Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Defensie inzake risico's munitie met verarmd uranium

Datum nieuwsfeit: 02-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Gezondheidsrisico´s van munitie met verarmd uranium

02-04-2001

Hierbij informeer ik u over de uitvoering van de moties over gezondheidsrisico´s die kunnen voortkomen uit het gebruik van munitie met verarmd uranium en geef ik antwoord op door Uw Kamer gestelde vragen over dit onderwerp tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Defensie van 25 januari jl.

Ten eerste geeft de regering uitvoering aan de moties die over dit onderwerp zijn aangenomen op 6 februari jl. Het betreft de motie Albayrak-Van ´t Riet (27 580 nr.4), waarin de regering wordt verzocht in afwachting de uitkomsten van onderzoekingen naar het verband tussen het gebruik van verarmd uranium in munitie en gevallen van kanker of andere ziekten een moratorium voor te stellen in Navo- en VN-verband op het gebruik van wapens met verarmd uranium. Tevens werd op 6 februari de motie Van den Doel cs. (27 580 nr.5) aangenomen, die de regering verzoekt de problematiek van het gebruik van munitie met verarmd uranium te betrekken bij de regelgeving ter inperking van de zogenoemde "remnants of war", zoals die wordt voorbereid voor de CWV-Toetsingsconferentie.

Ter uitvoering van de motie Albayrak-Van ´t Riet zal de regering de secretaris-generaal van de Navo en de VN wijzen op de veronderstelde gezondheidsrisico´s van munitie met verarmd uranium. Zowel de Navo als de regering hebben aanvullende onderzoekingen voorgesteld om de onzekerheden in deze aangelegenheid zoveel mogelijk te beperken. Met het oog hierop zal de regering binnen de Navo de vereiste aandacht vragen voor de merites van het voorstel voor een moratorium op het gebruik van munitie met verarmd uranium door de strijdkrachten van het Bondgenootschap. Tevens zal de regering in de brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aankondigen deze zaak in het daartoe meest geëigende kader, namelijk de
Ontwapeningsconferentie, te vervolgen. Overigens werden begin maart de conclusies bekend van onderzoekingen die respectievelijk door de EU en door de milieu organisatie van de VN (UNEP/Balkans Task Force) zijn verricht. Een groep van Europese deskundigen stelde vast dat verarmd uranium in munitie geen effecten heeft op de gezondheid van mensen. De UNEP concludeerde dat er geen reden tot bezorgdheid is over milieueffecten die gezondheidsrisico´s voor mensen kunnen opleveren doordat in het gebied munitie met verarmd uranium is gebruikt.

Ten aanzien van de motie Van den Doel cs. kan ik u melden dat Nederland in EU-verband heeft voorgesteld de problematiek van het gebruik van munitie met verarmd uranium te koppelen aan de discussie over regulering van "remnants of war" in het kader van de CWV-Toetsingsconferentie. Een dergelijke benadering van de problematiek werd door een aantal EU-partners in het huidige stadium van de "remnants"-discussie echter van de hand gewezen omdat de agenda van de Toetsingsconferentie hierdoor te zeer zou worden belast.

Ten tweede informeer ik u over de toezeggingen die ik uw Kamer heb gedaan gedurende het Algemeen Overleg van 25 januari jl.: De brief van 1 juli 1999 van de Navo aan de lidstaten waarin wordt gewaarschuwd voor de aanwezigheid van munitie met verarmd uranium in Kosovo is gevoegd.
Het Amerikaanse document uit augustus 1993 waarin door een legerarts al gewaarschuwd zou zijn voor de risico´s van verarmd uranium is een intern document van het Amerikaanse leger dat handelt over verarmd uranium en veiligheidsoefeningen. Naar dit document hebben ook andere landen ge-vraagd, maar de Verenigde Staten geven het op dit moment niet vrij. De inhoud van dit document is op Defensie niet bekend. In Navo-verband zijn de volgende maatregelen genomen ten aanzien van de vermeende gezondheidsrisico´s van munitie met verarmd uranium:
* de COMEDS (het hoogste orgaan van Navo-artsen) heeft speciale aandacht voor het onderwerp en zal op zijn half-jaarlijkse bijeenkomsten dit onderwerp bespreken en aan de Noord Atlantische Raad verdere aanbevelingen doen;

* er is een direct aan de Noord Atlantische Raad gelieerde "Ad Hoc Working Group on Depleted Uranium" in het leven geroepen die het mandaat heeft actie te nemen;

* in deze werkgroep worden voorts gegevens uit lidstaten, uit andere troepenleverende landen, van internationale organisaties en NGO´s uitgewisseld en systematisch vergeleken en geanalyseerd. In het nieuwe Toetsingskader zijn maatregelen opgenomen die voorafgaand aan een eventuele uitzending dienen te worden genomen om gezondheidsrisicos voor militairen zoveel mogelijk uit te sluiten.

Ten aanzien van militaire oefeningen in internationaal verband kan ik u meedelen dat in Nederland niet met verarmd uranium wordt geschoten. Het gebruik van munitie met verarmd uranium is op de oefenterreinen Vliehors en Noordvaarder sinds 1993 niet meer toegestaan.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie