Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inzet werkdrukmiddelen Geestelijke Gezondheidszorg

Datum nieuwsfeit: 04-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inzet werkdrukmiddelen GGZ

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GVM-2151082

4 april 2001

Naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer de motie Dijkstal (motie nr. 16) aangenomen. Daarin werd 25 mln beschikbaar gesteld voor wachtlijsten en werkdruk in de Geestelijke Gezondheidszorg. Tijdens de kamerbehandeling van de Zorgnota 2001 heeft het Kamerlid Arib verzocht om 15 mln uit de motie in te zetten voor werkdrukvermindering. Over een doelmatige en probleemgerichte inzet van deze middelen heeft overleg plaatsgevonden met GGZ-Nederland en tevens is rekening gehouden met het Arbo-Convenant GGZ. Dit Convenant heb ik op 18 januari jl. samen met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesloten met de vertegenwoordigers van de werknemers en de branche-organisatie GGZ-Nederland.

De middelen wil ik in 2001 gericht inzetten voor GGZ-specifieke werkdrukproblemen als psychische belasting, agressie, onveiligheid en de hoge werkdruk tijdens crisissituaties. Met het oog hierop stel ik 2,5 mln beschikbaar voor extra personeel voor crisiscontacten bij crisisdiensten en 7,5 mln voor extra personeel voor crisisbehandeling en klinisch kortdurende zorg met intensieve begeleiding en bescherming in psychiatrische ziekenhuizen. Om een extra impuls te geven aan het Arboconvenant GGZ voeg ik 2,5 mln toe aan het Sectorfonds voor de Zorg. Tot slot stel ik 0,6 mln beschikbaar voor de uitbreiding van de opleidingscapaciteit voor psychiaters en 1,9 mln voor het oplossen van knelpunten in de opleidingscapaciteit voor gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen. Met dit pakket maatregelen beoog ik de arbeidsmarkt voor de GGZ te verbeteren en werkdruk te verminderen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie