Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Houding van de jeugd ten opzichte van wetten en regels

Datum nieuwsfeit: 03-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksuniversiteit Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Rijksuniversiteit Groningen

03 apr 2001

Nummer 41 3 april 2001

nieuwe en unieke forensisch diagnostische test

Houding van de jeugd ten opzichte van wetten en regels

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben onder leiding van prof.dr. Rink een test ontwikkeld die bij individuele jongeren meet welke reactietypen zij kennen tijdens hun omgang met wetten en regels, tot welke reactietypen zij dan geneigd zijn en welke motivatietypen daarbij een rol spelen. Dit nieuwe instrument meet de houding of Attitude van jeugdigen ten opzichte van de wetten en regels in de samenleving. Deze wetten en regels zijn de Sociale Limieten of sociale structuren waar de jeugd mee moet leren omgaan. De test heet daarom de ASL (Attitudeschaal Sociale Limieten).
Standaardbeeld
Gebruik van de ASL
Follow-up onderzoek.
Noot voor de pers

De ASL is onder leiding van prof.dr. J.E. Rink geconstrueerd door een onderzoeksteam dat op de afdeling Jeugdzorg/Jeugdbescherming bij de vakgroep Orthopedagogiek van de RUG deelneemt aan het programma van het Reactie Patronen Onderzoek (RPO). Dit programma onderzoekt de houding van jongeren ten opzichte van sociale limieten en gaat na wat de invloed van opvoeding is op die houding. De andere onderzoekers van dit ASL-team zijn drs. C.J. Boersma, dr. H.C. Lutje Spelberg en dr. R.C. Vos. Het team heeft vijf jaar aan de vorm, betrouwbaarheid en validiteit van de ASL gewerkt. De ASL is genormeerd voor jeugdigen in Nederland van 11 tot 22 jaar en kent een versie voor meisjes en een versie voor jongens. Het onderzoeksteam heeft zich hierbij laten adviseren door diverse externe (buitenlandse) deskundigen. De rijksinrichting 'Den Engh' te Den Dolder, verleende financiële ondersteuning, evenals het Noordelijk Instituut Voor sociaal wetenschappelijk Onderzoek, het NIVO.

Standaardbeeld

De motivatie voor de constructie van de ASL is gebaseerd op twee opvattingen.
Ten eerste de opvatting dat kinderen en jeugdigen een forensische ontwikkeling doormaken voorzover het gaat om hun manier van omgaan met sociale limieten in het algemeen. Het resultaat van deze ontwikkeling bepaalt hun uiteindelijke kennis van de verschillende reactie- en motivatietypen en de latere meer definitieve programmering van hun geneigdheden tot 'aanpassing', 'overtreding' , 'onderhandeling' en 'ontwijking/terugtrekking' (dat resultaat kan overigens in onderscheiden omstandigheden in moreel opzicht anders worden gewaardeerd).
Ten tweede bestaat er een standaardbeeld met betrekking tot de kennis van en de geneigdheid tot de reactie- en motivatietypen van jongeren (vanaf 11 tot 22 jaar) zonder contacten met justitie tijdens hun omgang met sociale limieten (wanneer een jongere individueel met de ASL wordt getest worden vervolgens de resultaten daarvan namelijk met zo'n standaardbeeld vergeleken).

Deze inzichten zijn ontleend aan het internationaal georiënteerde Reactie Patronen Onderzoek (RPO) , dat sedert 1980 onder de coördinerende leiding van Rink onder een groot aantal groepen jongeren in het binnen en buitenland is uitgevoerd.

Gebruik van de ASL

De ASL kan niet alleen preventief en curatief worden gebruikt, maar ook voor follow-up onderzoek:

Preventief.
Als preventiemiddel is de ASL geschikt om na te gaan of een jongere in zijn omgang met wetten en regels zodanig afwijkt van het standaardbeeld of van de normscores daaromtrent, dat er sprake is van een risico tot gedragsproblematiek en in het bijzonder tot delinquentie. De jongere wordt dan in zijn forensische ontwikkeling bedreigd. Thuis en op school is in dat geval speciale aandacht gewenst. Op de afdeling Jeugdzorg/Jeugdbescherming van de RUG is een programma ontwikkeld voor scholen (Dickscheit, 1998).

Curatief.
Met de ASL kan worden nagegaan in hoeverre bij een jongere op korte termijn resultaten worden bereikt wanneer hij omwille van gedragsproblematiek en in het bijzonder delinquentie (vanwege de kinderrechter) ambulant wordt behandeld of in een (rijks)inrichting wordt opgevoed/behandeld. De ASL kan dan aan het begin en aan het einde van de opvoeding of behandeling worden afgenomen. De afdeling Jeugdzorg/Jeugdbescherming heeft voor de rijksinrichting 'Den Engh', te Den Dolder, na veldonderzoek in deze instelling, een 'Theorie en Programmaboek' (1997) ontwikkeld, waarin ook de programmering van een Reactie en Motivatie Training (RMT) is opgenomen. Dit 'Theorie en Programmaboek' kan ook in andere inrichtingen worden aangewend.

Follow-up onderzoek.

Hiermee kan worden nagegaan of bij jongeren op langere termijn resultaten zijn bereikt na de beëindiging van een ambulant uitgevoerde behandeling of na het verlaten van een (rijks)inrichting waar een orthopedagogisch programma werd gevolgd. Jongeren kunnen dan een aantal jaren na de opvoeding of behandeling met de ASL worden getest.

Noot voor de pers


-Prof.dr. J.E. Rink is tot en met 12 april in Mexico. Hij is daar telefonisch bereikbaar in Hotel Colonial te Toluca, tel. 00 52 72 159 700, of 00 52 72 13 32 33 (N.B. tijdsverschil , - 7 uur), of email: (jacobusrink@hotmail.com)


-Voor het maken van afspraken: mevr. M. Klunder, vakgroep Orthopedagogiek, tel. (050)363 65 65


-Voor informatie over de praktische toepassing van de ASL: dhr. A. Jonker, directeur Rijksinrichting Den Engh te Den Dolder tel. (030)228 50 41


-De ASL wordt uitgegeven bij 'Psychologische Instrumenten Tests en Services' (PITS), postbus 1084, 2302 BB Leiden, email: info@pits-online.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie