Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Structuurschets Noordoevers in Zwijndrecht

Datum nieuwsfeit: 30-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwijndrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwijndrecht

Structuurschets Noordoevers

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de gemeentelijke inspraakverordening bekend dat met ingang van 2 april 2001 gedurende vier weken voor een ieder de Samenvatting Structuurschets Noordoevers ter inzage ligt.

Globale inhoud van de structuurschets
De Structuurschets Noordoevers vormt een uitwerking van een deel van het in 1994 opgestelde Masterplan Drechtoevers. Deze structuurschets geeft op hoofdlijnen een ruimtelijk toekomstbeeld voor de oeverstrook langs de Rietbaan en de Noord in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de gemeente Zwijndrecht. De hoofdlijnen van de Structuurschets Noordoevers zijn gericht op:


*

de verplaatsing van de buitendijks gevestigde bedrijven langs de Rietbaan en de Veerse Dijk:

*

het creëren van nieuwe vestigingsmogelijkheden voor deze bedrijven op het bestaande bedrijventerrein Antoniapolder;

*

de bouw van (voornamelijk) woningen en kantoren op de oeverstrook langs de Rietbaan en een deel van het Noordpark in Zwijndrecht;
*

de realisering van een natuurgebied in de Sophiapolder en de aanleg van een park in het Noordpark en de Galgenplaat.

De inspraak hierover wordt gevoerd aan de hand van een speciaal opgestelde brochure "Samenvatting Structuurschets Noordoevers" waarin deze hoofdlijnen zijn opgenomen. In de opzet van deze samenvatting is ook rekening gehouden met de eerste voorlopige bespreking van de inhoud van de structuurschets in het overleg tussen de overheidspartners die bij de realisering van dit project zijn betrokken (de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de gemeente Zwijndrecht, de provincie en Rijkswaterstaat).

Inspraakprocedure
Vanaf 2 april ligt de Samenvatting Structuurschets Noordoevers gedurende vier weken voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis en de bibliotheek. Het informatiecentrum in het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. De bibliotheek aan het Norderstedtplein is geopend op maandag van 14.00 uur tot 20.00 uur, dinsdag van 14.00 uur tot 20.00 uur, woensdag van 10.00 uur tot 17.30 uur, donderdag 14.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 14.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. De bibliotheek aan de Anjerstraat is op dezelfde tijden geopend, behalve op woensdag dan is de bibliotheek geopend van 13.00 tot 17.30 uur.

In die periode van vier weken kunt u schriftelijk inspraakreacties indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht , voor zover uw reactie betrekking heeft op de binnen de gemeente Zwijndrecht gelegen gronden. U kunt uw inspraakreactie richten aan het

College van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht.

Inspraakavond
Om iedereen de gelegenheid te geven goed gebruik te maken van de inspraakprocedure, wordt ook een inspraakavond belegd. Voor belangstellenden uit Zwijndrecht wordt deze avond gehouden op dinsdag 17 april 2001 om 20.00 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis in Zwijndrecht.

Zwijndrecht, 29 maart 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie