Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Adoptie door personen gelijke geslacht mogelijk

Datum nieuwsfeit: 01-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

26.03.01

Per 1 april 2001 adoptie binnen Nederland door personen van gelijk geslacht mogelijk

Zie ook:
Fact sheet Adoptie van een kind in Nederland
Persbericht Vanaf 1 april 2001 kunnen twee mannen of twee vrouwen in Nederland met elkaar trouwen

Twee vrouwen of twee mannen kunnen vanaf 1 april 2001 samen een kind in Nederland adopteren. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 21 december 2000, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek adoptie door personen van hetzelfde geslacht (Stb. 2001, 10, inwerkingtreding: Stb 2001, 145).

Met de nieuwe adoptieregels krijgen kinderen die worden opgevoed door personen van gelijk geslacht een betere juridische bescherming. Bijvoorbeeld doordat zij door adoptie van rechtswege erfgenaam worden van hun adoptiefouders. Nederland is het eerste land dat adoptie door personen van gelijk geslacht toestaat. De nieuwe regels hebben betrekking op adoptie van een kind in Nederland, dat wil zeggen een kind dat zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft. Voor de adoptie van een kind uit het buitenland blijft gelden dat personen die samen een kind willen adopteren gehuwd en van verschillend geslacht moeten zijn. Verder wordt voor alle adopties een nieuwe voorwaarde van kracht. Die voorwaarde luidt dat adoptie alleen kan plaatsvinden als het kind niets meer te verwachten heeft van zijn oorspronkelijke ouder(s).

Ingrijpende maatregel
Door adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband tot stand tussen het kind en de adoptiefouder(s). De familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan. Dit maakt adoptie tot een ingrijpende maatregel. Het uitgangspunt in de wet is dan dat adoptie alleen mogelijk moet zijn als de oorspronkelijke familieband niet kan worden gehandhaafd.Om die reden kan adoptie alleen plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Nieuwe voorwaarde: niets meer te verwachten van de oorspronkelijke ouder(s)
Nu al geldt dat de adoptie in het kennelijk belang van het kind moet zijn. Daarover mag geen enkele twijfel bestaan. Nieuw is de voorwaarde dat het kind niets meer te verwachten heeft van zijn oorspronkelijke ouder(s). De rechter beslist hierover. Hij beoordeelt of de ouder zijn of haar rol als ouder nog kan vervullen. Voor alle duidelijkheid: het gaat om de vraag of de ouder als ouder nog iets kan betekenen voor het kind. Het antwoord op die vraag kan 'nee' zijn, terwijl er nog wel contact is in de vorm van bijvoorbeeld een omgangsregeling.

Adoptie door paren van gelijk en verschillend geslacht Adoptie van een kind in Nederland was al mogelijk voor paren van verschillend geslacht en voor één persoon. Ook paren van gelijk geslacht kunnen nu samen een kind adopteren. Zo krijgen kinderen die worden opgevoed door twee mensen van hetzelfde geslacht ook in die situatie de juridische bescherming waar ze recht op hebben. Of partners getrouwd zijn, is niet van belang. Wel moeten zij direct voorafgaand aan het verzoek ten minste drie jaar hebben samengeleefd. En ook moeten zij het kind samen één jaar hebben verzorgd en opgevoed.

Adoptie door één persoon
Eén persoon kan een kind in Nederland adopteren als hij of zij het kind gedurende drie jaar heeft verzorgd en opgevoed. De eenpersoonsadoptie zal in de praktijk vooral adoptie door een stiefouder zijn, maar dit hoeft niet.

Stiefouderadoptie
Bij een stiefouderadoptie adopteert de nieuwe partner van één van de ouders het kind. De familieband met deze ouder blijft bestaan. Alleen de familieband met de andere ouder (als die er is) wordt verbroken. In de praktijk leeft de stiefouder vaak al in gezinsverband samen met de ouder en één of meer kinderen. De termijnen van samenleving en verzorging zijn daarom voor de stiefouder hetzelfde als bij adoptie door twee personen. De stiefouder moet ten minste drie jaar samenleven met de ouder en ten minste één jaar voor het kind hebben gezorgd.

Duo-moeders
In één geval van stiefouderadoptie geldt de verzorgingstermijn niet. Namelijk als twee vrouwen een relatie hebben en één van hen krijgt een kind. De partner van de moeder kan dan direct na de geboorte een adoptieverzoek indienen bij de rechtbank. Dit geldt ongeacht de samenlevingsvorm. Wel geldt de termijn van samenleving van drie jaar.

Gezamenlijk gezag in plaats van adoptie
Soms is adoptie niet mogelijk of wenselijk. In die gevallen kan gezamenlijk gezag uitkomst bieden. Sinds 1 januari 1998 kan één van de ouders samen met zijn of haar partner (die zelf niet de ouder is van het kind) het gezag uitoefenen over het kind. Het kan gaan om de moeder en haar vriendin of vriend met wie zij een gezin vormt óf de vader met zijn vriend of vriendin met wie hij een gezin vormt. Gezamenlijk gezag brengt voor de niet-ouder dezelfde gezagsrechten en
-plichten met zich mee als voor de ouder(s). Hij of zij is dan in alle opzichten verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Procedure
Of een adoptie kan plaatsvinden, wordt bepaald door de rechtbank. Daar moet ook een verzoek voor adoptie worden ingediend. Bij het indienen van een verzoek om adoptie is daarom altijd de hulp van een advocaat nodig. Om het gezamenlijk gezag te verkrijgen moeten de ouder en zijn of haar partner samen een verzoek indienen bij de rechtbank. Ook hiervoor is de hulp van een advocaat nodig.

Erkenning in het buitenland
Als twee mannen of twee vrouwen samen een kind adopteren, kan dat in het buitenland problemen geven, zeker bij een langer verblijf of in het geval van emigratie. Het kan zijn dat de adoptie in het betrokken land niet wordt erkend.

Als de adoptie in het betrokken land niet wordt erkend, hoeft dat nog niet te betekenen dat aan de adoptie helemaal geen gevolgen worden toegekend. De adoptiefouders zullen wellicht worden geaccepteerd als degenen die het gezag over het kind hebben. Het niet erkennen van de adoptie zal echter gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het erfrecht. Een testament kan in zo'n geval een oplossing bieden. Het is verstandig om tijdig deskundig juridisch advies in te winnen, hetzij in Nederland, hetzij in het land waar men verblijft.

Publieksvoorlichting
Het ministerie van Justitie heeft ten behoeve van het publiek een drietal brochures gemaakt over de wijzigingen in het familierecht. Publiek met vragen over adoptie van een kind in Nederland en over onderwerpen die daarmee samenhangen kan via de Postbus 51 Infolijn de brochures aanvragen: telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur op nummer 0800 80 51 (gratis) of via internet: www.postbus51.nl. Ook de afdeling in- en externe communicatie van het Ministerie van Justitie kan meer informatie geven: telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op nummer 070 370 68 50.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 26-03-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie