Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering rondt begrotingscontrole 2001 af

Datum nieuwsfeit: 30-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 30 MAART 2001

Begrotingscontrole 2001

De Vlaamse regering heeft haar begrotingscontrole 2001 afgerond. De begrotingscontrole werd opgevat als een louter technische aangelegenheid. Dit houdt in dat de Vlaamse regering de oefening beperkt heeft tot datgene wat de essentie van een begrotingscontrole is. Er werd nagegaan of de regering met haar begrotingsbeleid nog op koers zit en of de grote objectieven die bij de initiële begrotingsopmaak gehanteerd werden, nog overeind blijven. Daar waar leden van de Vlaamse regering het wenselijk vonden het beleid bij te stellen, werden meeruitgaven gecompenseerd op andere posten.
Verder bouwen op goede resultaten 2000
De begrotingscontrole 2001 sluit perfect aan op de goede resultaten van de begroting 2000. Het begrotingsjaar 2000 werd afgesloten met een begrotingssaldo van 25,5 mia BEF. Dit resultaat was 14,7 mia BEF beter dan het geraamde resultaat van 10,8 mia BEF. In 2000 werd ook een HRF-saldo gerealiseerd van 36,9 mia BEF. Ook dit saldo was uiteindelijk 22,5 mia BEF beter dan het door de Hoge Raad van Financiën in zijn strengste scenario opgelegde saldo van 14,4 mia BEF.

Met deze goede prestatie draagt Vlaanderen in belangrijke mate bij tot de realisatie van de doelstellingen van het Europees Stabiliteitsprogramma. De Vlaamse regering wendt deze overschotten immers - in de mate dat er leningen op vervaldag zijn - aan voor een afbouw van de directe schuld. De realisatie van de doelstelling om aan het eind van de legislatuur de Vlaamse openbare schuld terug te dringen tot 112 mia, is hiermee opnieuw een stuk dichterbij gekomen.

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

Eind 2000 werd decretaal de mogelijkheid gecreëerd om de niet vastgelegde kredieten van een begrotingsjaar over te hevelen naar een fonds met een dubbele doelstelling: schuldafbouw of eenmalige uitgaven in de zin van duurzame investeringen. 4,7 mia BEF aan niet vastgelegde kredieten werd op deze wijze ondergebracht in dit fonds. Zonder het bestaan van dit fonds zou het HRF-saldo nog 4,7 mia BEF beter geweest zijn (41,6 mia BEF i.p.v. 36,9 mia BEF). Uiteindelijk kan men stellen dat van het saldo van 2000 afgerond 90% naar afbouw van de schuld gaat en 10% naar duurzame investeringen.

Conjunctuurbonus

Als een gevolg van de mechanismen in de bijzondere financieringswet plukt Vlaanderen voor een stuk pas in 2001 de vruchten van de betere economische groei in 1999 en 2000. De financieringswet bepaalt dat de groei van de middelen wordt berekend op basis van de economische groei en de inflatie van het voorgaande jaar. Het jaar nadien worden deze middelen herberekend op basis van de reële groei en inflatiecijfers. Het verschil tussen de herberekening en het bedrag dat doorgestort is, moet dan naargelang het resultaat teruggestort worden aan of bijgepast worden door de federale regering.

De Vlaamse regering gaat bij haar begrotingscontrole echter (zoals steeds) uit van andere macro-economische parameters. De gebruikte parameters sluiten beter aan bij de werkelijke economische evolutie. Zo voorziet de Vlaamse benadering beter de schommelingen van de middelen die ze via de federale overheid ontvangt. Bij de begrotingscontrole wordt rekening gehouden met de meest recente economische prognoses. Zo anticipeert men al op de gevolgen van de herberekening van de middelen uit de financieringswet het jaar nadien.

De Vlaamse regering gaat deze methode aanhouden zodat minder of meer ontvangsten (naar gelang de conjunctuur) op termijn uitgevlakt worden. Op deze manier kan de toename van de uitgaven ook beter afgestemd worden op de evolutie van inkomsten op basis van de werkelijke economische groei en inflatie.

Omwille van de verschillende berekeningswijzen van de middelen die de Vlaamse overheid hanteert, werden een stuk van deze extra middelen reeds in de BC 2000 en de initiële begroting 2001 opgenomen.

Samenwerkingsakkoord van 15 december 2000

Vlaanderen heeft zich in het op 15 december 2000 afgesloten samenwerkingsakkoord ter realisatie van het stabiliteitspact geëngageerd tot een HRF-saldo in 2001 van 24 mia BEF. Het oorspronkelijke door Vlaanderen in het strengste scenario van de Hoger Raad van Financiën na te streven saldo bedroeg 13,9 mia BEF.

Bijstelling van de parameters

Ingevolge de lagere groeiprognoses hanteert de Vlaamse regering een voorzichtigere groeiprognose van 2% BNI (voorheen 2,5% BNI). De inflatieprognose wordt behouden op 1,5%.

De middelen

De middelen stijgen met 8,778 mia BEF tot 673,528 mia BEF. Deze bijkomende middelen komen voor het grootste stuk uit de Bijzondere Financieringswet, namelijk 7,910 mia BEF en dit ten gevolge van de gunstige afrekeningen voor 1999 en 2000 (conjunctuurbonus).

Een overzicht van de middelen na de begrotingscontrole : middelenb BFW : 589,O76 miljard fr.; gewestbelastingen : 46,880 miljard fr. (de grootste zijn de successierechten met 21,34 miljard fr. en de registratierechten met 17,518 miljard fr.); kijk- en luistergeld: 18,905 miljard fr.; andere ontvangsten : 18,668 miljard fr.

De uitgaven

Tijdens de begrotingscontrole werden de ramingen voor de uitgaven bijgesteld. Op het niveau van de betalingskredieten is er een daling van de uitgaven van 2,1 mia BEF tot 657,2 mia BEF. Toch was het via een heroriëntering van een aantal uitgaven mogelijk om kredieten voor nieuwe dossiers te voorzien. Enkele voorbeelden : er werd 200 mio BEF vrijgemaakt voor het dossier "mobiliteit Antwerpen" en 5 mio BEF voor een studieopdracht voor het nieuw op te richten Holocaustmuseum.

HRF-saldo

Ten gevolge van enerzijds de niet-aanwending van de bijkomende middelen en anderzijds van de vermindering van de uitgaven kan Vlaanderen het HRF-saldo optrekken van 13,9 mia BEF naar 24,2 mia BEF. Dit saldo zal, gelet op de komende vervaldata van een aantal leningen aangewend worden voor een verdere schuldafbouw. Een afbouw van de openbare schuld creëert immers recurrente vrije beleidsruimte.

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

Gelet op de belangrijke inspanningen die in 1999 en 2000 gebeurd zijn op het vlak van schuldafbouw ( de schuld is van 1998 tot 2000 gedaald van 296,4 mia tot 207,8 mia) en die ook in 2001 zullen gebeuren, wil de Vlaamse regering het grootste deel van de middelen van het fonds aanwenden voor investeringen. Zij wil hiermee een economische impuls geven en iets doen aan de achterstand die in Vlaanderen in de loop der jaren op het vlak van infrastructuur ontstaan is. Van deze middelen zal
1mia BEF gaan naar duurzame investeringen in stadsvernieuwing en 3 mia BEF naar openbare werken en mobiliteit. 700 mio BEF krijgt voorlopig nog geen bestemming.

persinfo : Bart Tommelein, woordvoerder van de
minister-president - tel. (02) 553 29 11
e-mail: (persdienst.dewael@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie