Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging regeling vervoersbeperkingen MKZ

Datum nieuwsfeit: 04-04-2001
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijziging Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 II dd.04-04-2001 12:00 uur

4 april 2001

Toelichting

Onderhavige regeling betreft een wijziging van de Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 II, zoals die op 30 maart 2001 is bekendgemaakt. Door middel van deze wijziging wordt het vervoer van pluimvee verder onder voorwaarden toegestaan buiten de als gevolg van uitbraken van mond- en klauwzeer ingesloten gebieden. Uitgangspunt blijft een totaal vervoersverbod voor pluimvee, waarbij uitzonderingen worden gemaakt voor de volgende situaties:
* het vervoer van pluimvee, afkomstig van gespecialiseerde bedrijven (d.i. bedrijven waar geen evenhoevigen worden gehouden), naar andere bedrijven. Het bedrijf van bestemming mag een gemengd bedrijf zijn (d.i. bedrijven waar naast pluimvee ook evenhoevigen worden gehouden).
* het vervoer van pluimvee, afkomstig van gemengde bedrijven, naar gespecialiseerde bedrijven.
* het vervoer van pluimvee naar slachthuizen. Het vervoer dient rechtstreeks plaats te vinden. Van belang is dat vervoer van pluimvee van gemengde bedrijven naar andere gemengde bedrijven ten strengste verboden is. Hoewel pluimvee zelf niet besmet kan raken met het virus, kan het wel drager zijn. Op die wijze vormt pluimvee een risico op verspreiding van het mond- en klauwzeervirus. Teneinde het risico op verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan dienen contacten tussen bedrijven waar evenhoevigen verblijven vermeden te worden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224); Gelet op artikel 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 II wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

* Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, van pluimvee is verboden binnen het gebied, bedoeld in de bijlage.
* Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor:
* het rechtstreekse vervoer van pluimvee vanaf een bedrijf waar geen evenhoevigen worden gehouden;
* het rechtstreekse vervoer van pluimvee naar een bedrijf waar geen evenhoevigen worden gehouden;
* het rechtstreekse vervoer van pluimvee naar een slachthuis;
mits voldaan wordt aan het derde lid.

* De vervoerder van pluimvee of de bestuurder van een vervoermiddel, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van pluimvee, binnen het in de bijlage bedoelde gebied, is verplicht:
* ervoor zorg te dragen dat na ieder bezoek aan een bedrijf waar pluimvee wordt gehouden, de wielkasten van dat vervoermiddel alsmede andere voorwerpen, voordat het vervoermiddel het bedrijf verlaat, worden gereinigd en ontsmet, overeenkomstig een door de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees goedgekeurd hygiëneprotocol.
* een inzichtelijke registratie bij te houden en tot nader order te bewaren, waarin in elk geval de volgende gegevens worden opgenomen:
* adres en plaats van de bezochte bedrijven;
* de hoeveelheid en soort vervoerd pluimvee;
* de gereden route, en

* datum en tijdstip van het vervoer.
Artikel II

Deze regeling wordt op 4 april 2001 om 12.00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie