Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zuid-Holland geeft 3 miljoen voor actieprogramma senioren

Datum nieuwsfeit: 04-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

3-04-2001

Ruim 3 miljoen voor actieprogramma senioren
Commissie vergadert over seniorenbeleid en actieprogramma 2001 / 2002

Over twintig jaar zijn ruim één miljoen mensen in onze provincie ouder dan 55 jaar. Dat is éénderde van de totale bevolking. Deze snelle vergrijzing heeft gevolgen voor onder meer wonen, vervoer, werken, participatie en zorg. De beleidsmatige gevolgen hiervan zijn uitgewerkt in de Nota Seniorenbeleid van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten hebben ook het Actieprogramma 2001/2002 opgesteld, waarin ruim 25 projecten worden beschreven. Voor deze projecten is een bedrag van ruim 3 miljoen gulden beschikbaar. Op woensdag 4 april komt de Statencommissie Zorg, Cultuur en Sociale Zaken bijeen om te praten over de Nota en het Actieprogramma.

Voorbeelden van projecten uit het Actieprogramma:
* Regionale Volkshuisvesting Commissies (RVCs) prestatieafspraken laten maken over het benodigde aantal levensloopbestendige en toegankelijke woningen.


* Beoordelen of in de gemeentelijke structuur- en bestemmingsplannen rekening is gehouden met een ouder wordende bevolking.
* Regionale Netwerken van Ouderen, (samenwerkende) ouderenbonden op lokaal niveau en werkgroepen Over Wonen en Ouderen Gesproken ondersteunen met informatie zodat zij in staat zijn om hun belangen op het gebied van huisvesting op lokaal en regionaal niveau te behartigen.

* Uitbreiden van de bestaande mogelijkheden voor gemeenten en corporaties om advies in te winnen over levensloopbestendig en toegankelijk bouwen.

* Verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer via het inzetten van meer lage-vloer-bussen en het verbeteren van haltevoorzieningen.

* De ervaring van senioren gebruiken als basis voor het bijstellen van het programma van eisen voor het openbaar vervoer, onder andere op het gebied van toegankelijkheid, bejegening en informatievoorziening van het 'facultatieve' pluspakket naar het 'verplichte' basispakket.

* Per regio met gemeenten en andere partijen nagaan of Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) opgezet moet en kan worden. (Alblasserwaard/Midden Holland)

* Uitbreiden buurtbusprojecten via de buurtbusverenigingen of beheer van het CVV. (Midden-Holland / Alblasserwaard)
* Proefproject persoonsgebonden budget opzetten in het kader van het zorgbeleid.

* Werkconferentie over personeelskrapte in de zorg organiseren, met als doel het vinden van een breed draagvlak voor een bovenregionale impuls.

* Bevorderen van het internetgebruik onder senioren door uitbreiding van het project in Zuid-Holland Noord, waarbij scholieren de senioren in hun buurt helpen met computergebruik en internet.
* Binnen het Actieprogramma Cultuurbereik met ouderenorganisaties nagaan hoe in de behoefte van ouderen kan worden voorzien op het vlak van cultuur.

* In samenwerking met welzijns- en maatschappelijke activeringsinstellingen een cursusaanbod voor ouderenwerkers opzetten en aanbieden, gericht op eenzaamheidsbestrijding onder ouderen.

De vergadering van de Statencommissie Zorg, Cultuur en Sociale Zaken vindt plaats om 15.00 uur in de Landschapszaal in het provinciehuis. De commissie zal advies uitbrengen aan Provinciale Staten, die op 25 april de definitieve inhoud van de nota en het Actieprogramma 2001 / 2002 zullen vaststellen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie