Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op vragen over project Kalidep in Tanzania

Datum nieuwsfeit: 05-04-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=412887Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Sub Sahara Afrika Afdeling Midden en Oostelijk Afrika Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Nederland

Datum 4 april 2001 Auteur Fons Gribling

Kenmerk DAF-239/2001 Telefoon 070 - 348 5196

Blad /1 Fax 070 - 348 6607

Bijlage(n) 1 E-mail (daf@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording vragen van het lid Molenaar 2000108820

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van uw Kamer d.d. 30 maart 2001, kenmerk 2000108820, waarbij gevoegd waren de door het lid Molenaar overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen, heb ik de eer u hierbij mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, op vragen van het lid Molenaar

Vraag 1:

Bent u bekend met het project Kalidep, in de Kagera regio in Tanzania en bent u op de hoogte van het bezoek dat de toenmalige minister voor Ontwikkelingssamenwerking samen met minister-president Kok heeft gebracht aan het project in oktober 1997? Klopt het dat zij toen de "regional commissioner" van Kagera verdere ondersteuning aan de ontwikkeling van de melkveesector hebben beloofd? Zo ja, kunt u zeggen wat deze belofte precies inhield?

Antwoord:

Ja ik ben bekend met dit project en met het bezoek van mijn voorganger tezamen met de Minister President in 1997. Mijn voorganger heeft in algemene zin verdere Nederlandse steun aan de ontwikkeling van de melkveesector in het vooruitzicht gesteld.

Vraag 2:

Wanneer heeft de laatste evaluatie van het project plaatsgevonden en wat was de uitkomst? Op wiens initiatief en waarom werd besloten dat het project op alle onderdelen beëindigd moest worden?

Antwoord:

De meest recente evaluatie van de veelteelt programma's is uitgevoerd in de tweede helft van 1999
. De conclusie van deze evaluatie was dat KALIDEP de inkomenspositie, dieet en welzijn van bijna 6000 nieuwe kleinschalige melkveeboeren heeft verbeterd. De evaluatie beval voortzetting aan en legde daarbij het accent op de versterking van de private sector aspecten.

In lijn met de uitkomsten van deze evaluatie, met de door Tanzania gemaakte sectorkeuze en na overleg met het Ministerie van Financiën en Landbouw is besloten het project voort te zetten, maar met een andere aanpak die vooral particulier initiatief, lokaal ownership en (daarmee) duurzaamheid bevordert.

Vraag 3:

Kunt u zeggen hoeveel boeren en hoeveel stuks vee momenteel bij dit project betrokken zijn? Hoeveel tijd heeft de melkveevoorlichtingsdienst gekregen om te privatiseren? Wat gaat er met het 'ruraal krediet', onderdeel van dit project, gebeuren?

Antwoord:

Volgens de mij ter beschikking staande gegevens zijn sinds het begin van het programma 7300 boeren betrokken geraakt bij het project. Bij grofweg 1500 daarvan staat nog steeds ruraal krediet uit. De overige boeren ontvangen voorlichting via het project.

Het ruraal krediet programma wordt overgedragen aan lokale, particuliere organisaties, geïnitieerd en geleid door Tanzanianen. Deze steun verloopt niet meer via formele overheidskanalen.

In de nieuwe aanpak wordt voorlichting verleend op basis van vraag van de boeren door voorlichters die ondersteund worden door het particuliere initiatief. Dit particulier initiatief krijgt de beschikking over subsidies en extern advies. Doel is niet langer publieke en private taken in een donorproject uit te voeren, maar alle actoren te stimuleren hun eigen rol te spelen. Dit komt de duurzaamheid van de interventie ten goede.

Vraag 4:

In hoeverre zijn mede in het kader van 'ownerschip' de Tanzaniaanse overheid en Tanzaniaanse organisaties betrokken geweest bij de beslissing om het project Kalidep niet voort te zetten? Waren bijvoorbeeld de Tanzaniaanse ministeries van Financiën en Landbouw het er mee eens dat het project afgesloten zou moeten worden?

Antwoord:

Er is intensief gesproken met alle partijen over mogelijke blijvende betrokkenheid van Nederland bij de melkveeteelt. Immers, in het kader van de sectorale benadering was de landbouwsector door de Tanzaniaanse regering niet als een van de vier sectoren gekozen. Voortzetting van het oude overheidsprogramma was dan ook niet aan de orde. Maar in de private sector was volgens een geheel andere opzet wel steun via particuliere organisaties aan kleine particuliere veetelers mogelijk. In de nieuwe opzet worden overeenkomsten met het Ministerie van Financiën gesloten.

Vraag 5:

Bent u van mening dat alle betrokkenen, met name de Tanzaniaanse ministeries van Landbouw en Financiën en het 'steering committee' van Kalidep, voldoende mogelijkheden hebben gehad om een nieuw projectvoorstel te doen?

Antwoord:

Ja.

Vraag 6:

Door wie zijn de 'TOR' (terms of reference) gemaakt voor het nieuwe project, waren bijvoorbeeld de Tanzaniaanse ministeries van Landbouw en Financiën hierbij betrokken? Waar hoort zo'n samenwerking gezien in het licht van 'ownership' volgens 'het boekje' minimaal aan te voldoen?

Antwoord:

De TOR is door een externe en geheel onafhankelijke consultant geschreven na consultatie met betrokkenen. De TOR is toegestuurd aan de directeur veeteelt van het Ministerie van Landbouw voor commentaar. De samenwerking voldoet aan de uitgangspunten die voor de private sector zijn geformuleerd. Het 'ownership' van het programma wordt zo veel mogelijk bij kleine veetelers gelegd aan wie diensten worden verleend door Tanzaniaanse particuliere organisaties.

Vraag 7:

Hoeveel bedrijven waren uitgenodigd om in te schrijven op de Tender en hoeveel hebben zich uiteindelijk daadwerkelijk ingeschreven? Wat is het voornaamste verschil tussen de winnaar en de verliezer van de Tender?

Antwoord:

Voor de adviescomponent van de activiteit is een tender uitgeschreven. Het merendeel van de fondsen wordt echter besteed aan investeringen in de melkveehouderij via Tanzaniaanse particuliere organisaties.

De tender is internationaal geadverteerd. Zeven bedrijven hebben ingeschreven in de eerste kwalificatie ronde. Slechts twee bedrijven voldeden aan de beoordelingscriteria voor de tweede kwalificatieronde. Beiden voldeden bij de eindbeoordeling kwalitatief aan de eisen. Daardoor vormden de consultancy kosten, zoals vastgelegd in de tender instructie, het doorslaggevend verschil tussen winnaar en verliezer.

Vraag 8:

Waren de Tanzaniaanse ministeries van Landbouw en Financiën bij de beoordeling van de Tender betrokken? Zijn ook de Tanzanianen gehoord die bij de ingeschreven projecten als beoogd teamleider waren betrokken?

Antwoord:

Twee Tanzaniaanse deskundigen werden uitgenodigd om in de beoordeling te participeren. Beiden dienden op het laatste moment terug te treden vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Aangezien het gaat om het technisch vergelijken van projectvoorstellen is interne beoordeling niet uitzonderlijk, al was gestreefd naar een bredere beoordeling.

Van beide inschrijvende bedrijven is de expatriate advisor gehoord zoals voorzien in de tenderinstructie.

Vraag 9:

Hebben Afrikaanse landen ingestemd met het EU-beleid dat ondersteuning van de landbouwsector geen kernactiviteit meer zal zijn? Kunt u zeggen in hoeverre, ook met betrekking tot andere projecten, Afrikanen daadwerkelijk wat te zeggen hebben in het kader van 'ownership'?

Antwoord:

Mij is geen EU-beleid bekend op grond waarvan de landbouwsector geen kernactiviteit meer zal zijn. De Europese Commissie voert momenteel besprekingen met Tanzania over te ondersteunen sectoren in het kader van het 9e EOF. De uitkomst van deze besprekingen is nog niet bekend.

Kenmerk
DAF-239/2001
Blad /1

1 Review of Dutch Tanzanian Dairy and Livestock Development Cooperation Activities (uitgevoerd door NEI, Rotterdam, 1999)

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...