Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 29-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

OPENBARE KENNISGEVINGEN week 13

datum:

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het plaatsen van een kap op de garage bij de woning Linieweg 3 (ontvangen 16 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning Wierbalg 1184 (ontvangen 16 maart 2001);

-het uitbreiden van de woning Wierbalg 1183 (ontvangen 16 maart 2001);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Ruyghweg 132 (ontvangen 19 maart 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Ruyghweg 134 (ontvangen 19 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning Duinweg 35 (ontvangen 19 januari 2001);

-het bouwen van een gebouw voor een stichting, aan de Annie Romein Verschoorlaan (ontvangen 19 maart 2001);


-het uitbreiden van de recreatiewoning Gentiaan 10 (ontvangen 19 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Vogelzand 3614 (ontvangen 19 maart 2001);


-het maken van een portaal voor de entree van de hal aan de Middenvliet 8B (ontvangen 19 maart 2001);


-het bouwen van een opslagruimte aan de Langevliet 6 (ontvangen 20 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Jolstraat 76 (ontvangen 20 maart 2001);


-het bouwen van een berging achter de woning Ooievaarstraat 89 (ontvangen 21 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Wierbalg 1973 (ontvangen 21 maart 2001);


-het bouwen van een bijkeuken en een garage/berging achter de woning Meester J. de Vriesstraat 45 (ontvangen 22 maart 2001);


-het bouwen van een watertank voor een sprinklerinstallatie bij het bedrijfspand aan de Schrijnwerkersweg 15 (ontvangen 22 maart 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:


-het bouwen van een berging in de tuin van de woning Zanddijk 11 (verzenddatum 21 maart 2001).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Violenstraat 46 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het gedeeltelijk veranderen van het kantoorpand aan de Middenweg 168 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het bouwen van een tuinkamer aan de woning Wierbalg 1314 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het uitbreiden van de eetkeuken en het vergroten van de garage/berging van/bij de woning Langevliet 60K (verzenddatum 21 maart 2001);


-het bouwen van een serre achter de woning Langevliet 129 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het bouwen van een serre aan de woning Dijkschouwerslaan 77C (verzenddatum 21 maart 2001);


-het bouwen van een hobbykas achter de woning Oostoeverweg 2 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het maken van een extra verdieping (kap) op de woning Bassingracht 168 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning

Graaf Floris Vstraat 54 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Jupiter 6 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het legaliseren van de reeds gerealiseerde uitbreiding van de woning Kijkduinlaan 6 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Waddenzeestraat 3 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning Van Leeuwenhoekstraat 3 (verzenddatum 21 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Jupiter 14 (verzenddatum 22 maart 2001).

Iedereen die door het verlenen van (een van) de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank in Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor:


-het slopen van de woning Rijksweg 26A met bijbehorende opstallen;

-het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Callantsogervaart 7;


-het slopen van het schoolgebouw Meeuwenstraat 10 en 12;

-het slopen van een bloembollenopslag aan de Langevliet 1.
Monumentenvergunning

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het verbouwen en restaureren van het voormalige schoolgebouw De Boeg aan de Middenweg 159 ( onder toepassing van het bepaalde in artikel 5 van de Monumentenverordening 1990).

Ontwerpbestemmingsplan "Doggersvaart 2000"

De gemeente heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld om te kunnen meewerken aan de bouw van woningen langs de Doggersvaart. Het ontwerpbestemmingsplan Doggersvaart 2000" ligt vanaf vrijdag 30 maart 2001 gedurende vier weken op werkdagen van 8.00 uur tot 14.00 uur ter inzage in het stadhuis (bij de afdeling Bouwen en wonen, tweede etage) en op donderdag tot 20.00 uur ook bij het Service en Informatiepunt.

U kunt gedurende bovengenoemde termijn uw zienswijzen over het ontwerp schriftelijk kenbaar maken (Postbus 36, 1780 AA Den Helder).

Verkeerszaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het weggedeelte van de Van Foreestweg achter de percelen nummer 87 t/m 91, wordt gesloten voor voertuigen langer dan 15 meter.

De lengtebeperking wordt aangegeven met bord C17 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

Burgemeester en wethouders hebben ook besloten dat een gereserveerde parkeerplaats voor invaliden wordt aangelegd tegenover de woning Florastraat 20.

De invalidenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

U kunt tot 10 mei 2001 bezwaren tegen deze besluiten indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder. De stukken liggen vanaf vandaag tot 10 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Lastgevingen

In de berm van de Ambachtsweg staat al een hele tijd (de resten van) een aanhangwagen.

Ook op een parkeerplaats aan de Henry Hudsonstraat, staat al enige tijd een oude aanhangwagen met lekke band en ongeldig kenteken, vastgezet aan een paaltje. Daarnaast staat er op de parkeerplaats aan de Treilerstraat, tegenover nummer 9, een blauwe boottrailer zonder kenteken.

Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaren de wagens en het bootje van de openbare weg te verwijderen, en wel binnen een 1 week na de datum van deze publicatie (artikel 5.1.5 van de A.P.V.)

Gebeurt dit niet, dan zullen burgemeester en wethouders ze op kosten van de eigenaar laten verwijderen. Ze worden dan gedurende 3 maanden opgeslagen. De eigenaren kunnen ze dan komen ophalen. Meer informatie krijgt u bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan de Milieudienst, voor het kappen van negen Sorbussen in de P. Planciusstraat met herplant van vijf Sorbussen.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u bij de Milieudienst aan de Drs. F. Bijlweg inzien.

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek om een kapvergunning ontvangen van:


- de Milieudienst, voor het kappen van een populier op het terrein van de Groene Poolster, Pasteurstraat 6;


- D.G.W & T, Nieuweweg 3a, voor het kappen van een populier aan de achterzijde van het C.Z.M. en een acer en drie coniferen aan de voorzijde van het K.I.M.;


- de provincie Noord‑Holland, dhr. R. v.d. Pieterman, Postbus 205 2050 AE OVERVEEN, voor het kappen van 26 iepen langs de Zuid- en Weststraat.

Uw zienswijze over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 5 april 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

DEN HELDER, 29 maart 2001.

drs. J.M. Staatsen, burgemeester.

drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: maart 29, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...