Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 05-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 5 april 2001 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. Aanvragen


Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Bennekom


- bouwen van een woning Veendersteeg 4a : BZ - 20001326
Ede


- bouwen van 33 woningen Slijpkruikweg Ongenummerd : BZ - 991047
- bouwen van een woning met garage Nijverheidplein Ongenummerd : BZ - 20010230

Melding

Bennekom


- bouwen van een tuinhuisje Dennenoordlaan 20 : BZ - 20012063
- bouwen van een berging Dennenoordlaan 18 : BZ - 20012065
- vergroten en veranderen van de woning Margrietlaan 14 : BZ - 20012069

- bouwen en vergroten van de berging van een wasruimte Bellaertsstraat
1 : BZ - 20012073

- vergroten en veranderen van de woning Wildekamp 74 : BZ - 20012077
- vergroten en veranderen van de woning Hof van Putten 21 : BZ - 20012079

Ede


- bouwen van een tuinhuisje Celebeslaan 20 : BZ - 20012053
- vergroten en veranderen van de woning de Ruyterstraat 30 : BZ - 20012054

- vergroten en veranderen van de woning Arthur van Schendellaan 18 : BZ - 20012055

- vergroten en veranderen van de woning Papekoplaan 4 : BZ - 20012057
- vergroten van de woning Amsterdamseweg 34a : BZ - 20012058
- bouwen van een tuinhuisje Poelbos 48 : BZ - 20012059
- vergroten en veranderen van de woning Leliëndaal 15 : BZ - 20012061
- bouwen van een tuinhuisje Obrechtlaan 62 : BZ - 20012062
- vergroten en veranderen van de woning Buurtscheuterlaan 103 : BZ - 20012064

- bouwen van een berging Rozenlaan 19 : BZ - 20012066
- vergroten en veranderen van de woning Marshalldreef 16 : BZ - 20012067

- vergroten en veranderen van de woning Trumandreef 106 : BZ - 20012068

- bouwen van een afvalwaterput Heibloemlaan Ongenummerd : BZ - 20012070

- vergroten en veranderen van de woning Baron van Wassenaerlaan 22 : BZ - 20012071

- vergroten en veranderen van de woning van Irhovenlaan 2 : BZ - 20012072

- vergroten en veranderen van de woning Corversbos 77 : BZ - 20012074
- vergroten en veranderen van de woning Martin Luther Kingstate 94 : BZ - 20012075

- bouwen van een traforuimte Maxwellstraat 51 : BZ - 20012076
Lunteren


- bouwen van een tuinhuisje Engweg 13 : BZ - 20012056
Otterlo


- vergroten en veranderen van de woning Van Broekhuyzenstraat 9 : BZ - 20012060

- vergroten en veranderen van de woning Arnhemseweg 16 : BZ - 20012078
INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 5 april 2001 kan een ieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. Procedures


Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 19, lid 3 W.R.O.) voor het bouwplan van:

Ede

G.J.W. Janssen voor het bouwen van een tuinhuisje Poelbos 48; BZ-2001-2059; de bouw van een tuinhuisje is in strijd met de bestemming agrarische doeleinden.

P. Looijen voor het vergroten en veranderen van de woning Corversbos 77; BZ-2001-2074; de bouw van een tuinhuisje is in strijd met de bestemming agrarische doeleinden.

Bernnekom

J.H. Jeuken voor het bouwen van een tuinhuisje Dennenoordlaan 20; BZ-2001-2063; er zal niet worden gebouwd ten behoeve van de bestemming maatschappelijke doeleinden.

J.H.R. Schipper voor het vergroten en veranderen van de woning Wilgenroosje 11; BZ-2001-0219; gebouwd zal worden binnen de voorgeschreven afstand tot de achterperceelsgrens.

Lunteren

H.L.M. Monnier voor het bouwen van een recreatiewoning Boslaan 123; BZ-2001-0060; de toegestane nokhoogte zal worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 5 april 2001 kan een ieder gedurende vier weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

B. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestem­ mingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

Ede

Bouwbedrijf Valleibouw voor het vergroten en veranderen van de woning Buurtmeesterweg 14; BZ-2000-0716; gebouwd zal worden op een afstand van minder dan 5 meter uit de zijdelingse perceelsgrens.

De Haan Minerale Oliën B.V. voor het bouwen van een tankstation met luifel en shopgebouw Provincialeweg N 224/Asakkerweg; BZ-2000-0837; de maximum toegestane bouwhoogte zal worden overschreden.

W. van Donselaar voor het vergroten en veranderen van de woning Willem de Zwijgerlaan 10; BZ-2000-0995; gebouwd zal worden binnen 10 meter van de achterperceelsgrens.

A. van t Land voor het vergroten en veranderen van de woning Schaapsweg 54; BZ-2000-1150; gebouwd zal worden binnen 2,50 meter van de zijdelingse perceelsgrens.

Fam. Tettero voor het bouwen van een garage Molenstraat 212; BZ-2000-1349; de maximum toegestane goothoogte zal worden overschreden.

M. Hrevatin voor het vergroten en veranderen van de woning Oude Kerkweg 60; BZ-2001-0041; de bebouwingsgrens aan de voorzijde zal worden overschreden door de erker.

J.H. Schlimmer voor het bouwen van een zwembad met sauna Wekeromseweg 56; BZ-2001-0120; de bouw van een zwembad is slechts mogelijk nadat vrijstelling is verleend.

C.P. Visser voor het bouwen van een garage/berging Van Galenstraat 15; BZ-2001-0139; gebouwd zal worden buiten het gebouwenvlak.

G.L. Koolhoven voor het vergroten en veranderen van de woning Allendesingel 7; BZ-2001-0150; de maximum toegestane goothoogte zal worden overschreden.

Bennekom

J.W. van Lenthe voor het vergroten en veranderen van de woning Selterskampweg 50; BZ-2000-0750; de maximum toegstane goothoogte zal worden overschreden.

H. Bijl voor het bouwen van een woning Vossenweg ; BZ-2000-1069; de erker zal worden gebouwd op de bestemming tuin, terwijl de maximum toegestane goothoogte van het bijgebouw zal worden overschreden.

Mevr. Luyckx en de heer Huizer voor het vergroten en veranderen van de woning Grietjeshof 51; BZ-2001-0100; gebouwd zal worden op de bestemming tuin, terwijl de maximum toegestane boeihoogte zal worden overschreden.

Lunteren

Mevr. H.L.M. Monnier voor het bouwen van een woning Boslaan 123; BZ-2000-1023; gebouwd zal worden binnen een afstand van 11 meter uit de bestemmingsgrens.

B. de Groot voor het bouwen van 2 woningen Wormshoefweg 13; BZ-2000-1203; de bebouwingsgrens aan de voorzijde zal worden overschreden, terwijl de maximum toegstane goothoogte van het bijgebouw zal wordenoverschreden.

H. van Ekris voor het bouwen van een tuinhuis Rogakker 13; BZ-2001-0028; gebouwd zal worden op de bestemming tuin.

Ederveen

G. Hoogenraad voor het vergroten en veranderen van een kas en overkapping Rijksweg 30a; BZ-2001-0011; de maximum toegestane oppervlakte aan bebouwing zal worden overschreden terwijl tevens de maximum toegestane goothoogte zal worden overschreden.

Wekerom

A. Troost voor het bouwen van een woning met garage Vijfsprongweg 18; BZ-2000-1065; de maximum toegestane oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden, terwijl tevens de maximum nokhoogte zal worden overschreden.

W. Klingens voor het veranderen van de woning Willinkhuizersteeg 2; BZ-2001-0307; de maximum toegestane inhoud van de woning zal worden overschreden.

Harskamp

G. van Essen voor het bouwen van een garage Dorpsstraat 39; BZ-2001-0020; de maximum toegestane goothoogte van de garage zal worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 5 april 2001 kan een ieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. Besluiten

Bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend voor:

Ede


- bouwen van een woonhuis Concordialaan 21 : BZ - 20000552
- bouwen van een fietsenstalling Raadhuisstraat Ongenummerd : BZ - 20010288

Melding

Ingestemd is met meldingen voor:

Ede


- vergroten en veranderen van de woning Suze Robertsonstraat 24 : BZ - 20012033

BEZWAREN

Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wet­ houders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan via telefoonnummer (0318) 68 03 26 of 68 03 37.Ede, 4 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie