Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage GCG aan symposium over wet arbeid en zorg

Datum nieuwsfeit: 04-04-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT 4-4-2001

Symposium
P&O Platform: Kansen door evenwicht in Arbeid en Zorg

"De tijden veranderen...", dat is een van de conclusies van mr. Mike Vencken, directeur van Gelderland Consulting Group (GCG). Vencken doelt op de grillige en complexe context waarin organisaties en met name P&O managers op human resources gebied moeten manoeuvreren. Op een symposium van het P&O Platform in congresgebouw De Flint in Amersfoort werden de consequenties van de Wet Arbeid & Zorg helder uiteengezet.

Personeelsbeleid is de afgelopen jaren een issue geworden dat heen en weer wordt gerukt tussen enerzijds maatschappelijke en anderzijds economische krachten. Termen als 'werkdruk' en 'burnout' zijn ingeburgerd vocabulaire geworden en termen als 'onthaasting' en 'family-value' de tegenreactie hierop. Het motto anno 2001 is: Samen werken, samen opvoeden. En dus moet er evenwicht in arbeid en zorg komen. Zorg voor het gezin maar ook voor je eigen ontwikkeling. De optimale balans tussen arbeid en zorg moet het resultaat zijn van een aantal regelingen waarmee de overheid de P&O managers confronteert. In het Wetsvoorstel Arbeid en Zorg (WA&Z) wordt een aantal bestaande regelingen samengevoegd en enkele nieuwe geïntroduceerd: Zwangerschaps-, bevallings en adoptieverlof; Calamiteiten- en kraamverlof; Kortdurend zorgverlof; Ouderschapsverlof; Politiek verlof; Financiering loopbaanonderbreking (FINLO). Daarnaast kunnen optionele zaken als verlofsparen, kinderopvang, telewerken, duobanen en bijvoorbeeld leeftijdsbewust personeelsbeleid (65+) bijdragen tot meer evenwicht tussen arbeid en zorg.

Human Factor Management
Wat op het eerste gezicht de zoveelste aanslag op het personeelsbudget van de onderneming lijkt te zijn, blijkt bij nadere bestudering toch veel extra motiverende aspecten te bevatten. Niet alleen de krapte op de arbeidsmarkt en het gevecht om de geschikte medewerker, maar ook strategische ontwikkelingen op managementgebied maken een uitbreiding van het employee benefit pakket noodzakelijk.
Drs. Judith Caanen (GCG) merkte in haar betoog op dat het door de recente ontwikkelingen lijkt of de nadruk meer op de zorg komt te liggen en de arbeid het kind van de rekening wordt. Zij belichtte in dit kader de term Human Factor Management: het vinden van evenwicht tussen de organisatiebelangen enerzijds en de individuele wensen van werknemers anderzijds m.b.v de vormgeving van het onderwerp arbeid en zorg in het personeelsbeleid. De verschuiving van het 'traditionele' human resources-begrip naar een nog meer strategisch belang bij mensen en hun talenten en sturing op hun bijdrage aan de organisatiedoelen.

Verzakelijking van P&O
Ook Vencken benadrukte aan welke kwaliteitscriteria modern personeelsbeleid moet voldoen. Naast criteria als effectiviteit en efficiency, ingegeven door een verdergaande verzakelijking van P&O management en de behoefte om de output van personeelsinvesteringen te kwantificeren, noemde hij het belang van acceptatie van het beleid dwars door de organisatie. De trend in selectieve differentiatie binnen personeelsbeleid, oftewel in goed Nederlands maatwerk per werknemer, zal een beroep doen op elke manager in relatie tot zijn directe medewerkers. P&O is het pakkie-an van iedere manager. Flexibiliteit en duurzaamheid van P&O beleid en -instrumenten tenslotte hoeven elkaar niet uit te sluiten. Enerzijds flexibel inspelen op sociaal-maatschappelijk ontwikkelingen, anderzijds doordacht en gefaseerd implementeren van arbeidsvoorwaarden en anticiperen op de toekomst. De WA&Z moet daarmee eerder worden opgevat als een extra stimulans om het arbeidsvoorwaarden pakket weer eens op te schonen, dan een blok aan het been van de P&O manager.

Boeien en binden
Een en ander zal volgens Vencken een omslag in het managementdenken vereisen, maar biedt voor P&O enorm veel nieuwe kansen om medewerkers "te boeien en te binden".
Hij adviseerde de 150 aanwezige P&O managers dan ook eerst in eigen organisatie te inventariseren wat er allemaal op motiverings- en beloningsgebied voorhanden is en op output te calculeren. Kijk dan "hoe flonkerend het diamantje is" in het arbeidsvoorwaardenpakket en zet het in voor employee branding, oftewel versterk je positief imago als vooruitstrevend werkgever bij de medewerkers binnen je organisatie en creëer eenzelfde breinpositie bij de toekomstige buiten op de veel te krappe arbeidsmarkt.
Het P&O Platform symposium van GCG sloot af met borrel en buffet, waarbij de discussie over de WA&Z pas echt op gang kwam. Men concludeerde gezamenlijk dat "de tijden veranderen...."

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie