Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 30-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 27 maart 2001

B. en w. maken doelstelling ISV-programma concreter

Burgemeester en wethouders hebben de doelstellingen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing geconcretiseerd. Daarmee is een volgende stap gezet in het proces om in aanmerking te komen voor in totaal 5.075.486 ( 2.303.155) aan provinciale ISV-subsidie over een periode van vijf jaar. De concretisering geeft verder richting aan gemeentelijke keuzen en prioriteiten en schept duidelijkheid naar externe partners.

De geconcretiseerde doelstellingen zullen de komende weken voor commentaar worden voorgelegd aan provincie en buurgemeenten, terwijl tevens inspraak over dit onderwerp zal plaatsvinden. Dat betekent dat buurgemeenten, organisaties en andere belanghebbenden van 9 april tot 7 mei de gelegenheid hebben bij het college op- en aanmerkingen op de ISV-doelstellingen aan te leveren. Na behandeling van de definitieve versie in het college zal de raad in juni gevraagd worden de doelstellingen vast te stellen.

Oosterhout onderzoekt mogelijkheid voor kennissysteem wonen

De gemeente Oosterhout gaat bekijken of het mogelijk is, tegen zo gering mogelijke kosten, een systeem op te zetten waarin ontwikkelingen in de lokale woningmarkt worden bijgehouden. Zon "kennissysteem wonen" moet een belangrijke onderbouwing leveren voor het lokale volkshuisvestingsplan. Vragen op het gebied van woningbouw, herstructurering, leefbaarheid en woonruimteverdeling moeten mede aan de hand van dit systeem worden beantwoord.

Daarnaast moet het inzicht verschaffen in de woningbehoefte op gemeentelijk niveau. En tenslotte moet zon systeem een hulpmiddel zijn bij het actueel houden van de beschikbare gegevens van de marktpartijen. Over de vorm waarin het systeem gegoten gaat worden, zal de gemeente dan ook overleg met de partners op het gebied van volkshuisvesting (Woningbouwstichting, makelaars).

Voorlopig kiest het college ervoor het systeem op lokaal niveau in te zetten. Woningzoekenden richten zich namelijk vooralsnog heel concreet tot het gemeentelijk niveau.

College besluit tot opstarten Managementontwikkelingstraject

B. en w. hebben besloten tot het opstarten van een Managementontwikkelingstraject (MOT) voor de managers binnen de gemeentelijke organisatie. Dat moet dienen als instrument bij de selectie van de managers voor de nieuw te vormen afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Tevens moet het aanknopingspunten bieden om de managers die niet in de functie van afdelingshoofden terugkeren, te begeleiden naar andere functies binnen de organisatie.

Activiteitensubsidies voor allochtone organisaties

Burgemeester en wethouders hebben besloten dit jaar een bedrag van 19.984 ( 9.068) beschikbaar te stellen aan activiteitensubsidies voor allochtone organisaties. Dat geld zal ten goede komen aan de Stichting Turks Centrum en de Stichting Marokkaanse Migranten.

Evenementensubside voor OZ&PC De Warande

B. en w. hebben besloten een evenementensubsidie van 220 ( 100) toe te kennen aan de Oosterhoutse zwemvereniging OZ&PC De Warande voor de organisatie van een scholierenzwemtoernooi.

Oosterhout, 29 maart 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie