Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Winstgroei Insinger de Beaufort zet door in 2000

Datum nieuwsfeit: 02-04-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Winstgroei Insinger de Beaufort zet door in 2000


· Totale baten stegen met 45% tot USD 105,8 miljoen
· Operationeel resultaat steeg met 38% tot USD 28,9 miljoen
· Winst per aandeel voor afschrijving goodwill steeg met 32% tot USD 79,4 cent
· Vermogen onder beheer steeg met 20% tot USD 5,3 miljard
· Voortgaande werving en opleiding van medewerkers van topniveau
Chief Executive Officer Ian Kantor: "Net als in voorgaande jaren heeft ook het afgelopen boekjaar een verdere ontwikkeling, groei en goede financiële resultaten laten zien. Het werven, opleiden en behouden van mensen van topniveau blijft de basis voor de prestaties van de groep. We verwachten dat 2001 een nog uitdagender jaar zal zijn. De groep zal zich echter positief blijven ontwikkelen, niet in het minst door het aantrekken van de juiste mensen."

Resultaten 2000
Het jaar 2000 was een succesvol jaar voor Insinger de Beaufort Holdings S.A., hetgeen wordt weerspiegeld in een gezonde groei van alle activiteiten van de groep. De totale baten stegen met 45% tot USD 105,8 miljoen. Alle belangrijke batencomponenten namen toe en de netto provisie verdubbelde bijna tot USD 57,2 miljoen. Het operationeel resultaat bedroeg USD 28,9 miljoen, EPS in USD cent Totale baten in USD miljoen Gemiddeld groeipercentage 52% Gemiddeld groeipercentage 35%

een toename van 38% in vergelijking met 1999. De winst per aandeel (voor afschrijving van goodwill) steeg met 32% tot USD 79,4 cent ten opzichte van USD 60,4 cent in 1999. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividend van USD 23,0 cent per aandeel worden voorgesteld. Dit zou een toename betekenen van 28% ten opzichte van de uitgekeerde USD 18,0 cent van het jaar 1999.

Het vermogen onder beheer steeg met 20% tot USD 5,3 miljard, als gevolg van de groei van het klantenbestand van de groep en de introductie van nieuwe producten, zoals de op Manager Selection gebaseerde investeringsprogramma's waarvan het succes is aangetoond door het Insinger de Beaufort Zeus fund.

Het aantrekken, opleiden en behouden van medewerkers, wat van cruciaal belang is, bleef zich in 2000 gunstig ontwikkelen. Het totaal aantal medewerkers steeg met ruim 50%, van 602 tot 920. Door het aantrekken van ervaren medewerkers en het werven van jonge top professionals, heeft Insinger de Beaufort haar toekomstige groei verder weten te versterken. Aan het trainen en ontwikkelen van personeel zal voortdurend aandacht worden besteed, zodat de onderneming haar klanten nog beter kan adviseren en van dienst kan zijn.

Ontwikkelingen in 2000
Securities and Investments
De divisie Securities and Investments is er in geslaagd een groei van totale baten te realiseren van 32% tot USD 44,3 miljoen. Alle business units binnen de divisie: Asset Management, Private Banking, International Private Banking en Securities & Trading, hebben bijgedragen aan de resultaten, die werden bereikt door een combinatie van het opzetten en uitbreiden van distributiekanalen en het voortdurend investeren in getalenteerd personeel. In Nederland werden binnen private banking afzonderlijke sales teams geformeerd; voor international private banking werden op enkele nieuwe locaties, waaronder Zuid-Afrika, de Kanaaleilanden en Londen, satellietkantoren geopend. Insinger de Beaufort was de eerste in Nederland die op Manager Selection gebaseerde investeringsprogramma's lanceerde, die het investeerders mogelijk maken om wereldwijd gebruik te maken van specialistische fondsmanagers met een superieur performance potentieel. Het in 1999 overgenomen GIM Algemeen Vermogensbeheer is succesvol geïntegreerd en opereert nu onder de naam Insinger de Beaufort.

Trust & Fiduciaire Diensten
De totale baten van de divisie Trust stegen in 2000 met 11% tot USD 38,7 miljoen. Voor de Trust divisie was dit een jaar van expansie, acquisitie en herstructurering, wat de komende jaren zal leiden tot schaalvoordelen. De overname van Jardine Matheson Trust Company voegde ervaren en gespecialiseerde medewerkers toe aan het bestaande team en verbetert de synergie tussen de kantoren van de Trustdivisie op de Kanaaleilanden en de kantoren in de Benelux en het Caribische gebied. Activiteiten in de regio Asia Pacific werden uitgebreid, waardoor distributie van de producten van de groep aan particulieren en zakelijke klanten verder mogelijk werd gemaakt. De Trust divisie is gestructureerd in vier gebieden, te weten de Kanaaleilanden, het Caribische gebied, de Asia Pacific en de Benelux. De activiteiten in al deze gebieden bieden geïntegreerde financiële oplossingen voor de klanten van de groep wereldwijd. De Trust divisie zet zich in voor het verder ontwikkelen van haar professionele infrastructuur, niet alleen om te kunnen voldoen aan de uitdagingen die de integratie en consolidatie met zich meebrengen, maar ook om een significante toegevoegde waarde te realiseren voor haar klanten en de Insinger de Beaufort groep.

Corporate Finance en UK operations
De totale baten stegen van USD 2,9 miljoen in 1999 tot USD 22,8 miljoen in 2000, mede door de groei van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. In lijn met de bedrijfstak lieten de stock broking activiteiten in 2000 een krachtig eerste halfjaar zien, met in het tweede halfjaar een relatieve vertraging tot meer gebruikelijke handelsniveaus. De factor die de grootste invloed heeft gehad op de resultaten in 2000 was de toename van activiteiten door particuliere klanten op de financiële markten, hetgeen begon in 1999 en gedurende de eerste maanden van 2000 aanhield. Het positieve effect hiervan was dat het momentum leverde voor een verandering in management, een verbetering van de infrastructuur en het vermogen om topmensen aan te trekken. Het accent van de business heeft zich feitelijk verplaatst van uitsluitend handel naar een breder assortiment van corporate finance activiteiten. In 2000 verzorgde de groep de beursgang van tien bedrijven naar AIM en werd kapitaal bijeengebracht voor zes andere ondernemingen.

Nieuw kantoor in Amsterdam
In 2000 werd het nieuwe kantoor in Amsterdam in gebruik genomen, waardoor de activiteiten, die voorheen verspreid waren over vier kantoren, nu geconcentreerd zijn in één gebouw. Dit nieuwe vlaggenschip biedt een fysieke omgeving die de bedrijfscultuur van Insinger de Beaufort van transparantie, flexibiliteit en vertrouwen weerspiegelt.

De merknaam
De campagne voor het merk Insinger de Beaufort bleek, met de sterke toename van merkbekendheid en herkenbaarheid, een succes. De positionering van Insinger de Beaufort is duidelijk anders door het geïntegreerde aanbod naar cliënten te combineren met het streven naar hoge professionele standaards, naast het op zorgvuldige wijze uitdragen van de normen en waarden van de organisatie.

Benoemingen
Het seniormanagement, dat sinds 1986 uit dezelfde personen bestond, is versterkt met de benoeming van twee nieuwe leden van buiten de organisatie in het Executive Committee van Insinger de Beaufort. Frans Peijster en Ronald Latenstein van Voorst werden benoemd tot respectievelijk Directeur Private Banking en Chief Financial Officer. Ronald Latenstein van Voorst heeft de functie overgenomen van Graham Davin die, na 15 jaar als Financieel Directeur van de groep, nu verantwoordelijk is voor de divisie corporate finance en UK operations. Daarnaast werd Timothy Melville-Ross, die uitgebreide managementervaring heeft opgedaan als Voorzitter van de Raad van Bestuur bij vooraanstaande instellingen, met ingang van 1 juli 2000 benoemd tot Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bank Insinger de Beaufort N.V., de werkmaatschappij van de groep. Hij volgt Bas Kardol op, die voorzitter blijft van Insinger de Beaufort Holdings S.A.

Strategie
Insinger de Beaufort heeft als doel verder te groeien met een sterke nadruk op het leveren van geavanceerde financiële diensten aan zowel particuliere als institutionele klanten. Dit zijn 'economically empowered' personen. Om deze klanten van dienst te zijn en te adviseren, is het van essentieel belang dat Insinger de Beaufort medewerkers van topniveau werft, ontwikkelt en behoudt. Insinger de Beaufort investeert voortdurend in de opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers. In overeenstemming met deze strategie worden overnamekandidaten dan ook sterk beoordeeld op die kwaliteit.

Vooruitzichten
Insinger de Beaufort profiteert van haar beleid dat gericht is op het creëren van gediversificeerde inkomstenstromen, met name door de stabiele inkomsten uit haar Trust en Private Banking activiteiten. Echter, de groep is en blijft onderhevig aan de ontwikkelingen op de wereldwijde financiële markten. De groep is uitstekend gepositioneerd om van de mogelijkheden die de huidige marktomstandigheden bieden, te profiteren. Insinger de Beaufort blijft vertrouwen houden in haar doelstellingen voor lange termijn groei en ontwikkeling.

Bijlagen: Verlies- en Winstrekening, Geconsolideerde Balans

Voor meer informatie:

Ronald Latenstein van Voorst, CFO Bank Insinger de Beaufort N.V. Tel: + 31 (0) 20 5215 227

Han Bongers, Director Group Marketing & Communications Tel: + 31 (0) 20 5215 475

Profiel:

Insinger de Beaufort is een onafhankelijke private banking en trust groep met op dit moment meer dan 1000 medewerkers. Naast het hoofdkantoor in Amsterdam heeft Insinger de Beaufort kantoren in 17 andere landen.

Insinger de Beaufort Holdings S.A., de moedermaatschappij, is genoteerd aan de Luxemburgse beurs. De dienstverlening is georganiseerd in vijf hoofddivisies: private banking, asset management, securities trading, corporate finance en trust & fiduciary services. Insinger de Beaufort ziet bedrijfscultuur als een belangrijke voorwaarde voor succes. Insinger de Beaufort stimuleert daarbij haar medewerkers om onafhankelijk te denken, flexibel te zijn en open te staan voor nieuwe ideeën. Dit zijn belangrijke kenmerken waardoor medewerkers van Insinger de Beaufort op lange termijn waarde creëren voor cliënten. Daarnaast stimuleert Insinger de Beaufort een cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid en beloning, onder andere door een plan voor aandeelhoudersschap van medewerkers. Het merendeel van de aandelen is in handen van de directie en de medewerkers.

Voor overige informatie kijk op: www.insinger.com

De volledige jaarrekening van 2000 is beschikbaar op de website voor eind april 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie