Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet besluit tot impuls maatschappelijk ondernemerschap

Datum nieuwsfeit: 02-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Nationaal Dubo Centrum
Zoek soortgelijke berichten
Nationaal Dubo Centrum

Kabinet besluit tot impuls maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het kabinet wil een verdere doorbraak van het maatschappelijk verantwoord ondernemen actief ondersteunen en kiest daarbij voor een aanpak die maatwerk mogelijk maakt. Het kabinet sluit zich hiermee aan bij de aanbevelingen van de Sociaal Economische Raad (SER), die in december 2000 op verzoek van staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) het advies "De winst van waarden" uitbracht.

Het SER-advies gaat in op het maatschappelijk ondernemerschap en de rol van de overheid, het bedrijfsleven, sociale partners en maatschappelijke organisaties daarbij. Kern hierin is de constatering dat generieke regelgeving ongeschikt is om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. Het kabinet kiest daarom voor een aanpak van maatwerk: het bij elkaar brengen van partijen, het ontwikkelen en verspreiden van kennis en het bevorderen van transparantie. In dit kader heeft het kabinet een aantal nieuwe initiatieven aangekondigd, waaronder het oprichten van een onafhankelijk nationaal kennis- en informatiecentrum en het ontwerp van een leidraad voor de maatschappelijke aspecten van internationaal inkopen en aanbesteden door de overheid.

De SER verstaat onder maatschappelijk verantwoord ondernemen:
1. "het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie in drie dimensies (namelijk profit, people en planet) en daarmee op de bijdrage aan de maatschappelijke welvaart op lange termijn

2. een relatie onderhouden met de verschillende belanghebbenden op basis van doorzichtigheid en dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde vragen uit de maatschappij."

De SER constateert dat de invulling van het maatschappelijk ondernemerschap de vrije keuze is van elke onderneming afzonderlijk. Elke onderneming heeft immers zijn eigen krachtenveld van wat moet (vanuit oogpunt van wet- en regelgeving, maar ook vanuit maatschappelijke verwachtingen), van wat hoort (vanuit onderneming zelf beschouwd) en van wat loont (hetgeen het eigenbelang en daarmee de continuïteit van de onderneming dient). Dit eigenbelang kent verschillende aspecten, zoals de behoefte aan een goede leefbaarheid van de directe omgeving en de waarde van een goede reputatie bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en op de kapitaalmarkt.

Uit recent onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat 51% van de bedrijven zich op een of andere wijze bezig houdt met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij grote bedrijven wordt 0,63% van de omzet besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, bij het kleinbedrijf is dit 0,86%. 87% van de ondernemers geeft aan belang te hechten aan maatschappelijk ondernemen, bijna de helft van de ondernemers verwacht dat het belang van maatschappelijk ondernemen in de toekomst zal toenemen.

Het volledige SER-advies over maatschappelijk ondernemen, "De winst van waarden", is hier te vinden.

2 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie