Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Boetes België voor schenden mensenrechten 47 miljoen franken

Datum nieuwsfeit: 03-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse Volksunie

België reeds voor 47 miljoen fr. veroordeeld voor schending EVRM (03/04/01)

Kamerlid Geert Bourgeois vroeg aan de Minister van Justitie een overzicht van alle bedragen waartoe de Belgische Staat uit hoofde van artikel 41 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) veroordeeld werd.

Dit artikel bepaalt:
Indien het Hof vaststelt dat er een schending van het Verdrag of van de Protocollen daarbij heeft plaatsgevonden en indien het nationale recht van de betrokken Hoge Verdragsluitende Partij slechts gedeeltelijk rechtsherstel toelaat, kent het Hof, indien nodig, een billijke genoegdoening toe aan de benadeelde.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat in 20 jaar (1980-2000) België tot volgende bedragen veroordeeld werd in 23 zaken:

Materiële schadevergoeding: 27.148.631 BEF

Morele schadevergoeding: 2.370.000 BEF

Kosten en uitgaven: 17.683.576 BEF

TOTAAL: 47.202.207 BEF

Een aantal bedragen dienen nog met intresten verhoogd te worden.

Te noteren valt dat de veroordeelde staat eigenlijk de verplichting heeft om tot herstel in natura over te gaan.

Dit betekent dat de klager die in Straatsburg gelijk haalt, indien mogelijk in de situatie gebracht moet worden waarin hij zou verkeerd hebben indien de schending niet had plaats gevonden. (restitutio in integrum).

Het comité van ministers heeft ter zake een aanbeveling aangenomen nr.R(2000)2 waarin gesteld wordt dat in een aantal gevallen het heronderzoek van de zaak of de heropening van de procedure het meest geschikte, soms zelfs het enige middel blijkt te zijn om de restitutio in integrum te realiseren.

Momenteel is de Commissie voor de Justitie bezig met de behandeling van het wetsvoorstel Bourgeois en Van Hoorebeke tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, wat de herziening van de veroordelingen in strafzaken betreft, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de herroeping van het gewijsde betreft (DOC 50 1083/001).

Verleden week had een hoorzitting met een aantal academici plaats. Zij waren allen van mening dat er dringend wetgevend werk moet gebeuren.

Uiteraard zal een nieuw proces in veel gevallen de enige oplossing zijn voor de klager om volledig herstel te verkrijgen. Tegelijkertijd zal dit herstel in natura ertoe leiden dat de Belgische Staat in de toekomst minder tot schadevergoeding zal veroordeeld worden.

Auteur:
Kamerfractie
Geert Bourgeois, VU-kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie