Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sharon Dijksma (PvdA) over rapport 'Attacking Poverty'

Datum nieuwsfeit: 29-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Bijdrage van Sharon Dijksma 29 maart 2001 PvdA

AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE BRIEVEN INZAKE REACTIE OP HET WORLD DEVELOPMENT REPORT 'ATTACKING POVERTY' EN INZAKE DE NOTITIE 'SAMEN WERKEN VOOR EFFECT, OP WEG NAAR EEN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSARCHITECTUUR'

Het rapport Attacking Poverty' is (deels) een samenvatting van wat de Wereldbank (WB) heeft geleerd van het beleid dat de afgelopen tien jaar door haar is gevoerd. Dit is belangrijk om te weten, daar ze de afgelopen decennia vaak (terechte) kritiek heeft gekregen dat zij te weinig oog voor de armen zelf had. Zij lijkt deze kritiek nu ter harte te hebben genomen. Deels hieruit voortkomend is het rapport een bevestiging van de huidige consensus m.b.t. de aanpak van armoede. Dit laatste uit zich in een visie die zowel verbreed als verdiept is en waarbij steeds duidelijker is geworden dat armoedebestrijding niet alleen om een zuivere economische benadering vraagt, maar meer om een sociaal verantwoorde economische groei waarbij bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de positie van de armen. Dit komt o.a. tot uiting in een drietal pijlers waarop het huidige beleid van de WB t.a.v. armoedebestrijding rust:

- bestaanszekerheid (security);

- bestaansmogelijkheden (opportunity);

- toedeling van maatschappelijke invloed (empowerment).
De minister ziet deze pijilers als een afspiegeling van respectievelijk sociale, economische en politieke factoren bij de bestrijding van armoede; een afspiegeling waar ik in mee kan gaan.

De algemene gedachtegang - in het bijzonder de bovenstaande pijlers
- die zichtbaar wordt in Attacking Poverty, is er een die al langer leeft in Nederland, bij de PvdA in het bijzonder. In zoverre ben ik dan ook tevreden met dit rapport. Echter, bij een aantal op- en aanmerkingen van de minister wil ik enkele kanttekeningen plaatsen.


- Zij stelt in haar reactie dat de Pro poor growth (PPG) strategie, zoals de WB deze als instrument bij armoedebestrijding gebruikt, niet helder en eenduidig wordt gehanteerd. Belangrijke vraag die zij stelt n.a.v. het rapport is ook welke sectoren nu precies de trekkers van PPG zijn? Zelf was de minister in haar brief Ondernemen tegen Armoede al veel uitgesprokener. Zij stelt in deze brief 'dat economische groei gepaard moet gaan met duurzame werkgelegenheidscreatie, met voorzieningen in gezondheidszorg en onderwijs, met hervormingen in de toegang tot land en andere productiemiddelen, met het bevorderen van sociale organisatie, met behoorlijke lonen en met aandacht voor de meest kwetsbare groepen'. Zelf zet zij dus o.a. in op zorg en onderwijs. Blijft het daarbij of wil zij op meer terreinen (bijvoorbeeld nadrukkelijker participatie van vrouwen) inzetten? Daarnaast blijft het onduidelijk hoe creëren van werkgelegenheid (specifiek) kan samengaan met duurzame ontwikkeling.

In het werkprogramma van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van 2 maart wordt ook aangegeven dat er meer duidelijkheid moet komen over PPG. Zeker waar het de ontwikkeling van indicatoren betreft tussen de kwantitatieve
ontwikkelingssamenwerkingdoelstellingen en PPG. Dit dient opgenomen te worden in de notitie.


- Zij stelt dat de statistische gegevens van de WB nog te beperkt, soms zelfs in zijn geheel niet aanwezig zijn. Pas als deze aanwezig zijn kan een correcte analyse van problemen worden gemaakt. Ziet de minister mogelijkheden dit probleem op te lossen of pleit zij impliciet voor het vergroten van de mogelijkheden om deze data te verzamelen? En hoe dient dit te worden gefinancierd?


- Wat betreft empowerment (concreet op mondiaal niveau - het niveau van de WB - betekent dit kennisachterstand compenseren en waar mogelijk inhalen) geeft de minister aan dat de WB zich (nog) te veel focust op de rol van de lokale overheden en te weinig op de rol die de armen zelf kunnen spelen. Meer nadruk op deze laatste groep is belangrijk bij de armoedebestrijding. De rol van de WB is bij het bereiken van deze doelstelling echter ook enigszins beperkt omdat zij, deels vanuit organisatorisch achtergrond, voornamelijk is aangewezen op de staat als onderhandelings- en gesprekspartner. Deze situatie zou wellicht kunnen veranderen (meer contact met maatschappelijke organisaties etc.) maar in de Raad van Bewindvoerders heeft een aantal landen (China, Saoedie-Arabië, Koeweit, Pakistan en in iets mindere mate de VS) daar zo hun vraagtekens bij gezet. Wat is de reactie van de minister m.b.t. de houding van deze landen op dit zeer belangrijke punt. En daarnaast, wil zij eventueel (bilateraal) een extra inspanning leveren om de kennisachterstand te compenseren?

De notitie Samen werken voor effect, op weg naar een internationale ontwikkelingsarchitectuur m.b.t. het Nederlands multilaterale hulpbeleid is het tweede onderwerp. De notitie geeft een beschouwing over de internationale ontwikkelingsarchitectuur waarbij het particuliere, het bilaterale en het multilaterale kanaal worden vergeleken. De nadruk ligt echter op het multilaterale kanaal zoals de WB, het IMF en diverse VN-organisaties. Het functioneren van deze organisaties wordt in de notitie breed uitgemeten. Niet alleen omdat de verschillende organisaties zelf beter (praktischer) zouden kunnen werken maar ook omdat tussen de instellingen onderling vaak te weinig coördinatie is, waardoor men niet zo efficiënt armoede bestrijdt als zou kunnen. De notitie spreekt zelfs soms van concurrentie tussen de diverse hulporganisaties waar het de bestrijding van armoede betreft.

Belangrijk is dat er een mondiale consensus is ontstaan m.b.t. deze armoedebestrijding middels de 'zeven beloftes' die mondiaal zijn gemaakt (o.a. halvering armoede, voor iedereen basisonderwijs etc). Hier zullen de diverse organisaties naar dienen te handelen. Essentieel hierbij is duurzame economische groei en de participatie van armen zelf aan deze groei (PPG - zie boven). Diverse studies hebben echter reeds aangetoond dat veel, zelfs succesvolle projecten weinig bijdragen aan het duurzaam terugdringen van armoede. Om dit te voorkomen, ondersteunt Nederland vooral de, ook internationaal populaire ownership gedachte waarbij het ontvangende land, samen met lokale acktoren, een lange termijnvisie ontwikkelt en zo een kader schept waaronder de diverse donoren kunnen 'onderhangen'. Belangrijk hierbij is dat het donorland de leiding behoudt. Dit al wordt Poverty Reduction Strategy (PRS) genoemd.

De multilaterale organisatiemedaille heeft twee kanten. Enerzijds komt deze samenwerking nog steeds niet echt van de grond, zeker niet op een manier dat men van structurele verandering/verbetering kan spreken. Anderzijds kan via samenwerking tussen de verschillende organisaties veel effectiever worden gewerkt aan armoedebestrijding (er is een klein aantal projecten dat bemoedigende resultaten heeft); hier wil de minister vooral op inzetten. Dit dient te worden bereikt door, vooral binnen de diverse VN-afdelingen "doelmatig samen op te trekken". Weigeren organisaties dat, dan zal op hun budget gekort worden. Vraag: hoe ziet ze dit voor zich? Zijn er al lijsten met 'als dit gebeurt dan korten we zus en zoveel op het budget? Daarnaast pleit de minister voor een concentratie van kernmandaten (iedere organisatie doet waar hij goed in is, niet alleen succesvolle projecten ondersteunen), geen wereldwijde missies, nadruk op armste landen etc. Binnen de VN is wel een afdeling voor onderlinge afstemming (Administratieve Committee on Coordination - ACC) maar deze functioneert slecht. Gaat de hier werk van maken? Het verwijt dat organisaties slordig met geld omgaan is ook nog steeds niet verdwenen, al bieden de hervormingen binnen bijvoorbeeld de ILO en WHO perspectief. Welke zijn dat dan precies en gaat de minister daar de nadruk op leggen? De minister prijst ook de prestatiemeting en resultaatgericht begrotingen, zoals wij die intussen ook kennen m.b.t. de rijksbegroting.

Nederland wil de positieve initiatieven stimuleren door meer geld uit te trekken, zeker voor succesvolle (samenwerking)projecten, zoals bijvoorbeeld het United Nations Development Assistance Framework dat zijn waarde lijkt te hebben bewezen door het makkelijk uitwisselen van info binnen de VN. Om deze succesvolle projecten te kunnen financieren zal het Nederlandse percentage voor multilaterale organisaties oplopen van ruwweg dertig tot 33 procent van de totale Nederlandse ODA-inspanning (Official Development Assistance). De huidige dertig procent is vergeleken met de gemiddelde ODA-inspanningen van andere donorlanden wat laag. Om de diverse doelen te verwezenlijken is het derhalve van belang i.i.g. op het internationale gemiddelde (van zo'n 33%) uit te komen. Ik verzet me niet tegen de ophoging van het percentage, ik heb immers ook geen amendement ingediend/gesteund tijdens de begroting 2001. Desalniettemin blijf ik kritisch over de veronderstelling van de minister dat multilaterale hulp altijd beter is.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...