Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bedrijfsresultaat Nyloplast in 2000 fors toegenomen

Datum nieuwsfeit: 03-04-2001
Bron: Nyloplast
Zoek soortgelijke berichten
Nyloplast


PERSBERICHT

's-Gravendeel, 3 april 2001

BEDRIJFSRESULTAAT NYLOPLAST IN 2000 FORS TOEGENOMEN

Nyloplast verkoopt Amerikaanse belangen

Nyloplast N.V. heeft zich definitief teruggetrokken uit de Verenigde Staten. De verkoop van de drain-basin activiteiten in Buford, Georgia is ultimo maart 2001 gerealiseerd. Tevens zijn onderhandelingen gaande over de verkoop van de andere vestiging in Preston, Idaho. De verwachting is dat deze verkoop op korte termijn gerealiseerd zal worden. Als gevolg van de verkoop van beide vestigingen zullen de kortlopende schulden sterk teruglopen.

Nyloplast America Inc. is, zoals eerder aangekondigd, per 1 januari 2000 gedeconsolideerd. Het resultaat van Nyloplast America over 2000, tezamen met het boekverlies uit de verkoop, bedraagt 1,2 miljoen en is ten laste van het resultaat over 2000 gebracht.

Afwikkeling claim fiscus

Met de Belastingdienst is volledige overeenstemming bereikt inzake de lopende kwesties. Op basis daarvan is een gedeelte van de eerder hiervoor getroffen voorzieningen vrijgevallen. Deze vrijval van ruim 0,2 miljoen is in de jaarrekening 2000 verwerkt.

Jaarresultaten 2000
Kerncijfers boekjaar 2000
(in mln , tenzij anders vermeld.)

2000 1999*
Omzet 21,4 21,8
Bruto marge 13,2 12,9
Bedrijfsresultaat 2,0 0,4
Nettoresultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening 1,2 -0,7
Nettowinst per aandeel (in ) 0,04 -0,66

Solvabiliteit 47,4% 48,8%

* exclusief Nyloplast America Inc.

Toelichting op de resultaten

De netto omzet nam in 2000 licht af tot 21,4 miljoen (1999: 21,8 miljoen). De MMI-activiteiten van De Naamplaat wisten een kleine omzetstijging te realiseren, terwijl de Fitting-activiteiten van Nyloplast Europe in omzet iets terugliepen. Deze omzetdaling was het gevolg van de welbewuste keuze het verbeteren van de bruto marge centraal te stellen. De markt voor MMI-activiteiten ontwikkelde zich in 2000 gezond, terwijl in de markt voor Fittingen een teruggang te bespeuren viel.

De bruto marge, uitgedrukt als percentage van de netto omzet, steeg van 59,0% in 1999 tot 61,9% in 2000.

Het bedrijfsresultaat vervijfvoudigde in 2000 vrijwel tot 2 miljoen (1999: 0,4 miljoen). Deze stijging is te danken aan tal van verbeteringen in de bedrijfsvoering bij de Fitting-activiteiten. Daardoor zijn de bedrijfskosten per saldo gedaald. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de bijzondere lasten, die verband houden met reorganisatie- en afvloeiingskosten, nu ook onder het bedrijfsresultaat gegroepeerd. Deze bijzondere lasten bedroegen in 2000 per saldo 0,2 miljoen, tegenover 0,9 miljoen in 1999.

Het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, kwam in 2000 significant hoger uit op 1,2 miljoen, tegenover een verlies van 0,7 miljoen in 1999. Deze cijfers geven vertrouwen in de kernactiviteiten van Nyloplast N.V. en vormen een gezonde basis voor de toekomst.

De solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) daalde in 2000 ten opzichte van 1999 licht van 48,8% naar 47,4% en blijft daarmee bijzonder gezond.

Vooruitzichten

De verwachting is dat in 2001, ondanks minder gunstige marktomstandigheden, de opgaande lijn die nu is ingezet zal kunnen worden voortgezet. Vooral de sterk verbeterde bedrijfs-voering zal tot een stijging van het netto resultaat leiden.

Profiel Nyloplast N.V.

Nyloplast is een innovatieve onderneming met eigen productietechnieken voor de verwerking van kunststof halffabrikaten. Nyloplast onderscheidt zich in de markt door bij de ontwikkeling van haar producten nauw samen te werken met de klant. De activiteiten zijn georganiseerd in twee groepen: Mens Machine Interfaces, kortweg MMI (De Naamplaat B.V. in Hardenberg) en Fittingen (Nyloplast Europe B.V. in 's-Gravendeel).

Nyloplast is sinds 1997 genoteerd aan de beurs van Amsterdam.


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie