Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intensievere samenwerking Amsterdam en Almere

Datum nieuwsfeit: 05-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Almere
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Almere

Intensievere samenwerking Amsterdam - Almere

De colleges van burgemeester en wethouders van Amsterdam en Almere hebben de ruimtelijke verkenning Amsterdam - Almere vastgesteld. Deze verkenning schetst de actuele ruimtelijke ontwikkeling in de regio Schiphol, Amsterdam en Almere. Ook is een blik geworpen op de gewenste toekomstige ontwikkeling van beide steden en Schiphol. Het uiteindelijke doel is dat beide steden elkaars ruimtelijke ontwikkeling versterken en negatieve effecten als landschappelijke versnippering en verslechtering van bereikbaarheid voorkomen. Een en ander zal zich voltrekken in het kader van een voortgezette gezamenlijke toekomstverkenning.

De samenwerking tussen Almere en Amsterdam volgt uit de ontwikkeling van het ontstaan van een stedelijk netwerk in de Noordvleugel van de Randstad. Beide steden hebben de handen ineengeslagen omdat samenwerking meer oplevert dan concurrentie. De verkenning geeft aan dat door intensieve samenwerking regionale projecten meer kans van slagen hebben en onder meer op de terreinen wonen, werken en infrastructuur winst is te behalen.

Wonen

Almere lijkt een oplossing te kunnen bieden voor het woningtekort van enkele tienduizenden woningen dat in de periode na 2010 in Amsterdam ontstaat. Maar hiervoor moeten eerst een aantal vragen worden beantwoord. Zoals: welke woonmilieus ontwikkelen Amsterdam en Almere, voor welke doelgroepen moet worden gebouwd en welke voorzieningen horen hierbij? Amsterdam en Almere gaan gezamenlijk deze vragen nader onderzoeken en beantwoorden.

Werken

Beide gemeenten zijn aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor met name de zakelijke- en financiële dienstverlening en de kennis- en multimediasector. Onderlinge afstemming en samenwerking tussen Amsterdam en Almere is dan ook wenselijk om de regionale economie optimaal te ontwikkelen. Daarnaast is het van belang hierbij ook de Kamers van Koophandel en de provincies te betrekken.

Infrastructuur

Een voortgezette groei van Almere kan alleen plaatsvinden als de infrastructuur in orde is. Dit betekent dat nieuwe verbindingen noodzakelijk zijn. Een gezamenlijk optrekken om deze te realiseren is dan ook van essentieel belang. Bestuurlijke afspraken over samenwerken en het overbrengen van één mening richting het rijk zijn nodig om verbindingen als A6-A9 (ondergronds) en de IJmeerlijn te realiseren.

De verkenning wordt toegestuurd aan Rijk, Provincie en Gemeenten, aan maatschappelijke organisaties als de Kamer van Koophandel en woningcorporaties en overige belanghebbenden.

Stad Almere
Leven en wonen
Ondernemen in Almere
Bestuur in Almere

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie