Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering beslist over zonevreemde woningen

Datum nieuwsfeit: 30-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 30 MAART 2001

Zonevreemde woningen

De Vlaamse regering heeft, op voorstel van Vlaams minis- ter Dirk VAN MECHELEN, beslist haar principiële goed- keuring te hechten aan een voorontwerp van decreet dat een oplossing geeft aan de problematiek van zonevreemde woningen.

In essentie worden er twee grote wijzigingen aangebracht. Aan alle zonevreemde woningen, ongeacht de bestemming volgens het gewestplan, zullen instandhoudingswerken kun- nen worden uitgevoerd, ook als deze werken betrekking hebben op constructieve of dragende onderdelen van het gebouw. En de huidige afwijkingsregeling m.b.t. het ver- bouwen en herbouwen van zonevreemde woningen in bepaalde bestemmingsgebieden die geldt tot 17/6/2004 wordt ver- lengd tot 1/5/2006, gelet op de tijd die de gemeenten nodig hebben voor het opmaken van hun gemeentelijk ruim- telijk structuurplan en gemeentelijk ruimtelijk uitvoe- ringsplan.

De afwijkingsregeling m.b.t. onder meer het verbouwen of herbouwen van zonevreemde woningen geldt volgens het huidige Decreet tot 17/6/2004. Indien de gemeente tegen dan niet beschikt over een ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze problematiek, heeft dit echter voor gevolg dat vanaf 18/6/2004 aan zonevreemde woningen geen werken mogen worden uitgevoerd. Na deze datum zijn immers vol- gens de actueel geldende bepalingen geen vergunnings- plichtige werken meer mogelijk, tenzij expliciet voorzien is in een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoer- ingsplan.

Het decreet bepaalt thans dat de gemeenten uiterlijk op 30/4/2005 dienen te beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zoniet zullen alle gemeentelijke taken inzake vergunningverlening zullen worden overgenomen door de provinciale overheid. Vervol- gens dienen ter uitvoering van betreffend structuurplan door de gemeente één of meerdere ruimtelijke uitvoerings- plannen te worden opgemaakt die m.b.t. zonevreemde wonin- gen zullen bepalen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn, net zoals in een gewone verkaveling. De ervaring leert dat de opmaak van betreffende plannen minstans één jaar vergt.

Het voorontwerp van decreet dat heden door de Vlaamse regering principieel werd goedgekeurd, wil deze afwij- kingsregeling m.b.t. het verbouwen of herbouwen van zone- vreemde woningen laten gelden tot 1/5/2006. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de gemeenten decretaal beschik- ken over een termijn van 5 jaar voor de opmaak van een gemeentelijk structuurplan, dus tot 1/5/2005, en dat de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan makkelijk 1 jaar in beslag kan nemen. Beide termijnen worden dus op elkaar afgestemd, zodat de afwijkingsregeling blijft gel- den tot de gemeenten voor de gebieden een ruimtelijk uit- voeringsplan hebben opgemaakt.

Verder was voormelde afwijkingsregeling, volgens het vigerende Decreet, slechts van toepassing in een aantal bestemmingsgebieden van het gewestplan, waaronder bijv. een agrarisch gebied, een parkgebied of een industrie- gebied.

Het voorontwerp van decreet dat nu principieel door de Vlaamse regering goedgekeurd is, draait de redenering m.b.t. de toelaatbare bestemmingsgebieden om. In plaats van een 'positieve' lijst wordt er gewerkt met een 'nega- tieve' lijst van bestemmingsgebieden, waar de afwijkings- regeling niet toepasbaar is. Het betreft de recreatie- gebieden en de ruimtelijk kwetsbare gebieden, waaronder bijv. een natuurgebied, een bosgebied of een beschermd duingebied. Deze werkwijze is afgestemd op de feitelijke bedoeling, nl. het invoeren van een grotere beperking in de kwetsbare gebieden en de recreatiegebieden.

Ten slotte beoogt dit voorontwerp van decreet dat heden door de Vlaamse regering principieel werd goedgekeurd, ook de eigenaars van zonevreemde woningen die geen gebruik kunnen maken van de afwijkingsbepaling (bijvoor- beeld m.b.t. zonevreemde woningen gesitueerd in een bos- gebied of een natuurgebied), garanties te geven dat ze hun eigendom in goede staat van onderhoud kunnen bewaren, ook als daarvoor werken nodig zijn die de constructieve elementen van het gebouw betreffen. Op die manier kan de waarde van de eigendom in stand worden gehouden. Ook gevallen waarin door overmacht een gebouw gedeeltelijke schade lijdt, kunnen hierdoor een oplossing krijgen.

Het moet wel duidelijk zijn dat de beoogde toelaatbare werken er alleen op gericht zijn het gebouw te bewaren "zoals het is", m.a.w. het moet gaan om renovatiewerken gericht op het herstel in de oorspronkelijke staat. Er kan dus geen uitbreiding, ingrijpende verbouwing of volu- mewijziging worden toegestaan.

Voorbeelden van toelaatbare ingrepen zijn: vernieuwen van dakgebinte, heroptrekken van muren (bijvoorbeeld om te verhelpen aan verzakkingen, of vochtproblemen en derge- lijke), ingrepen aan funderingen, ...).

Samenvattend kan dus worden gesteld dat het voorontwerp van decreet dat heden door de Vlaamse regering werd goedgekeurd ertoe strekt toe te laten dat alle zonevreemde woningen in stand gehouden kunnen worden, ook als dit het uitvoeren van constructieve werken (vernieu- wen dakgebinte, heroptrekken dragende muren,) vergt, en dat bovendien de afwijkingsregeling die het verbouwen en herbouwen van zonevreemde woningen in bepaalde bestem- mingsgebieden toelaat, wordt verlengd tot 1/5/2006.

persinfo : Dirk Brusselaers, raadgever van minister Van Mechelen - tel.(02) 553 64 42 Carl De Coster, raadgever van minister Van Mechelen - tel. 02 - 553 64 57 e-mail: (persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...