijlweg inzien.

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek om een kapvergunning ontvangen van:


- de Milieudienst, voor het kappen van een populier op het terrein van de Groene Poolster, Pasteurstraat 6;


- D.G.W & T, Nieuweweg 3a, voor het kappen van een populier aan de achterzijde van het C.Z.M. en een acer en drie coniferen aan de voorzijde van het K.I.M.;


- de provincie Noord‑Holland, dhr. R. v.d. Pieterman, Postbus 205 2050 AE OVERVEEN, voor het kappen van 26 iepen langs de Zuid- en Weststraat.

Uw zienswijze over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 5 april 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

DEN HELDER, 29 maart 2001.

drs. J.M. Staatsen, burgemeester.

drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: maart 29, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie