Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Drenthe

Datum nieuwsfeit: 03-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 3 april 2001Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS
6.2/RW Ja Verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; bouw manege Achterste Erm, gemeente Coevorden. Verklaring van geen bezwaar niet afgeven. Conform. 6.3/BJC Ja IPO-ontwerpbegroting 2002 en ontwerpmeerjarenraming 2002-2006, concept-IPO-jaar-

rekening 2000.

1. De staten voorstellen in te stemmen met de IPO-ontwerpbegroting 2002 en de ontwerpmeerjarenraming 2002-2006.
2. De staten voorstellen in de stemmen met de
lPO-conceptjaarrekening 2000 en met de voorstellen betreffende de bestemming van de saldi.

Conform.
6.4/CW Ja Subsidie ten behoeve van Open NK (alle categorieën) en EK (amputaties); Atletiek voor mensen met een handicap. De staten voorstellen een subsidie van f 80.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van Onvoorzien 2001. Conform.
6.5/RW Ja Uitvoering ijkmoment VINEX in 2000.

1. Instemmen met het voorstel van staatssecretaris Remkes van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om het VINEX-akkoord nu niet te wijzigen met de volgende twee kanttekeningen.

2. Aangeven een eventueel hogere budgettoekenning als gevolg van een hogere opgave voor woningbouw in de kern Emmen bij de eindbeoordeling in 2004 te willen betrekken.
3. Melden dat de afspraak over netto-uitbreiding van de woningvoorraad in de kern Emmen door een versnelde herstructurering mogelijk niet kan worden gehaald.

Conform.
6.6/VV Ja Consumentenplatform Openbaar Vervoer.
1. Instellen van een Consumentenplatform Openbaar Vervoer, overeenkomstig de beschrijving.

2. Voor organisatie-, reis- en vergaderkosten maximaal f 10.000,-- per jaar beschikbaar stellen ten laste van het Fonds openbaar vervoer.

Conform.

+ financieel dekkingsbesluit.
6.7/LG Ja Vaststelling Landinrichtingsplan voor de RAK

Zuidwolde-Noord/Beneden Egge.

1. Instemmen met het conceptbesluit tot vaststelling van het landinrichtingsplan, inclusief bijlagen.

2. De Statencommissie Milieu, Water en Groen om advies vragen over de inhoud van het landinrichtingsplan.

3. Nadat de statencommissie heeft geadviseerd op 7 mei 2001 dit advies w.t.t. op 15 mei 2001 met het voorstel:

a. het Landinrichtingsplan voor de RAK Zuidwolde-Noord/Beneden Egge vast te stellen;
b. b.te besluiten tot het houden van een stemming over deze ruilverkaveling op 23 juni 2001.

Conform.
6.8/CW Ja Subsidieverlening aan DEFKA Assen. Toekennen voor jaren 2001 en 2002 subsidie van f 16.000,-- per jaar ten behoeve van activiteiten, p.r. en educatie. Conform.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie