Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Principe-akkoord UTA-CAO afgesloten

Datum nieuwsfeit: 04-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: FNV Bouw
Zoek soortgelijke berichten

Principe akkoord UTA-CAO afgesloten

Op 3 april 2001 is er tussen de bouwbonden en de werkgevers een principeakkoord afgesloten voor de UTA-CAO (50.000 werknemers). De CAO loopt van 1 maart 2001 tot en met 28 februari 2002.

Hieronder vindt u de belangrijkste afspraken uit het principe-akkoord.LonenDe lonen worden met 5% verhoogd. Op 1 juni 2001 met 3,25% en op 1 januari 2002 met 1,75%. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de reiskosten: per 1 juli 2001 wordt de vergoeding 60 cent per kilometer voor gebruik eigen auto en 49 cent per kilometer voor de motor.

Modernisering CAO en Arbeidstijden
In de nieuwe UTA-CAO is veel aandacht voor de modernisering van de CAO. Er komt een pilot bij een aantal bouwbedrijven. In deze pilot zal gekeken worden naar de verdergaande mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden te ruilen en arbeids- en bedrijfstijden te verruimen. De werknemer kan vijf van de zeventien roostervrije dagen, die hij jaarlijks krijgt, inzetten voor zijn vroegpensioen. Daarnaast kan hij ook nog al zijn bovenwettelijke vakantiedagen (het jaarlijkse aantal vakantiedagen dat uitkomt boven de 20) voor zijn vroegpensioen inzetten. Ook kan hij ervoor kiezen om twee van zijn bovenwettelijke dagen te gebruiken voor bijvoorbeeld: een pc-priveproject, een eigen bijdrage in een studiekostenregeling voor de werknemer dan wel de kinderen van de werknemer, kinderopvang, het aanvullen van een eventueel ANW-gat, extra bedrijfssparen en nog een aantal andere zaken.

De werknemer krijgt meer zeggenschap bij het vaststellen van zijn roostervrije en vakantiedagen, waarbij de 17 roostervrije dagen zelfstandig door de werknemer kunnen worden vastgesteld.Op verzoek van de werknemer kunnen werkgever en werknemer in overleg de dagelijkse en wekelijkse arbeidstijden vastleggen voor een periode van minimaal een kwartaal en maximaal een jaar, uiteraard met inachtneming van de CAO.Arbeid en zorgWerkgevers dragen 0,25% van de loonsom af ten behoeve van een collectieve kinderopvangregeling.
Uit deze gelden wordt tevens een regeling bekostigd voor palliatief en rouwverlof. Voor deze beide verlofvormen geldt dat werknemers recht hebben op 10 dagen doorbetaald verlof met aansluitend recht op onbetaald verlofArbeidsomstandighedenUTA-partijen gaan deelnemen in het ?Coördinerend Platfom Veiligheid bij het werken op en langs wegen?. Het platform heeft tot taak te bewerkstelligen dat veiligheidsmaatregelen buiten de concurrentiesfeer worden gehouden.

Ouderenbeleid
Werknemers van 55 jaar en ouder, in de functiegroep van de uitvoerders (functieladder 1 van de UTA-CAO), die gebruik maken van de 4 daagse werkweek voor 55 plussers hoeven per 1 maart 2001 geen dagen meer in te kopen. Als de werknemer door een collectieve bedrijfssluiting verlofdagen te kort komt, kan dit gecompenseerd worden door tijdelijk weer 5 dagen per week te gaan werken.Het wordt voor werknemers die in de vut zitten makkelijker om weer in actieve dienst terug te keren. Zij zullen onder de nieuwe CAO niet gekort worden op hun uitkering, zolang de som van vutuitkering en salaris niet hoger is dan 100% van het refertesalaris dat gehanteerd is bij het vaststellen van hun vutuitkering.

FNV BOUW
Postbus 520 - 3440 AM WOERDEN
Telefoon: (0348) 575 575 - Fax: (0348) 423 610 E-mail: (info@fnvbouw.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie