Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 03-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten


* Omslagheffing en WOZ-beschikking: Hoogheemraadschap gaat gemeente voor

* Aanvragen subsidie kaderkosten 2001 Subsidieplan
* Vrijwilligers gevraagd
Omslagheffing en WOZ-beschikking: Hoogheemraadschap gaat gemeente voor De inwoners van Voorschoten hebben op woensdag 28 maart 2001 de omslagheffing van het Hoogheemraadschap Rijnland ontvangen. Vervolgens ontving u als inwoner van Voorschoten de WOZ-beschikking op 30 of 31 maart.

De gemeente is zich er van bewust dat het niet goed overkomt dat de bewoners de eerste berichtgeving over de WOZ-waarde van het Hoogheemraadschap vernemen en biedt hiervoor haar excuses aan. Helaas was de gemeente niet op de hoogte gebracht van het verzendtijdstip door het Hoogheemraadschap. Door diverse omstandigheden van de kant van de gemeente was niet te ontkomen aan verzending van de stukken per het einde van de maand.

In het vervolg wordt hiermee rekening gehouden.

In de Gemeentekrant, die in de week van 6 april wordt verspreid, wordt meer informatie verstrekt over de WOZ-beschikkingen en de OZB-aanslagen. Sinds 2 april kunt u ook het speciale informatienummer van de gemeente bellen : 0800 0233573.
Aanvragen subsidie kaderkosten 2001 Subsidieplan
In het Subsidieplan 2000 - 2004 is voor activiteiten op het gebied van kadervorming jaarlijks een bedrag f 15.000 ( 6.806,70) opgenomen. Alle in Voorschoten volgens de statuten gevestigde en werkzame instellingen die voldoen aan de subsidievoorwaarden kunnen voor opleiding van hun vrijwilligerskader een maximumbedrag van f 800 ( 363,02) per instelling per jaar tegemoet zien.
Met het subsidiëren van kadervormingsactiviteiten beoogt de gemeente de instellingen die voornamelijk werken met vrijwilligers zoveel mogelijk in staat te stellen een kwalitatief goede organisatie in stand te houden. De subsidies zijn gericht op ondersteuning, scholing en vorming van het vrijwillige kader van de instelling. Alle in het Welzijnsplan 2000 - 2004 opgenomen instellingen hebben inmiddels een aanvraagformulier toegezonden gekregen.

Mocht u menen ten onrechte geen aanvraagformulier ontvangen te hebben dan kunt u daarover contact opnemen met W. Hoops van de afdeling Onderwijs, Cultuur en Sport, te bereiken onder telefoonnummer 071 - 5600 688.
Vrijwilligers gevraagd
Het Platform Duurzaam Voorschoten, gestart op initiatief van de gemeente Voorschoten, is vanaf begin 2001 een nieuwe fase ingegaan. Het Platform gaat zich meer richten op concrete acties op thema's rond een `duurzamer samenleving'. In 2001 ligt het accent op energie, op een betere naamsbekendheid in Voorschoten en een groter draagvlak. De Werkgroep Energiecampagne werkt aan een concrete actie voor het bevorderen van energiebesparing en van het gebruik van `groene' energie, men heeft versterking nodig. De Werkgroep Communicatie werkt aan de website, folders, artikelen in kranten ed., ook hier is versterking gewenst. Tenslotte, het bestuur bestaat nu uit twee personen, ook daar zijn enkele vrijwilligers zeer welkom. Voor meer informatie bel met Rob van den Boom, Voorzitter PDV, tel. 5611353Wet milieubeheer

Kennisgeving incidentele festiviteiten
Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer geeft normen voor geluid- en lichthinder. Van deze normen mag worden afgeweken op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen voor collectieve festiviteiten. Voor incidentele festiviteiten mogen inrichtingen (binnen redelijke grenzen) op acht dagen per jaar de geluidnormen overschrijden. Sportverlichting mag op twee dagen per jaar na 23.00 uur worden gebruikt.

Incidentele festiviteiten moeten minstens twee weken voor aanvang worden gemeld. Burgemeester en wethouders ontvingen een kennisgeving van:

* Restaurant De Knip voor een feest met live muziek op 5 april 2001, binnen en buiten tot 02.00 uur.

* MHC Forescate voor een feest met disco muziek op 14 april 2001, binnen tot 01.30 uur

het ZOA Vluchtelingenzorg.
In de week van 8 april tot en met 14 april wordt er gecollecteerd door het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten.

* 14mrt01 Mark Everett Jonathan z.v. E.J. van der Wende en H.M. van
* 19mrt01 Emma Isabel d.v. H.J.W. Oosterveld en J.P.M. van Vliet;
* 20mrt01 Jordy z.v. R.K. van Rossen en M.M.M.M. van Tilborg;
* 23mrt01 Lars z.v. S. Harlaar en E.M. van der Peet;

* 27mrt01 E.J.M. van der Ploeg en P. Vogelzang;
* 27mrt01 B. Muller en D. Recourt;

* 27mrt01 M.R. de Boevere en B. Piersma;

* 27mrt01 F.G. de Groot en A.V. van Heck;
* 22mrt01 A.M. Kersenboom wv van der Aa, oud 90 jaar;
* 22mrt01 A.A.E. van Hassent e.v. Kurvink, oud 73 jaar;
* 22mrt01 C.J.C. Beijersbergen van Henegouwen wv van der Weide, oud 91 jaar;

* 25mrt01 A.Zeilmaker, wv. Edelijn, oud 87 jaar;
* 27mrt01 A. Verschoor, oud 60 jaar;

Verleende vergunningen op grond van de APV 1994
De volgende vergunningen zijn verleend:

* 28 maart 2001: Openbare Basisschool De Vos voor het oplaten van ongeveer 500 ballonnen op maandag 23 april 2001 tussen 13.00 en 15.00 uur.

* 28 maart 2001: Club de Petanque 'De Six Prêt' voor het houden van een jeu de boules toernooi op zondag 3 juni 2001 van 09.00 uur tot ongeveer 19.00 uur in de Voorstraat.

* 28 maart 2001: Comité Paardensport voor diverse activiteiten op zaterdag 28 juli 2001op de Prins Bernhardlaan te Voorschoten
* 28 maart 2001: Hengelsportvereniging 'V.V.B.' voor het houden van diverse viswedstrijden:

* 29 maart 2001: G&D Promotions voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden van 9 april tot en met 16 april 2001 voor de Paas Neuzelbeurs in de Darling Market in Rijswijk.
* 29 maart 2001: G&D Promotions voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden van 17 april tot en met 22 april 2001 voor de Klokkenbeurs / PC Discount en Auto Occasion in de Darling Market in Rijswijk.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Infrastructuur en Milieu, telefoon: 5600 722/723.
26 maart 2001:

* 1 es en 2 esdoorns staande in de voor-/zijtuin van het pand W. v.d. Zaandreef 11;

* 1 prunus staande in de achtertuin van het pand Prinses Irenelaan 7;

* 1 esdoorn staande in de voortuin van het pand Fr. Lisztlaan 24;
* 1 berk staande in de achtertuin van het pand Debussylaan 16;
* 1 esdoorn staande in de achtertuin van het pand Papelaan-west 150;
* 1 lijsterbes, 1 appelboom en 1 taxus staande in de tuin van het pand Krimkade 47;

* 1 appelboom staande in de voortuin van het pand Brahmslaan 11;
* 1 es staande in de achtertuin van het pand Chopinlaan 35;
* 1 lijsterbes en 1 prunus staande in de zijtuin van het pand De Hooghkamer 57;

* 1 berk staande in de voortuin van het pand Callenburghplantsoen 18.

Week 14

* Bertus van Akenlaan 103 en 105; voor het vergroten van de woning;
* Buizerderf 71; voor het vergroten van de woning;
* Cor van Osnabruggelaan 79; voor het vergroten van de woning en plaatsen van een dakopbouw;

* Industrieweg 15; voor het vernieuwen van een magazijnhal;
* Krimkade 45; voor het vergroten van de woning;
* Schoolstraat 42, voor het bouwen van een magazijnruimte;
* Starrenburg II, Kade Noord bouwnr. 39, voor het vergroten van de woning;

* Willem de Zwijgerlaan 5, voor het aanbouwen van een serre;
* Zwaluwweg 12; voor het uitbreiden van de woning; Week 14

* Albert Schweitzerplantsoen 22; voor het plaatsen van een garage;
* geen

* geen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie