Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kwaliteitsdiscussie Openbare Ruimte Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 02-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Kwaliteitsdiscussie Openbare Ruimte

Op de agenda van de raadsvergadering op maandag 2 april aanstaande staat het raadsvoorstel voor de kwaliteitsdiscussie openbare ruimte. In de commissie Verkeer en Beheer en in de projectgroep kwaliteit woonomgeving is uitgebreid stil gestaan bij de keuze voor de diverse kwaliteitsniveaus voor de woongebieden, de kantoorgebieden, de speelruimten en de wegen.

Het raadsvoorstel is gebaseerd op de Afwegingsnotitie Stedelijke Beheervisie. Hierin wordt per type gebied, bijvoorbeeld het woongebied, het bedrijvengebied, het centrumgebied en het Schollebos, gekeken naar verschillende kenmerken, bijvoorbeeld groen, speelvoorzieningen, verhardingen, straatreiniging en beeldkwaliteit.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vijf kwaliteitsniveaus. Deze zijn: zeer laag, laag, basis, hoog en zeer hoog. Aan de hand van een kwaliteitscatalogus is de huidige kwaliteit van de gebieden geschouwd. Op basis van deze uitkomsten is aangegeven dat de huidige kwaliteit per gebied en kenmerk sterk wisselend is: van zeer slecht tot hoog.

Deze schouw geeft de werkelijke situatie aan. Hieronder wordt voorgesteld wat de gewenste kwaliteitsniveaus zijn:
- Basiskwaliteit in de woonwijken

- Zeer hoge kwaliteit in het stadscentrum
- Hoge kwaliteit in de bijzondere gebieden (wijkcentra, station en metrohaltes, ziekenhuis, oude cultuurhistorische gebieden)
- Hoge kwaliteit in de kantoorgebieden, basiskwaliteit in de overige bedrijventerreinen en industriegebieden
- Hoge kwaliteit bij de hoofdwegen en entrees
- Hoge (natuurlijke) kwaliteit voor bovenwijks groen
- Geen enkele vorm van graffiti

Vanwege de aanzienlijke structurele (jaar-)lasten hiervan zijn mogelijke alternatieven geformuleerd voor wegen, groen, speelvoorzieningen, beeldkwaliteit en bebording / straatmeubilair. De structurele lasten bedragen dan indicatief circa fl. 12 miljoen ( 5,4 miljoen) extra per jaar.

De gemeente staat een aantrekkelijke goede kwaliteit van de openbare ruimte voor. Daar blijken echter grote financiële consequenties aan verbonden. Derhalve gaan wij uit van een aantal alternatieven:

- In de kantoorgebieden basiskwaliteit net als in de woongebieden (de bedrijven in de kantoorgebieden leveren jaarlijks een bijdrage voor een hogere kwaliteit van het groen)

- Voor wegen, groen, beeldkwaliteit en bebording / straat meubilair de alternatieven zoals deze in de Afwegingsnotitie zijn geformuleerd, zij het dat de wegen in de kantoorgebieden basiskwaliteit zullen hebben (dit laatste net als in het oorspronkelijke raadsvoorstel).

Het alternatief voor de wegen houdt in dat het kwaliteitsniveau voor de wegen per gebied een trede lager ligt dan het voor het betreffende gebied gekozen kwaliteitsniveau.

Een basiskwaliteit in de woongebieden betekent in de meeste woonwijken een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van de huidige kwaliteit. Basiskwaliteit is vergelijkbaar met het kwaliteitsniveau in s-Gravenland. Door de recente aanleg ziet de wijk er erg goed uit. Keuze voor een hoge kwaliteit in de woongebieden zou tot zeer aanzienlijke extra kosten leiden: fl 4,9 miljoen ( 2,2 miljoen) per jaar extra.

Basiskwaliteit in de kantoorgebieden (Rivium, Hoofdweggebied, rond Barbizon) leidt in de praktijk tot een hoger kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte (en met name het groen), door de bijdragen die de bedrijven daar jaarlijks reeds leveren. Dit is wat ons betreft een goed voorbeeld van samenwerking van overheid en bedrijven om tot een hogere kwaliteit van de openbare ruimte te komen.

Door te kiezen voor de kwaliteitsniveaus zoals hierboven geformuleerd - met de aangegeven alternatieven voor wegen (uitzondering: basis in kantoorgebieden), groen, beeldkwaliteit en bebording / straatmeubilair - wordt gekozen voor een goede kwaliteit van de openbare ruimte (in de woongebieden vergelijkbaar met
s-Gravenland), dat tevens redelijkerwijs te financieren is (structureel indicatief ca fl. 12 miljoen per jaar extra, exclusief het inlopen van de achterstand van het wegenonderhoud, openbare verlichting, kunstwerken, e.d.). Voor de wegen wordt gekozen voor een voldoende kwaliteitsniveau.

Een en ander leidt op de meeste plaatsen in Capelle tot een aanmerkelijke verbetering van de openbare ruimte. De voorgestelde kwaliteitsniveaus laten zich goed vertalen naar de wijkactieplannen die samen met de WOPs worden opgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum, telefoon 284 84 84. Ook kunt u op maandag 2 april aanstaande de raadsvergadering bezoeken, zie elders op deze pagina de gemeenteraadsagenda.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie