Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Staatssecretaris Bos presenteert nieuw APA-/ATR-beleid

Datum nieuwsfeit: 30-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: STAATSSECRETARIS BOS PUBLICEERT NIEUW APA-/ATR-BELEIDCENTRALE DIRECTIE VOORLICHTING

Persberichtnr.


01/093


Den Haag

30 maart 2001

STAATSSECRETARIS BOS PUBLICEERT NIEUW APA-/ATR-BELEID

Staatssecretaris Bos van Financiën heeft vandaag de nadere invulling van de Advance Pricing Agreements (APA) - en Advance Taxrulings (ATR)-praktijk kenbaar gemaakt door publicatie van een aantal besluiten.

In de brief van 20 november 2000 aan de Tweede Kamer had de staatssecretaris al aangekondigd dat

de Nederlandse rulingpraktijk zou worden omgevormd in een APA-/ATR-praktijk.

Een APA is in feite een afspraak over de te gebruiken verrekenprijsmethode en een ATR is een afspraak over de Nederlandse fiscale kwalificatie van internationale structuren, bijvoorbeeld zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. De nieuwe APA-praktijk is geheel in lijn met de OESO-richtlijnen voor verrekenprijzen en tevens wordt ingespeeld op de wens uit de praktijk om meer dan voorheen maatwerk te leveren inzake internationale fiscale problematiek. De fiscaliteit zal daardoor meer dan nu aansluiten bij de economische bedrijvigheid en zich richten op de toegevoegde waarde en de risicovollere activiteiten. Met deze verruiming wordt met name het vestigingsklimaat verbeterd voor reële activiteiten in Nederland.

Ten aanzien van doorstroomactiviteiten die bestaan uit het in- en doorbetalen van rente en/of royaltyss binnen concernverband zijn nadere eisen opgenomen ten aanzien van de binding die het lichaam met Nederland moet hebben (substance), waardoor het minder aantrekkelijk wordt om in Nederland activiteiten op te zetten welke buiten het belastingvoordeel geen reële economische betekenis hebben. Daarnaast wordt bij deze doorstroomactiviteiten in het geval het lichaam geen reële risico's loopt, aan het verstrekken van zekerheid vooraf de voorwaarde verbonden dat slechts zekerheid wordt verstrekt als verzoeker akkoord gaat met de spontane verstrekking van inlichtingen aan het bronland. Deze uitgangspunten zijn erop gericht de voor onze verdragspartners schadelijke gevolgen van doorstroomactiviteiten die geen reële risicos met zich meebrengen, dan wel die worden uitgevoerd door lichamen zonder reële binding met Nederland te ondervangen, zonder dat de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland daardoor wordt geschaad.

Ten aanzien van het verkrijgen van zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling heeft geen wijziging ten opzichte van het huidige beleid plaatsgevonden.

De Nederlandse rulingpraktijk is onderwerp van discussie in Europees verband. Door de voorgestelde APA- en ATR-praktijk zal het standaardsjabloon van vele rulings vervangen worden door de internationaal geaccepteerde, meer maatwerk gerichte, APA of ATR. Met deze internationaal geaccepteerde norm wordt voor een belangrijk deel tegemoetkomen aan de internationale kritieken. De Staatssecretaris heeft reeds aangegeven dat voor zover de kritieken nog niet worden ondervangen met de aangekondigde maatregelen, nadere stappen in beginsel pas zullen worden gezet als andere landen in vergelijkbare omstandigheden ook dergelijke maatregelen nemen.

De besluiten staat op de internetsite van het ministerie van Financiën: www.minfin.nl

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie