Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Paul Rosenmöller GroenLinks Congres

Datum nieuwsfeit: 31-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GroenLinks


-
Toespraak van Paul Rosenmöller GroenLinks Congres 31 maart 2001
Congres,

De landbouwcrisis
Na een jaar opnieuw hier in Zwolle.
Maar langs de IJssel zijn er tegenwoordig bekendere plaatsen. Ik noem Oene, Olst en Kampen.
De varkenspest net bedwongen,
De BSE crisis woedt nog,
Mond en klauwzeer rukt op.
Je hart draait om bij het zien van de massale slachtpartijen. Ruimen en destructie: het zijn kille woorden voor trieste beelden. Brinkhorst als crisismanager,
We willen hem best steunen.
Hij verzet zich tegen de brandstapel. Terecht, maar het is niet de essentie
Hij pleit voor noodvaccinatie. Terecht, maar voor de dieren is het uitstel van executie.
Wij willen het debat over de kern van de zaak.
Dit intensieve landbouwbeleid is failliet.
Wij willen vaccinatie uitbreiden en alleen besmette dieren doden. De massale slachting van gezonde dieren neemt onaanvaardbare vormen aan.
Dat vinden wij ethisch onverantwoord.
De huidige crisis maakt duidelijk hoe bizar het systeem is. Elk land supergespecialiseerd.
En maar slepen met dieren.
Dat vraagt om scherpere regels.
Het vervoer van dieren moet worden beperkt tot maximaal 4-6 uur. Niet 1 keten in heel Europa, maar kleinere regio's is ons antwoord. Verder moeten we de eenzijdige, ouderwets economische dominantie doorbreken.
Zelfs een kameel in een dierentuin is ondergeschikt aan het belang van de export.
Wij moeten af van een landbouw waarin vooral een premie staat op productie.
Wij kiezen voor echt gezond voedsel, voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Boeren mogen daar een prijs voor vragen.
Consumenten mogen daar een prijs voor betalen.
De crisis van vandaag dwingt ons te kiezen.
Groenen in Europa kiezen voor minder intensieve landbouw, hoge eisen aan gezondheid en veiligheid van alle producten, een fors aandeel biologisch, gerichte steun aan boeren.
Dat is een regelrecht pleidooi voor een ecologische modernisering van de Landbouw.
Dat noem ik vandaag een Groene Revolutie.

De plannen hebben we.
Gemaakt met Agalev, gemaakt met de Grünen.
Maar we willen ze ook realiseren.
Nederland heeft een eigen Renate Künast nodig.
Iemand die de intensieve, ouderwetse landbouw de wacht aan zegt. Iemand die boeren wél wil subsidiëren die biologisch gaan. Als crisismanager zeg ik tegen Brinkhorst voorzichtig OK Als veranderingsmanager zeg ik duidelijk NEE.
De landbouwcrisis verdringt de klimaatcrisis uit het nieuws. Maar niet voor lang.
In juli moet Bonn slagen waar Den Haag faalde.
Een goed en wereldwijd klimaatverdrag.
Drie VN rapporten (van het IPCC) waren onlangs volop in het nieuws. Het klimaatprobleem is omvangrijk en bedreigend. Het wordt veroorzaakt door menselijk handelen.
De oplossing is haalbaar en betaalbaar.
Dat was de kern van de boodschap.
Samen met de aanpak van de groeiende kloof tussen arm en rijk, met de strijd tegen levensbedreigende ziekten, is de klimaatcrisis de uitdaging van de internationale gemeenschap voor de 21ste eeuw. Dat Clinton in Den Haag een akkoord blokkeerde was treurig. Maar dat Bush zijn oren nu laat hangen naar de Texaanse olieboeren is onverantwoord.
Het verwerpen van Kyoto is onacceptabel.
Dan maar een alleingang van Europa en haar partners voor een energieheffing, zeker voor grootverbruikers.
Het is een ecologische en economische noodzaak de CO2 uitstoot fors te reduceren.
Dat weet bijna iedereen, behalve Bush die weet niet zoveel. Deze George Bush is niet gewoon dom, maar oliedom. Veranderen willen we, veranderen kunnen we.
Veel GroenLinksers, op veel plaatsen met veel inzet. Onze Groningers; zij hadden succes met het referendum over de Grote Markt.
Onze Amsterdammers; Frank Köhler nog steeds aan het roer. De VVD haalde bakzeil.
Onze mensen in het nieuwe Weidemeren, een stampvolle zaal, weer een nieuwe afdeling.
Onze mensen in de raad van Enschede en Volendam. Geworteld in hun stad, betrokken bij slachtoffers. Petje af voor Willem Klapper die in Volendam ook de rol van de Raad zelf kritiseerde.
En de felicitaties voor Nen Meeuwissen uit Bussum. Nog maar kort lid; nu al de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid.
Het is slechts een willekeurige greep.
Maar het maakt 1 ding duidelijk
GroenLinks bruist, denkt en doet.
Het optreden is vaak aansprekend, betrokken en helder. Actief en vitaal.
Zo hoort het ook bij een 10-jarige.
Open en nieuwsgierig.
Deze typering ontleen ik aan het essay van de 12 CDA- en GroenLinks-wethouders.
Inhoudelijk interessant; Politiek relevant.
Dit was niet het enige bruggetje dat geslagen werd. Roel van Duin kan nu al de ledenwerver van het jaar genoemd worden! Maar voor de versierselen moet je eerst een jaar lid blijven, Roel! Van harte verwelkom ik de mensen van de Groene Brug.

Zalmnorm
Wie nog lang geen GroenLinkslid wordt dat is Gerrit Zalm. Hij voldoet niet aan onze norm en wij niet aan de zijne. Het is een tegenstelling van jewelste.
Zoveel publieke armoede en dat op de top van de conjunctuur Dat is de erfenis van 7 jaar paars.
7 vette jaren van enorme belastingmeevallers.
7 magere jaren met volle wachtkamers en steeds vaker lege klaslokalen. Het is een rechtstreeks gevolg van de Zalmnorm. Die paart fiscale overvloed aan publieke schaarste. De balans is zoek.
Deze neoliberale politiek leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Onderwijzers voeren actie, artsen dreigen opnieuw Er is een klimaatcrisis en een landbouwcrisis.
De sociale en milieuschuld leggen het af tegen de staatsschuld. Welvaart is meer dan materie en consumptie.
Dit voorjaar kan de Zalmnorm worden doorbroken. Nee, dan moet de Zalmnorm worden doorbroken.
Er is veel geld nodig.
Geld voor betere arbeidsvoorwaarden in de zorg en het onderwijs. Om de waardering voor het vak te belonen;
Om de aantrekkelijkheid te vergroten;
Om de werkdruk te verlichten;
Om aan de onderbetaalde topsport een eind te maken. Geld om patiënten tijdig hulp en aandacht te geven. Geld voor moderne schoolgebouwen en schone toiletten Maar ook geld voor de natuur, die versnipperd en verdroogd En voor de mensen op het minimum; wij zijn ze NIET vergeten. Minima verdienen toch minstens zoveel aandacht als Maxima. Geld voor organisaties met een keuzevrijheid en verantwoordingsplicht. En dat geld is beschikbaar.
Ook dit jaar en volgend jaar.
Maar het vergt een heldere keuze.
Wij hebben die gemaakt.
Met onze plannen van deze week hebben we laten zien dat het anders kan.
Daarmee krijgt het debat over de Zalmnorm inhoud en perspectief. Voor een ieder die de publieke verloedering beu is. En dat zijn er veel meer dan alleen jullie in deze zaal. Het breed levende maatschappelijk ongenoegen krijgt niet alleen een stem, maar ook een oplossing. Daar ligt onze kracht. GroenLinkse politici bestrijden hier de Paarse boekhouders. Volgens hun spelregels is dat geld er niet.
Bij ons gaat het om het spel, bij Zalm om de regels. Al jaren pleiten wij voor een aanpassing van dat kader. Begroot op basis van een reële groei.
Niet superbehoedzaam zoals Paars.
Nu moet die correctie komen.
Creatief boekhouden helpt niet meer.
Daarvoor zijn de tekorten te groot.
Daarom durf ik nu wel een voorspelling:
Elke oplossing met handhaving van de Zalmnorm is een schijnoplossing. Een compromis wat we zullen bestrijden; het alternatief ligt klaar! Maar de maatschappelijke druk laat Paars niet onberoerd. PvdA en D66 roeren zich; de VVD geeft geen krimp Melkert heeft ineens ook het licht gezien.
Toch een beetje laat voor zo'n snuggere leeftijdsgenoot. Zorg, onderwijs en veiligheid, jullie zullen het nog duizenden keren moeten horen.
In zijn strijd met de VVD zoekt Melkert nu de aanval. Een echt offensief of een wanhoopsoffensief?
Wat doet deze Kroonprins na 7 jaar met zijn veelbesproken partner? Betreft het een rituele dans of zijn er echte problemen? Is Melkert de Kroonprins die van zijn huwelijk af wil? Is hij de prins die dan de groene kikker gaat kussen? Thom de Graaf heeft het liever alleen over onderwijs. Zijn probleem met Els Borst is ongeveer net zo groot als ons probleem met de zorg.
Er dreigt een nationale ramp in het onderwijs zei Thom. Nog nooit zo met hem eens geweest.....
Maar wel na 7 jaar Paars, Thom.
Jou lievelingscoalitie of voor het onderwijs toch een rampencoalitie? Maar de opperboekhouders zitten natuurlijk toch bij de VVD. Als fanatieke verdedigers van hun financieel kader dreigen ze met crisis.
Zelfgenoegzaam, maar steeds meer geïsoleerd
Dat laatste geeft hoop.
De pleidooien van Loek Hermans hebben ook Dijkstal bereikt. Geld voor onderwijs? Dan zetten we het mes in de asieluitgaven en de WAO.
Dat is het financieren van goede doelen afwentelen op de zwaksten in de samenleving. Een hele valse noot van de joviale saxofonist. Waak voor de Bolkestein in schaapskleren!
Voor de automobilist kan je ze 's nachts wakker maken, die VVD'ers. Vroem...Vroem....dan scheuren ze het regeerakkoord zo aan flarden. Soms stijgt het de liberalen naar het hoofd.
Zoals bij Jorritsma, de Koningin van de privatisering. Ze ontmoet steeds meer weerstand.
Of van Aartsen met zijn steun voor het Amerikaanse raketschild: daar zijn we nog niet over uitgepraat.
Korthals die de macht van de Kamer wil beperken: hij kreeg iedereen over zich heen.
Hermans, overwegend passief, vooral druk bezig Adelmund de rotklussen te bezorgen.
Die VVD is binnen Paars wel sterk maar niet sociaal. Is dominant maar niet flexibel.
Is eigenlijk de coalitie maar verdient oppositie. Het is aan Melkert en de Graaf nu eens door te bijten. Velen hebben Kok gekozen, nu moet Kok zelf kiezen. Doe het Wim, misschien is het je laatste keer
Kies voor de leraar kies niet liberaal
Kies voor de zorg ze hebben een goed verhaal
Kies voor de natuur, voor jou iets raars
Kies progressief, hou op met Paars !

Trendbreuken
GroenLinks staat voor de verandering.
Al eerder bepleitte ik 5 trendbreuken:
In de Zorg: van wachtkamer naar spreekkamer
In het Onderwijs: van middenmoter naar koploper In de inkomens: van stille armoede naar gedeelde rijkdom In de ecologie: van dierenleed naar veilig voedsel en van uitstoot naar besparing
In de politieke cultuur: van het torentje naar transparantie Over 4 van die 5 heb ik gesproken.
Rest de politieke cultuur.
Het echte debat ebt weg uit de Kamer.
Afgelopen woensdag was er zelfs niets meer te bespreken. Lege zaal, geen vergadering.
De vernieuwing komt hier van Dijkstal.
Hij heeft de aanval ingezet op.... het wekelijkse vragenuurtje. Heeft ie voortaan op dinsdag ook vrij.
Wij kennen zijn luiheid, maar dat het zo erg met hem is.... Wij willen dat debat terug waar het hoort: in de Kamer. Waar visies botsen, meningen verschillen, meerderheden worden gesmeed. Veel meer debatten met fractievoorzitters over brandende kwesties; over hoofdlijnen van beleid.
Over de toekomst van de landbouw; het getouwtrek over de Zalmnorm. Paars regelt het liever intern.
Over de WAO of de stelselherziening in de zorg. Paars stelt het allemaal uit.
Maar regeren is vooruitzien, niet vooruitschuiven. Wie in zijn laatste jaar alles uitstelt, kan er beter mee stoppen. Als dit alles toch het werk wordt van het volgende kabinet, dan zeg ik:
Laat de verkiezingen maar komen.

De verloving

Maar Wim Kok moest nog 1 zaak regelen.
Het huwelijk van de Kroonprins.
Dat Oranje Paars nog eens op de been zou houden. Wij zijn juist voor minder politieke invloed van het koninklijk huis. Als eerste riepen we op tot het debat.
We wisten dat een dochter niet verantwoordelijk is voor de daden van haar vader.
Maar we gingen op zoek naar 2 zekerheden:
De zekerheid van de democratische gezindheid van Maxima De zekerheid van de afwezigheid van haar vader. Geen aanwezigheid van een bestuurder uit de Videla dictatuur. De radiostilte was aan ons niet besteed.
Vorige maand moest Wim Kok praten en vroeg voor het eerst om vertrouwen.
Dat heeft hij van ons gekregen.
En ineens was daar de verloving.
Wim Kok heeft dat vertrouwen niet geschonden.
Het publieke en politieke debat heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen.
Met dit protocol kunnen wij iedereen recht in de ogen kijken. Alle rechtgeaarde democraten die vooral met die twee genoemde punten moeite hadden.
De Argentijnse vluchtelingen die op onze steun kunnen blijven rekenen De moeders van de Plaza del Mayo met wie wij onverminderd solidair blijven.
Natuurlijk zullen onze fracties nog met elkaar praten Er komt nog een debat over de stukken en later de goedkeuringswet. Voor de meeste van ons zal aan de belangrijkste voorwaarde zijn voldaan.
Maar het debat kent ook een bredere strekking.
Kan onze toekomstige Koning zich verbinden met die familie? Heeft dit gedoe niet ook te maken met de gedateerde erfelijke troonopvolging?
Het zijn legitieme vragen.
Wat nu vooral telt is dat wij ons offensief hebben opgesteld. Dat we strategisch slim hebben geopereerd.
Er zit bij ons geen kramp in het debat over het Koninklijk huis. En dat blijft ook zo.
Van begin af aan was de lijn glashelder.
We hebben ons geconcentreerd op onze belangrijkste zorgen. Dan mag je tevreden zijn en moet je ook tevreden zijn. Dat geldt voor veel van onze kiezers, veel van onze leden en ik ben ervan overtuigd ook van ons congres.
In die zin is het resultaat maximaal.

Slot
Het is mooi dat jullie hier met z'n allen zijn gearriveerd. Maar de vraag is of je nog thuis komt.
Rijdt ie of rijdt ie niet.
De woede onder het NS personeel is groot.
De vertrouwenscrisis lijkt compleet.
En morgen komt Netenbos eindelijk terug uit China. Wel heel veel vertraging; zeker ook de trein genomen. Als de bom straks barst houden wij de directie verantwoordelijk. Zelden zoveel halsstarrigheid bij elkaar gezien. Wie bemiddelaars zo schoffeert, zit op een heel fout spoor. Wat ons betreft zijn de dagen van de directie geteld. Voor ons staat de reizigers centraal.
Daarom doen wij ook een oproep aan de bonden:
Coördineer en werk samen
Als er duidelijkheid is voor de reiziger.
Is er ook begrip van ons als reiziger.


-
Meer weten? E-mail (info@groenlinks.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...