Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Hoogeveen gaat interne veranderingen doorvoeren

Datum nieuwsfeit: 05-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hoogeveen5 april 2001

B&W besluiten naar aanleiding van onderzoek Twynstra Gudde:

Maatregelen voor betere aansturing en coördinatie

De gemeente Hoogeveen gaat politiek, bestuurlijk en ambtelijk een aantal zeer ingrijpende veranderingen doorvoeren om de algehele aansturing en coördinatie te verbeteren. B&W willen dat bereiken door de organisatieontwikkeling op een viertal terreinen voortvarend aan te pakken. Volgens wethouder Van der Zwaag van o.a. Personeel & Organisatie moet de gemeente ervoor zorgen, dat er zo snel mogelijk organisatiebreed aandacht, tijd en draagvlak komt voor organisatieontwikkeling en kwaliteitsverbetering. 'En dat kan niet slagen zonder ingrijpende gedragsveranderingen, bij zowel de gemeenteraad en het college als bij de ambtelijke organisatie', aldus de wethouder.

Tijdens de begrotingsraad van vorig jaar kondigde het college aan een onderzoek te laten uitvoeren om antwoord te krijgen op de vraag of de gemeentelijke organisatie op een goede manier bezig is om zichzelf te verbeteren en voor te bereiden op de opgaven waarvoor zij staat. In de afgelopen maanden heeft het bureau Twynstra Gudde dat onderzoek uitgevoerd. De conclusies van de onderzoekers zijn helder. Veel beheersmatige en routinematige zaken lopen prima, maar er is door allerlei oorzaken structureel te weinig aandacht geweest voor de beleidsmatige aansturing, de vertaling van de politieke wensen en prioriteitstelling. De genomen maatregelen zijn goed, maar onvoldoende. Er zal duidelijk meer moeten gebeuren om de achterstand in de organisatieontwikkeling snel in te lopen.

Via een zogeheten 'bestuursontwikkelingstraject' wil het college samen met de gemeenteraad afspraken maken over een nieuwe afbakening van taken. De politiek bestuurlijke aansturing door de gemeenteraad en het college moet meer gericht zijn op de politiek bestuurlijke hoofdlijnen. De bedrijfsvoering dient zoveel mogelijk te worden overgelaten aan de ambtelijke organisatie.

Verder vraagt de organisatiestructuur om een aantal ingrijpende aanpassingen. De huidige gedeelde verantwoordelijkheid binnen het managementteam voor sectoroverschrijdende aangelegenheden moet worden vervangen door een meer sturende eindverantwoordelijke gemeentesecretaris. Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren moet de hoogste ambtelijke baas de beschikking krijgen over een kleine, kwalitatief hoogwaardige concernstaf en moeten de dienstverlenende onderdelen van de huidige bestuursdienst organisatorisch elders te worden ondergebracht. In deze opzet wordt het managementteam meer een overlegplatform van sectordirecteuren, die in de eerste plaats integraal verantwoordelijke zijn voor het reilen en zeilen van hun eigen sector.

Om een succesvolle inhaalslag te maken is ook een ingrijpende cultuurverandering nodig. Omdat het topmanagement hierin een voorbeeldfunctie moet vervullen en zelf actief moet sturen, heeft het college indringend met hen gesproken. Alle leden van het managementteam hebben aangegeven de nieuwe organisatieontwikkeling te onderschrijven. De sectordirecteuren willen op de voorstelde wijze invulling geven aan hun nieuwe verantwoordelijkheden als vooral directeur van een sector. De gemeentesecretaris staat ook achter de plannen, maar heeft aangegeven het raadzaam te achten deze taakopdracht zo aan het eind van zijn loopbaan niet meer zelf op zich te nemen en plaats te maken voor een opvolger. De gemeente zal daarom zeer binnenkort een interim-gemeentesecretaris aantrekken.

Het college stelt ten slotte voor op korte termijn te komen met een overall-verbeterplan en nu al vast geld uit te trekken om versneld intensieve management- en opleidingstrajecten voor alle leidinggevenden in te zetten.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie