Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassing verdeelsleutel WOZ-kosten

Datum nieuwsfeit: 30-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerraad
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Financiën

Persbericht Ministerraad
30 maart 2001

AANPASSING VERDEELSLEUTEL WOZ-KOSTEN

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Bos van Financiën om het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ te wijzigen. Deze wijziging vloeit voort uit de afspraak die in het bestuurlijk overleg tussen het Rijk, de VNG en de Unie van Waterschappen op 8 december 2000 is gemaakt om te komen tot een andere verdeling van de waarderingskosten.

De gemeenten voeren de Wet WOZ uit. De kosten die zij daarbij maken voor het verzamelen en bijhouden van kadastrale gegevens, taxeren, opmaken en verzenden van de WOZ-beschikkingen komen thans voor 40% ten laste van de gemeenten zelf, voor 30% ten laste van de waterschappen en voor 30% ten laste van het Rijk.

Naast de gemeenten die de WOZ-waarde gebruiken voor hun onroerende-zaakbelastingen, hanteert het Rijk de WOZ-waarde in de inkomstenbelasting voor de berekening van het eigenwoningforfait en de waardebepaling van sommige vakantiewoningen. Tevens gebruiken de waterschappen de waarde voor het opleggen van hun "waterschapsomslagen gebouwd".

In het bestuurlijke overleg is overeengekomen dat:
- met ingang van 1 januari 2003 de gemeenten 45% van het bedrag van de waarderingskosten betalen, het Rijk 40% van dat bedrag en de waterschappen 15%;
- voor 2002 (overgangsjaar) worden de waarderingskosten voor 46% door de gemeenten, voor 44% door het Rijk en voor 10% door de waterschappen gedragen;
- ook de verdeling van de kosten uit de vangnetregeling wijzigt. De vangnetregeling kan worden toegepast als gedurende de periode 1999-2002 het totaal van de in redelijkheid gemaakte waarderingskosten hoger is dan het totaal van de in rekening gebrachte vaste bedragen (in 2001 bedraagt het vaste bedrag f 27 per object waarover WOZ-gegevens zijn geleverd). De gemeenten betalen 41,5% van deze vangnetkosten, het Rijk 33,5% en de waterschappen 25%. Met ingang van
1 januari 2003 vervalt de vangnetregeling.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de wijziging van het besluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. RVD, 30.03.2001
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie