Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek naar hart- en vaatziekten door vliegtuiggeluid

Datum nieuwsfeit: 03-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Zoek soortgelijke berichten
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Bilthoven, 3 april 2001

ONDERZOEK NAAR HART- EN VAATZIEKTEN DOOR VLIEGTUIGGELUID

VPR-pb07/2001

Het is mogelijk om de risico's op het krijgen van hart- en vaatziekten door vliegtuiggeluid rond Schiphol beter vast te stellen. Dit vereist echter een grote onderzoeksinspanning. De verwachte risico's van vliegtuiggeluid zijn relatief klein in vergelijking met risicofactoren als roken, te hoog cholesterolgehalte in het bloed, overgewicht en te weinig beweging. De uitvoering van een veldonderzoek rond Schiphol zou een betere schatting kunnen opleveren van het aantal mensen dat mogelijk een hart- en vaataandoening krijgt als gevolg van vliegtuiglawaai. Dit concluderen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit een haalbaarheidsstudie.

Aanleiding voor dit haalbaarheidsonderzoek was onder andere de ongerustheid onder omwonenden. Zij vermoedden dat hart- en vaatziekten als gevolg van vliegtuiggeluid vaker zou optreden dan in eerder onderzoek werd gesuggereerd. Het RIVM voerde de haalbaarheidsstudie uit in opdracht van de Ministeries van VROM, VWS en V&W in het kader van het onderzoeksprogramma 'Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol' (GES).

In hun rapport sommen de RIVM-onderzoekers voor- en nadelen op van verschillende typen onderzoeksopzetten. De meest geschikte soorten onderzoek vereisen een grote groep deelnemers. Dat komt door de verwachte relatief kleine bijdrage van vliegtuiggeluid aan hart- en vaataandoeningen in de regio Schiphol.

Naar aanleiding van dit haalbaarheidsonderzoek ondersteunen de drie Ministeries het RIVM in haar deelname aan een Europees initiatief voor onderzoek naar hart- en vaatziekten in relatie tot vliegtuiglawaai. Wanneer de Europese Unie dit initiatief goedkeurt, zal het effect van vlieg- en wegverkeersgeluid op de bloeddruk bij volwassenen worden onderzocht rondom internationale vliegvelden in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Griekenland en Nederland. Daarnaast is begin dit jaar in EU-verband in Zweden, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland een driejarig onderzoek gestart naar de invloed van vliegtuiglawaai op het leervermogen van basisschoolkinderen, waarbij ook bloeddruk wordt gemeten.

Het meerjarige onderzoeksprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES) is een onderdeel van het bredere Evaluatie- en Monitoringprogramma Schiphol en Omgeving (EMSO). Het onderzoeksprogramma wordt gecoördineerd (en deels uitgevoerd) door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in samenwerking met andere onderzoeksinstituten en universiteiten. Het doel van GES is om beter inzicht te krijgen in de huidige gezondheidstoestand van mensen die in de omgeving van Schiphol wonen. Ook willen de opdrachtgevers te weten komen of er een relatie bestaat tussen milieubelasting door de luchtvaart en gezondheidsproblemen. Sinds 1996 zijn verkennende studies uitgevoerd naar het gebruik van slaapmiddelen en medicijnen voor de luchtwegen, het geboortegewicht en ziekenhuisopnames voor hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. Tevens is een onderzoek uitgevoerd naar hinder, ervaren gezondheid, medicijngebruik, risicobeleving en woontevredenheid. Deze onderzoeken zijn inmiddels afgerond en gerapporteerd. Eind 1999 is een onderzoek naar slaapverstoring bij volwassenen gestart.
Op basis van de bevindingen uit GES wordt een monitoringsysteem voorgesteld, waarmee de milieukwaliteit en gezondheidstoestand bij uitbreiding van de luchthaven gevolgd kunnen worden.

EINDE BERICHT

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie