Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorontwerp verkavelingsplan Volgerlanden in Zwijndrecht

Datum nieuwsfeit: 30-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwijndrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwijndrecht

Voorontwerp verkavelingsplan Volgerlanden

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht hebben, op grond van titel 4.3 juncto artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9.1 van de Bouwverordening, het voornemen om de gemeenteraad voor te stellen de Nota van Uitgangspunten ten behoeve van 1e fase van De Volgerlanden noord & zuid vast te stellen.

Deze Nota van Uitgangspunten bevat het voorontwerp-verkavelingsplan & beeldkwaliteit voor de 1e fase noord en zuid van de Vinexlocatie De Volgerlanden. Daarnaast voorziet deze nota in het woningbouwprogramma en het beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. De nota fungeert, op basis van het bestemmingsplan "De Volgerlanden-Betuweroute", het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteit plan De Volgerlanden, als leidraad bij de ontwikkeling van de woningbouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte.

Op basis van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerp van deze nota met ingang van 30 maart gedurende vier weken o.a. ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis, Weteringsingel
1 te Hendrik-Ido-Ambacht. Het informatiecentrum van het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Ook ligt een exemplaar ter inzage in de bibliotheek, Hoge Kade 52 te Hendrik-Ido-Ambacht. De bibliotheek is geopend op maandag van 14.00 tot 17.30 uur, dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 20.30 uur, woensdag van 10.30 tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Tevens ligt er een exemplaar ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis van Zwijndrecht, Burgemeester de Bruïnelaan 45 te Zwijndrecht. Het gemeentehuis van Zwijndrecht is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Inspraakavonden:
Om belanghebbenden de gelegenheid te geven deel te nemen aan de inspraakprocedure worden de twee onderstaande inspraakavonden belegd.


*

Voor o.a. de direct omwonenden van de Zuidvoeg alsmede potentiële kopers en toekomstige eigenaren van de woningen in de 1e fase Zuid wordt de inspraakavond gehouden op dinsdag 10 april 2001, om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis Zwijndrecht, Burgemeester de Bruïnelaan 45 te Zwijndrecht.

*

Voor o.a. de direct omwonenden van de 1e fase Noord vindt de inspraakavond plaats op woensdag 11 april 2001, om 19.30 uur in het Cultureel Centrum Cascade, Hoge Kade 51 te Hendrik-Ido-Ambacht.

De inspraakavonden worden gecombineerd met het voeren van inspraak over de betreffende voorontwerp "Uitwerkings- c.q. wijzigingsplannen De Volgerlanden-Betuweroute 1e fase noord en zuid". Volledigheidshalve wordt verwezen naar de betreffende bekendmaking elders in dit nieuwsblad.

Hendrik-Ido-Ambacht, 29 maart 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie