Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afspraken over gezondheidswaarschuwingen tabaksproducten

Datum nieuwsfeit: 03-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afspraken over gezondheidswaarschuwingen tabaksproducten

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GZB/GZ-2169922

3 april 2001

De brief van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK) van 20 maart jl. geeft mij aanleiding om het volgende onder uw aandacht te brengen.

Vorige week is er hernieuwd overleg gevoerd met de gehele tabaksindustrie over de nieuwe gezondheidswaarschuwingen en met de shagfabrikanten over de vermelding van teer- en nicotinegehaltes, alsmede de maximering van het teergehalte. De betrokken partijen hadden de intentie alsnog overeenstemming te bereiken over het onderhavige ontwerp-besluit ter wijziging van het Besluit teergehalte sigaretten en van het Aanduidingenbesluit tabaksproducten. Hierbij informeer ik u over de hoofdlijnen van de gemaakte afspraken.

Aanduidingen tabaksproducten

De gehele tabaksbranche heeft mij voorgesteld om de nationale introductie van duidelijker gezondheidswaarschuwingen op de verpakking van tabaksproducten te laten samenvallen met de implementatie van een nieuwe EU-richtlijn ter zake. In mijn brief van 14 maart jl. heb ik aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover dit verzoek van de tabaksindustrie, mits men er dan tegelijkertijd mee instemt dat de component 'etikettering' uit die nieuwe richtlijn versneld - ruim vóór de uiterlijke implementatiedatum van 30 september 2002 - wordt ingevoerd, waarbij de gedachten uitgaan naar 1 januari 2002. Dit uitgangspunt is sedert enkele weken bekend bij de tabaksfabrikanten. Ik verwacht binnenkort een schriftelijke reactie hunnerzijds.

Regulering shag

De shagindustrie maakt op enkele punten nog bezwaar tegen het onderhavige ontwerp-besluit. Het gaat hierbij vooral om de invoeringsdatum voor de verplichte vermelding van de teer- en nicotinegehaltes op de shagverpakking en de aan te wijzen meetmethode voor het bepalen van de teer- en nicotinegehaltes. Richting VNK heb ik mij bereid getoond tot de volgende tegemoetkomingen.

+ De invoeringsdatum voor de teer- en nicotinevermeldingen schuift op van 1 juli a.s. naar 1 maart 2002. Daarmee treedt de teermaximeringsnorm pas op 1 maart 2004 in werking. Bovendien mogen tabaksproducten, die vóór 1 maart 2002, respectievelijk 1 maart 2004 zijn vervaardigd en niet voldoen aan de in het besluit gestelde eisen, dan bedrijfsmatig worden verstrekt of daartoe aanwezig zijn tot 1 maart 2003, respectievelijk 1 maart 2005.

+ Als meetmethode geldt de op dit moment beschikbare 'ISO 15592 Fine-cut tobacco and smoking articles made from it. Methods of sampling, conditioning and analysis. Part 1: Sampling & Part 2: Atmosphere for conditioning and testing (Draft International Standard), Part 3: Determination of total particulate matter of smoking articles using a routine analytical smoking machine. Preparation for determination of water and nicotine and calculation of nicotine-free dry particulate matter & Part 4: Classification of wrappers (Committee Draft)'.

+ In afwijking van de ISO-methode zal uiterlijk per 1 maart 2004 (of zoveel eerder als mogelijk) bij ministeriële regeling worden voorgeschreven dat de meting geschiedt met een nog te ontwikkelen nieuwe vloeipapiersoort. Voorwaarde daarbij is dan wel dat dit nieuwe vloeipapier door het merendeel van de shagrokers (ten minste 75%) wordt gebruikt. Hiertoe is een marketinginspanning door de VNK-leden nodig.
+ Indien uit consumentenonderzoek mocht blijken dat 750 mg. niet meer representatief is voor het gemiddelde shagje, zal in afwijking van de ISO-meetmethode het voorgeschreven gewicht worden aangepast.

+ De grootte van de aanduiding voor de vermelding van de teer- en nicotinegehaltes zal niet 1% van de totale oppervlakte van de verpakking van shag, maar 1% van de voor de vermelding van de aanduidingen voorgeschreven grote oppervlakte van het pakje bedragen, waardoor proportioneel ongeveer hetzelfde formaat geldt als bij sigaretten. (Dit percentage wordt hoger als het onder 'Aanduidingen tabaksproducten' geschetste scenario werkelijkheid wordt.)

In het licht van het voorgaande kan ik mij voorstellen dat u de noodzaak voor een algemeen overleg komende donderdag over deze materie wilt heroverwegen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie