Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Endemol Nederland wil hoofdvestiging in Aalsmeer

Datum nieuwsfeit: 05-04-2001
Bron: Endemol Entertainment NV
Zoek soortgelijke berichten

Endemol Entertainment NV

PERSBERICHT

Hilversum, 5 april 2001

Raad van Bestuur vraagt Ondernemingsraden om advies ENDEMOL NEDERLAND MET HOOFDVESTIGING AALSMEER

Als de beide dochterbedrijven Joop van den Ende TV Producties en John de Mol Produkties opgaan in ENDEMOL Nederland, worden directie, stafdiensten en het grootste deel van de productie samengebracht in Aalsmeer. Op het Media Park in Hilversum blijft een kleiner deel van de activiteiten gehuisvest. Dit voornemen wordt door de Raad van Bestuur van ENDEMOL uitgesproken in een integratieplan dat vandaag - in de vorm van een adviesaanvraag - aan de Ondernemingsraden van de twee bedrijven is voorgelegd.

De personeelformatie van ENDEMOL Nederland gaat uit van 734 fte's (volledige banen). Dat is 82 full-time arbeidsplaatsen minder dan er nu in de twee bedrijven gezamenlijk worden vervuld. Daarvan kan iets meer dan de helft rechtstreeks worden toegeschreven aan de integratie. De overige arbeidsplaatsen vervallen door het terugdringen van de overcapaciteit die op sommige plekken in de organisatie aanwezig is. De Raad van Bestuur wil zich niet vastleggen op de belofte dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, maar streeft ernaar die te voorkomen.

De wens van het ENDEMOL-bestuur om te komen tot integratie van de beide zelfstandige productiebedrijven in Nederland, wordt voor een deel ingegeven door ontwikkelingen in de markt. Daarbij moet worden gedacht aan de toenemende concurrentie, die onder meer tot uiting komt in de vorming van nieuwe productie-allianties. Ook neemt de druk op de winstmarge toe als gevolg van de vraag bij zenders naar goedkopere producties. De Raad van Bestuur verwacht dat integratie zal leiden tot een aanmerkelijke verbetering van de efficiency door een doelmatiger inzet van mensen en middelen. Bovendien zal integratie een positieve impuls geven aan de creativiteit binnen de onderneming en daarmee aan de kwaliteit van de producties.

In het voorjaar van 2000 begon de Raad van Bestuur met de gedachtenvorming rond dit onderwerp. Het nu voorliggende integratieplan kiest voor een bedrijf dat werkt vanuit twee locaties - Aalsmeer en Hilversum - waarbij een belangrijk deel van de productie zich in de eerste afspeelt, zodat daar ook het bestuurscentrum wordt gevestigd. Verder zullen in Aalsmeer de productiekantoren van de programmagenres Entertainment, Drama, Comedy en Soap worden gehuisvest. In Hilversum worden de afdelingen Interactive Media, Infotainment, Sport, het dochterbedrijf ZimoH en de programma's gebaseerd op bel-applicaties ondergebracht. De studio's en andere faciliteiten zullen zo efficiënt mogelijk worden toegewezen, waarbij het goed mogelijk is dat een programma in Aalsmeer wordt voorbereid en in Hilversum wordt opgenomen, of andersom.

Wat structuur betreft, is het de bedoeling dat ENDEMOL Nederland een driehoofdige directie krijgt onder voorzitterschap van Herman van der Zwan, de huidige algemeen directeur van John de Mol Produkties. Naast hem opereren een directeur Management Services en een directeur Interactive Media. Onder verantwoordelijkheid van de directievoorzitter wordt het Televisiebedrijf geleid door producenten per genre. Zij hebben ieder een afdeling Programma Ontwikkeling en een manager voor zakelijke aangelegenheden tot hun beschikking. Daarnaast geven zij leiding aan gedelegeerd producenten die op hun beurt een aantal uitvoerend producenten aansturen. Iedere uitvoerend producent heeft de rechtstreekse verantwoordelijkheid voor een of meer producties.
Alle stafafdelingen en ondersteunende diensten komen te vallen in de portefeuille van de directeur Management Services en werken voor de beide productiebedrijven, Televisie en Interactieve Media. Dat laatste, ENDEMOL Interactive Media Nederland, heeft de kortgeleden benoemde Arnoud van Onna als directeur. Voor de functie van directeur Management Services is Paul de Man benaderd, de huidige stafdirecteur en secretaris van de Raad van Bestuur.

Het ENDEMOL-bestuur heeft een sterke voorkeur voor 1 augustus a.s. als startdatum van de nieuwe onderneming. In zijn aanbiedingsbrief bij de adviesaanvraag verzoekt de Raad van Bestuur de Ondernemingsraden hun gezamenlijke advies binnen zes weken na vandaag uit te brengen. Daarna kan het integratieplan worden uitgevoerd en zullen de ontbrekende namen in het organisatieschema worden ingevuld.
Het integratievoornemen kent een sociale regeling waarin een stelsel van voorzieningen is opgenomen, dat van toepassing is op medewerkers die te maken krijgen met rechtspositionele veranderingen.


Voor meer informatie:
Thomas Notermans, corporate communicatie, tel. 035 53 999 42.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie